Wszystko dla biznesu

Podatek liniowy

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania, którą może wybrać przedsiębiorca dla swojej działalności. Warto jednak wiedzieć, że nie dla każdej firmy ten sposób rozliczenia okaże się właściwy. Co należy o nim wiedzieć? Jakie ma wady, a jakie zalety? Na czym polega rozliczenie podatkiem liniowym? Rozliczenie dochodu za pomocą podatku liniowego polega na stałym oprocentowaniu, które wynosi 19%.Przy wyborze tej

Elastyczny czas pracy – co warto wiedzieć?

Coraz częściej zdarza się, że pracodawca decyduje się na tak zwany elastyczny czas pracy. Na czym polega i co dokładnie oznacza zatrudnienie tego rodzaju? Otóż zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami, pracownik musiał wykonywać obowiązki służbowe maksymalnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Przy czym chodziło o 5-dniowy tydzień pracy i okres rozliczeniowy nieprzekraczający 4 miesięcy.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i ich otwarcie – co warto wiedzieć?

Prowadzenie rachunkowości wymaga stosowania wielu procedur i zasad, które występują w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Jednym z nieodzownych elementów tego obszaru związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej jest otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych. Pierwsze działanie mówi o rozpoczęciu okresu sprawozdawczego, natomiast drugie o jego zakończeniu. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce i

Zniesienie współwłasności

Współwłasność może dotyczyć zarówno dóbr ruchomych, jak i nieruchomości. Zachodzi wówczas, gdy więcej niż jeden podmiot jest ich właścicielem. Zniesienie współwłasności może nastąpić w dwóch trybach: umownym lub sądowym. W zależności od tego, który z nich wybierzemy, inaczej będzie przebiegał cały proces. Inne będą także formalności, których należy dopełnić. Co należy wiedzieć i jak się przygotować do

Umowa na zastępstwo – co warto wiedzieć? Wady i zalety

Jednym z rodzajów porozumienia, które pozwala na nawiązanie stosunku pracy, jest umowa na zastępstwo. Zawiera się ją najczęściej na czas choroby zastępowanego pracownika, urlopu bądź też innej usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu korzysta ze wsparcia osoby, która zapewni ciągłość pracy wykonywanej przez czasowo brakującego członka

Rachunek przepływów pieniężnych

Firmy, które prowadzą pełną księgowość, mają wiele obowiązków wynikających z konieczności przedstawiania swoich danych finansowych. Sporządzane są sprawozdania finansowe i bilans, z których dowiadujemy się dużo na temat kondycji danego przedsiębiorstwa. Oprócz tych dokumentów jest przeprowadzana w określonych firmach analiza cash flow (rachunek przepływów pieniężnych).  Pozwala ona na określenie bardziej

Wypowiedzenie zmieniające

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to ogromne wyzwanie. Szczególnie jeśli zatrudniamy wielu pracowników. Wraz z rozwojem firmy może dojść do bardzo różnych sytuacji, często trudnych do przewidzenia. Może się wówczas okazać, że konieczne będzie wprowadzenie zmian, także tych niekorzystnych dla zatrudnionych przez nas osób. Najczęściej tego typu sprawy rozwiązuje się na drodze negocjacji i mediacji. Jeśli jednak

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pieniężne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego jest przyznawane osobom, które nie pracują lub rezygnują z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Co ważne, świadczenie pielęgnacyjne ustala się na czas nieokreślony. Wyjątek stanowi sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wówczas prawo do pomocy finansowej mija wraz z

Sprzedaż środka trwałego

Środki trwałe, podobnie jak wszystkie inne przedmioty i akcesoria znajdujące się w użytku przedsiębiorstwa, również podlegają zużyciu. Jeśli w pewnym momencie korzystanie z nich nie jest już dłużej możliwe, wówczas należy dokonać likwidacji takiego środka, wycofując go z ewidencji. Co jednak w sytuacji, kiedy dana rzecz jest jeszcze sprawna, ale przestaje być potrzebna? Czy sprzedaż środka trwałego

IP BOX – co warto wiedzieć?

Nazwa IP to skrót od angielskich słów Intellectual Property, które oznaczają własność intelektualną. W połączeniu z drugą częścią wyrażenia uzyskuje się termin dotyczący opodatkowania dochodów związanych ze sprzedażą produktów, usług otrzymanych na podstawie prawa własności intelektualnej. Informacje na temat IP BOX znajdują się w ustawie o PIT, a także CIT. Istotne jest także to, że rozwiązanie to jest

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More