Wszystko dla biznesu

Stowarzyszenie – pigułka informacji

Jedną z form działalności, którą prowadzi się na polskim rynku, jest stowarzyszenie. Jest to organizacja społeczna zrzeszająca grupę ludzi mających wspólny cel, który pragną realizować. Warto podkreślić, że takie działania nie są nastawione na osiągnięcie zysku. Najważniejszym elementem jest tutaj rozwój zainteresowań. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób założyć taką organizację. Stowarzyszenie — podstawowe

Kredyt dla rolników

Gospodarstwo rolne jest niecodziennym rodzajem przedsiębiorstwa. Tak jak w przypadku każdej firmy, rozwój jest możliwy przez podejmowanie różnych inwestycji. Farmerzy powiększają obszar działalności, zakupują maszyny, a także wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne. Na wszystkie te działania potrzebne są środki finansowe. Jednym ze sposobów pozyskania niezbędnych pieniędzy jest skorzystanie z pożyczek, które

Smart – cele w firmie

W działalności gospodarczej bardzo duże znaczenie ma cel. Element ten wpływa na motywacje zespołu do działania. Każdy chce wiedzieć, po co pracuje i dlaczego wykonuje takie, a nie inne zadanie. Człowiek to taka istota, która pragnie zdawać sobie sprawę z tego, że to, co robi, ma sens. Dlatego warto dowiedzieć się jak wyznaczać cele w firmie. Dużym ułatwieniem w tym zakresie jest metoda SMART. W jaki sposób

Test przedsiębiorcy

Słowo “test” niezmiennie kojarzy się nam z rodzajem sprawdzianu. I w rzeczy samej, właśnie o niego chodzi w przypadku testu jakim jest test przedsiębiorcy. Jego wprowadzenie postuluje Ministerstwo Finansów. Na czym miałby on polegać i w jakim celu należałoby stosować test przedsiębiorcy? Na czym miałby polegać test przedsiębiorcy? Ma to być rodzaj sita weryfikacyjnego. Ma on sprawdzać, czy przedsiębiorca

Referencje pracownika – czym są i jak je napisać?

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą konkurencją. Ludzie pragną się wyróżnić, zdobyć jak największe doświadczenie i wiedzę. Dlatego też otrzymanie nowej pracy nie zawsze jest łatwe. Elementem, który pomoże dostać wymarzoną posadę, bez wątpienia są referencje pracownika. Co powinny zawierać, aby postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się sukcesem? Czym są referencje pracownika? Referencje pracownika

Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych, znany bardziej jako podatek Belki, to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Jakich sytuacji dotyczy i kiedy należy go uregulować? Co to jest podatek od dochodów kapitałowych? Podatek ten wprowadził Marek Belka (stąd nazwa) w 2002 roku. W swojej pierwotnej formie wynosił on 20% i dotyczył wyłącznie środków trzymanych na koncie w banku. W ciągu dwóch kolejnych lat

Outsourcing – podstawowe informacje

Sam termin outsourcing stworzono, dzięki połączeniu trzech słów, a konkretnie outside, resource i using. Dosłownie oznacza zatem wykorzystywanie zewnętrznych zasobów. W praktyce polega więc na zlecaniu konkretnych zadań biznesowych zewnętrznym firmom, które specjalizują się w danej branży. Warto jednak zaznaczyć, że outsourcing nie polega na powierzaniu komukolwiek jednego, pojedynczego zadania, bo bazuje raczej na

Jakie PITy składa ryczałtowiec oprócz PIT 28

Jednym ze sposobów rozliczania się podatników jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby takie, tak jak pozostali zobowiązane są do składania rocznego zeznania podatkowego. Podstawą jest wypełnienie dokumentu określanego mianem PIT 28. Jakie PITy oprócz PIT 28? Dowiedz się, jakie jeszcze formularze składa ryczałtowiec. Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Na początku trzeba zadać sobie

Ulga badawczo rozwojowa

Firmy, które prowadzą we własnym zakresie prace badawczo-rozwojowe, mogą skorzystać z ulgi. W związku z tym mają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych w tym celu kosztów. Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do polskich przepisów podatkowych 1 stycznia 2016 roku. Takie rozwiązanie skierowane jest do każdego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce opodatkowaną podatkiem

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono w Polsce w dniu 18 kwietnia 2012 roku. Stanowi on dochód budżetu państwa i jest pobierany przez Krajową Administrację Skarbową. Na początku dotyczył on wyłącznie miedzi i srebra. Od dnia 1 stycznia 2016 roku uwzględnia on również wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Opłatę od tych węglowodorów fiskus pobiera dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Podmioty zostały

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More