Wszystko dla biznesu

Inwentaryzacja (spis z natury, remanent) – co to jest?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów jest zobowiązany do tego, by na koniec roku sporządzić remanent. Czym dokładnie jest inwentaryzacja lub inaczej — remanent czy spis z natury? W jakich sytuacjach, poza końcem roku podatkowego należy ją przeprowadzić? Otóż zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,

Aniołowie biznesu jak źródło finansowania

Polskie startupy za źródło finansowania najczęściej obierają dotacje unijne, fundusze capital albo po prostu — własne oszczędności. Start firmy i jej późniejszy rozwój nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Raczkujące przedsiębiorstwa bardzo często potrzebują też wsparcia inwestorów. Dlatego właśnie coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają, są aniołowie biznesu. Kim są

Wycena aktywów zgodnie z UoR i MSR

Zapis ustawowy aktywa definiuje, jako „kontrolowane przez nią zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, pozyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do jednostki gospodarczej korzyści ekonomicznych”. Przy czym korzyści ekonomiczne, które aktywa generują, mogą następować w różny sposób. Przykładem niech będzie wykorzystywanie ich do wytwarzania konkretnych

Biała lista podatników

Prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej tak zwana biała lista podatników znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zapoznać można się z nią również w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG. Sam przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, nie musi robić nic, by na tej liście się znaleźć. Biała lista podatników — jak ją

Kasy fiskalne online – najważniejsze informacje

Prezydent Rzeczypospolitej Polski podpisał ustawę mówiącą o tak zwanych kasach fiskalnych online. W dużym skrócie mówi ona o tym, że przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a więc takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej — mają przejść na kasy fiskalne online. Stopniowo sprzedawcy mają wycofywać się z używania klasycznych i tradycyjnych kas na rzecz tych

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)

Zasadniczym elementem dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest podejmowanie współpracy z podmiotami zlokalizowanymi w różnych krajach. Polscy przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zakup produktów z krajów Unii Europejskiej. W takiej sytuacji niejednokrotnie mamy do czynienia z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów. Jednakże nie wszystkie transakcje uznaje się za WNT. Trzeba w tym przypadku spełnić

Podatek od psa

Ile kosztuje utrzymania psa? To podstawowe pytanie, które zadaje sobie przyszły właściciel czworonoga jeżeli myśli o kosztach. Karma, podstawowe akcesoria i wizyty u weterynarza to nie wszystko. O czym warto jeszcze pamiętać? W niektórych miejscowość obowiązuje opłata znana jako podatek od psa. Co to jest podatek od psa? Podatek od psa to przyjęta zwyczajowo nazwa, gdyż opłata nie ma charakteru podatku,

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów jest to przeniesienie prawa do zarządzania towarem jako właściciel. W wyniku tego prawa produkt wysyła się, transportuje przez nabywcę, sprzedającego lub na ich rzecz między państwami UE w wyniku czynności opodatkowanych. W tym przypadku kraj musi różnić się od państwa dostawy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w przypadku spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących

Pomoc de minimis

Obecnie funkcjonuje dość dużo form wsparcia publicznego, zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Jedną z nich jest pomoc de minimis. Całkowita kwota takowej pomocy przyznanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie może przekraczać 200 000 EUR w ciągu trzech lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów. W ich przypadku limit

Faktura VAT i jej elementy

Faktura VAT to dokument, w którym zawarte są dane dotyczące konkretnej transakcji. Jest to pewien rodzaj rachunku, który wystawiają podatnicy podatku VAT. Zapewnia on tym podmiotom możliwość odliczenia naliczonego VAT-u. Jakie elementy powinna uwzględniać prawidłowo wystawiona faktura? Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT? Ustawa o podatku od towarów i usług określa obowiązkowe składniki faktury VAT.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More