Wszystko dla biznesu

Sprzedaż środka trwałego

Środki trwałe, podobnie jak wszystkie inne przedmioty i akcesoria znajdujące się w użytku przedsiębiorstwa, również podlegają zużyciu. Jeśli w pewnym momencie korzystanie z nich nie jest już dłużej możliwe, wówczas należy dokonać likwidacji takiego środka, wycofując go z ewidencji. Co jednak w sytuacji, kiedy dana rzecz jest jeszcze sprawna, ale przestaje być potrzebna? Czy sprzedaż środka trwałego jest możliwa, a jeśli tak, to w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję?

Jakie środki trwałe można sprzedać?

Rozwijające się przedsiębiorstwo podlega nieustannym zmianom. Trudno więc oczekiwać, że raz kupione środki trwałe będą służyły mu przez lata w niezmienionym składzie. Najczęściej sprzedaje się takie elementy jak samochody firmowe oraz urządzenie elektroniczne albo maszyny. Przy tego typu transakcjach pewnym problemem może być odpowiednie zamortyzowanie sprzedawanego środka trwałego. W jaki sposób zrobić to prawidłowo?

Sprzedaż środka trwałego a odpisy amortyzacyjne

Zgodnie z treścią Ustawy o PIT, podczas sprzedaży środka trwałego, kosztem jest jego część niezamortyzowana. Będzie tak w przypadku, kiedy przychód ze sprzedaży osiągnie wyższą wartość niż niezamortyzowany odpis. Dotyczy to również okoliczności, w których firma odnotuje stratę, czyli kwota uzyskana ze sprzedaży będzie niższa.

W jaki sposób dokonać ewidencji sprzedaży ŚT?

Aby właściwie udokumentować sprzedaż środka trwałego, należy wystawić dla tej transakcji fakturę. Wysokość podatku VAT zależeć będzie od tego, co sprzedajemy. Warto wiedzieć, że nie ma obowiązku tworzenia wówczas umowy sprzedaży.

Bardzo ważne jest, aby prawidłowo odnotować sprzedaż w Księdze Przychodów i Rozchodów. Kwotę netto należy wpisać w rubrykę numer 8 (czyli jako pozostałe przychody). Jeśli dany przedsiębiorca rozlicza się metodą ryczałtową, wówczas kwota ta powinna mieć stawkę 3%.

Wydatki poniesione na zakup środka trwałego, pomniejszone o odpis amortyzacyjny, należy wpisać w KPiR w rubryce 13, jako pozostałe wydatki.

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele prywatne

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej może dojść do sytuacji, kiedy wycofuje się dany środek trwały na cele prywatne. Po jakimś czasie może okazać się jednak, że chcemy go sprzedać. Co w takim przypadku?

Podstawową kwestią, którą należy ustalić, jest to, kiedy dokonano sprzedaży. Jeśli nastąpiła ona w ciągu sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym wycofano środek z ewidencji firmy, wówczas traktuje się tę transakcję jako przychód z działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że dany środek trwały jest nadal traktowany jako składnik majątku przedsiębiorstwa.

Jeśli z kolei środek trwały wycofany na cele prywatne zostanie sprzedany po upływie sześciu lat, nie wywołuje to żadnych skutków podatkowych. Należy jednak przy tym pamiętać, że przy tej transakcji konieczne będzie sporządzenie umowy kupna-sprzedaży.

Sprzedaż w ciągu sześciu lat od daty wycofania danego składnika majątku, należy odnotować w KPiR w rubryce numer 8 – jako pozostałe przychody. Jeśli jednak środka nie zamortyzowano do końca, część niezamortyzowaną musimy uwzględnić w rubryce 13., jako pozostałe wydatki. Wówczas, w miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, będzie ona kosztem uzyskania przychodu. Istotne jest, jeśli dany środek trwały podlegał przy zakupie pod odpis od podatku VAT, aby w chwili wycofania go do celów osobistych, uwzględnić fakt ten w rozliczeniu podatkowym.

Sprzedaż środka trwałego — o czym należy pamiętać?

Kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem KPiR mogą wydawać się nieco skomplikowane. Dlatego, aby nie popełnić żadnego błędu, warto przeczytać instrukcję do programu księgowego, która pomoże zarejestrować operację krok po kroku. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More