Wszystko dla biznesu

Czynny podatnik VAT a zwolniony podatnik

Polskie przepisy prawa pozwalają wybrać przedsiębiorcy czy chce być podatnikiem VAT, czy nie. Podatek od towarów i usług nie jest obowiązkowy. Pamiętać należy jednak, że korzystając ze zwolnienia, trzeba spełniać pewne kryteria. Zwolnienie przysługuje bowiem wyłącznie w niektórych sytuacjach. Czynny podatnik VAT ma oczywiście pewne przywileje. Kiedy zatem warto nim być? Już na etapie zakładania działalności

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Jednolity plik kontrolny, to wprowadzone przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie, które na celu ma uszczelnienie systemu podatkowego. Z perspektywy samych przedsiębiorców, JPK ma wiele zalet. Dzięki niemu ułatwione zostało przesyłanie danych podatkowych do urzędów skarbowych. Ewentualne kontrole fiskusa też są mniej uciążliwe. Z początku, a więc tuż po wprowadzeniu JPK 1 lipca 2016 roku, rozwiązanie dotyczyło dużych

Venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Finansowanie projektów inwestycyjnych wszystkich podmiotów z sektora MSP, które posiadają formę spółek kapitałowych, nosi nazwę venture capital. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, które dobrze rokują na przyszłość. Kapitał pochodzi wtedy od dość dużych przedsiębiorstw, które wykupują udziały lub akcje. Choć brzmi to dość niecodziennie, wsparcie tego rodzaju z pewnością warte jest

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. W niektórych sytuacjach są to inne świadczenia, między innymi zasiłki. Jeśli osoba pracująca na rzecz danego przedsiębiorcy umrze, następuje wygaśnięcie stosunku pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek rozliczenia należności, które pracownikowi przysługiwały do dnia śmierci. Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy, to jednak nie tylko kwestia rozliczenia

Czynności sprawdzające

Czynności sprawdzające to procedura, która może być podejmowana wobec podatnika. To działanie jest mniej sformalizowane niż postępowanie, czy też kontrola podatkowa. Normy dotyczące przeprowadzania czynności sprawdzających znajdują się w piątym dziale Ordynacji Podatkowej. Warto podkreślić, że ustawa prezentuje zakres przedmiotowy, a także podmiotowy prezentowanych działań. Jaki jest zakres przedmiotowy, a także

Ustalenie kapitału początkowego krok po kroku

Kapitał początkowy stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie emerytalnym, które ustalone są na podstawie składek uiszczanych przed 1999 rokiem. Warto wskazać, że właśnie od tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje ewidencji składek ubezpieczeniowych na indywidualnym koncie. W związku z tym, przed tym okresem określona instytucja nie była zobligowana do prowadzenia osobistych kont osób ubezpieczonych.

Samozatrudnienie a praca na etat

Ci, którzy pracują na etat, w stałych godzinach i ze stałą pensją, z zazdrością patrzą na kolegów prowadzących działalność gospodarczą, którzy odnoszą finansowy sukces. Z kolei wiele osób, które wybrało samozatrudnienie, z tęsknotą wzdycha za stabilnością umowy o pracę. Jakie wady i zalety mają oba rozwiązania? Praca na etat Głównym plusem umowy o pracę jest niewątpliwie stabilność oraz ochrona, jaką daje

Wynagrodzenie brutto-netto – jak obliczyć?

Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto. Co oznaczają te sformułowania w odniesieniu do naszego wynagrodzenia? Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz. Znaczenie określeń brutto i netto Kwota brutto (w tym przypadku wynagrodzenie) oznacza kwotę bez należnych potrąceń. W odniesieniu do pensji chodzi o podatek od osób fizycznych oraz wszelkie zobowiązania względem Zakładu

Dofinansowanie dla firm – sprawdzone sposoby

Dofinansowanie dla firm - jeśli pracodawca chce się rozwijać, musi znaleźć odpowiednie źródło finansowania swoich pomysłów. Obecnie przedsiębiorcy mają duże możliwości zdobywania pieniędzy na rozwój biznesu. Dofinansowanie dla firm z pieniędzy Unii Europejskiej to jeden z coraz częściej wybieranych sposobów na otrzymanie kapitału i możliwości rozwoju, wybieranych przez polskich przedsiębiorców. Choć

Zatrudnienie pracownika – jakie obowiązki pracodawcy?

Zatrudnienie pracownika lub pracowników to jedna z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca. Wiąże się to między innymi z rozstrzygnięciem kwestii na jaką umowę przedsiębiorca chce zatrudnić pracownika, a także jaką pensję zaproponuje potencjalnym pracownikom. Dodatkowo, warto wiedzieć, że przy niektórych formach opodatkowania występują limity lub określone reguły związane z przyjęciem do pracy

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More