Wszystko dla biznesu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podstawowe informacje

Informacje dotyczące konkretnego człowieka są bardzo ważne i wymagają ochrony. Nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Ich niewłaściwe wykorzystanie lub rozpowszechnianie może przynieść osobie, której one dotyczą, wiele kłopotów. Dlatego też trzeba odpowiednio zabezpieczać swoje personalia. Każdy, kto ma zamiar je zbierać, koniecznie musi pamiętać o pozyskaniu dokumentu, jakim jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Warto więc więcej dowiedzieć się na ten temat.

Jaka powinna być zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że informacje identyfikujące tożsamość są niezwykle wartościowe. Dlatego też każda osoba, która przekazuje personalia, musi to czynić w sposób dobrowolny i świadomy. Co więcej, takie oświadczenie woli powinno przebiegać także konkretnie i jednoznacznie. Działanie to nie może być domniemane bądź też dorozumiane. Istotne jest także to, że taka zgoda może być odwołana w każdym momencie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – opcjonalność

Niedopuszczalną praktyką jest tworzenie jednego oświadczenia obejmującego każdą z interesujących kwestii. Zgodnie z przepisami prawa zainteresowanej osobie, daje się prawo wyboru. Dlatego też w przypadku różnych celów tworzy się osobne zgody do wymienionych aspektów.

Co to znaczy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być domniemana?

Wola składana przez konkretną osobę nie może być domniemana. Co to oznacza? Doskonałym przykładem jest sytuacja, w której klient chce skorzystać z danej usługi. Jednakże na tej podstawie nie można dojść do wniosku, że wyraża on również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych nie powinna wpływać na możliwość wykonania działania, złożenia zamówienia lub innych czynności.

W praktyce zdarza się, że sprzedawcy lub świadczeniodawcy przygotowują internetowe formularze, które zawierają klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bardzo często obejmują ona oświadczenie woli związane z innymi operacjami. W rezultacie, gdy osoba składająca zamówienie nie zaznaczy odpowiedniego pola, nie potwierdzi wykorzystania swoich personaliów w celu wykonania umowy. Tymczasem zgodnie z przepisami powinna być ona wyodrębniona. Klientowi gwarantuje się prawo wyboru, które nie powinno skutkować niezrealizowaniem zamówienia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych a otrzymywanie informacji handlowych

Pozyskanie personaliów w celach marketingowych nie jest tożsame z ze zbieraniem informacji potrzebnych do wysyłania informacji handlowej. W pierwszym przypadku jest to proces, który służy tworzeniu produktów, ich reklamowaniu, dostarczaniu, a także wymianie. Działania marketingowe obejmują zatem konkursy, gry, czy też newslettery.

Natomiast informacja handlowa to węższe pojęcie. Do jej przesłania potrzebne jest oświadczenie woli. W przypadku marketingu nie zawsze się tego wymaga, a szczególnie jeśli chodzi o bezpośredni własnych produktów bądź usług.

Przekazywanie personaliów osobom trzecim

Warto podkreślić, że zgoda na przetwarzanie danych nie pozwala na przekazywanie personalów osobom trzecim. Musi to być odrębne od postanowień umowy oświadczenie klienta, który nie musi akceptować udostępnienia informacji identyfikacyjnych innym podmiotom.

Jakie obowiązkowe składniki powinien zawierać dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Zasadnicze elementy takiego dokumentu to przede wszystkim nazwa administratora danych i adres jego siedziby. Potrzebny jest także cel, a także sama zgoda na przetwarzanie informacji osobowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More