Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Prowadzenie firmy

Odsetki ustawowe – czym są i o czym warto pamiętać?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą boryka się z problemem nieterminowych płatności. Można powiedzieć, że wpisały się one na trwałe w transakcję kupna-sprzedaży, które przeprowadzane są na polu biznesowym. Niektórzy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, z istnienia narzędzia, które może skutecznie radzić sobie ze zwłoką w zapłacie należności. Tym instrumentem są odsetki ustawowe za zwłokę. O czym

Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych

Czym jest anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych? Ujmując rzecz w skrócie, to działania mające na celu utajenie danych osobowych, ich zabezpieczenie. Różnica między nimi polega między innymi na znaczeniu w kontekście RODO. Poza tym wskazane rozwiązania mogą być albo trwałe, albo chwilowe. Jakie są zatem wyznaczniki zastosowania obydwu działań? Co daje utajenie danych osobowych przy zastosowaniu

Inwentaryzacja (spis z natury, remanent) – co to jest?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów jest zobowiązany do tego, by na koniec roku sporządzić remanent. Czym dokładnie jest inwentaryzacja lub inaczej — remanent czy spis z natury? W jakich sytuacjach, poza końcem roku podatkowego należy ją przeprowadzić? Otóż zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,

Państwowa Inspekcja Pracy – Kontrola – co warto wiedzieć?

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrolę w celu ustalenia, czy w określonej firmie przestrzega się przepisów prawa pracy. Szczególne znaczenie mają normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto wskazać, że działania kontrolne instytucji obejmują pracodawców. Ponadto weryfikacji podlegają przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami, a czynności wynikające ze stosunku pracy realizują osoby fizyczne.

Wycena aktywów zgodnie z UoR i MSR

Zapis ustawowy aktywa definiuje, jako „kontrolowane przez nią zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, pozyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do jednostki gospodarczej korzyści ekonomicznych”. Przy czym korzyści ekonomiczne, które aktywa generują, mogą następować w różny sposób. Przykładem niech będzie wykorzystywanie ich do wytwarzania konkretnych

Biała lista podatników

Prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej tak zwana biała lista podatników znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zapoznać można się z nią również w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG. Sam przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, nie musi robić nic, by na tej liście się znaleźć. Biała lista podatników — jak ją

Kasy fiskalne online – najważniejsze informacje

Prezydent Rzeczypospolitej Polski podpisał ustawę mówiącą o tak zwanych kasach fiskalnych online. W dużym skrócie mówi ona o tym, że przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a więc takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej — mają przejść na kasy fiskalne online. Stopniowo sprzedawcy mają wycofywać się z używania klasycznych i tradycyjnych kas na rzecz tych

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)

Zasadniczym elementem dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest podejmowanie współpracy z podmiotami zlokalizowanymi w różnych krajach. Polscy przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zakup produktów z krajów Unii Europejskiej. W takiej sytuacji niejednokrotnie mamy do czynienia z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów. Jednakże nie wszystkie transakcje uznaje się za WNT. Trzeba w tym przypadku spełnić

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów jest to przeniesienie prawa do zarządzania towarem jako właściciel. W wyniku tego prawa produkt wysyła się, transportuje przez nabywcę, sprzedającego lub na ich rzecz między państwami UE w wyniku czynności opodatkowanych. W tym przypadku kraj musi różnić się od państwa dostawy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w przypadku spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących

Pomoc de minimis

Obecnie funkcjonuje dość dużo form wsparcia publicznego, zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Jedną z nich jest pomoc de minimis. Całkowita kwota takowej pomocy przyznanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie może przekraczać 200 000 EUR w ciągu trzech lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów. W ich przypadku limit

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More