Wszystko dla biznesu

Wypowiedzenie umowy najmu

Współcześnie najem jest bardzo rozpowszechnioną formą udostępniania mieszkania. Wynika to z tego, że wiele osób nie stać na zakup swojego lokum. Dlatego też poszukują innych metod, które pozwolą, chociaż w pewien sposób cieszyć się prywatną przestrzenią. Jest on także bardzo popularny wśród studentów wyjeżdżających do innego miasta na studia czy przedsiębiorców, którzy szukają lokum dla swojej firmy. Umowa najmu to

Nota korygująca – kiedy wystawiamy i co zawiera?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i wystawiający faktury VAT może popełnić błąd w trakcie wypełniania dokumentu. Niezależnie od tego, czy dotyczy on nieprawidłowej kwoty, czy źle podanego nazwiska — wymagana jest poprawka. A zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. oraz art. 106K ust. 1 ustawy o VAT istnieją dwa sposoby, za pomocą których dokonuje się zmian w

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością regulowana jest przez kodeks handlowy. Podmiot ma osobowość prawną. W tym przypadku wspólnicy sprawują bezpośrednią kontrolę nad prowadzeniem spraw podmiotu. Odpowiedzialność majątkowa ogranicza się tutaj do wniesionego wkładu. Warto podkreślić, że taką spółkę mogą powołać do życia osoby fizyczne lub prawne. W nazwie umieszcza się jeden ze skrótów

Spółka cywilna – podstawowe informacje

Osoby, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, mogą ją prowadzić w formie spółki cywilnej. Podstawową zaletą jest to, że spółka cywilna jest bardzo łatwa w założeniu i prowadzeniu. W tym przypadku dokonuje się rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co więcej, ponosi się tutaj również niskie koszty i niewymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Spółka cywilna i

Elektroniczne akta osobowe

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych. Od pewnego czasu, a mianowicie od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorstwa mogą wybierać pomiędzy systemem papierowym a elektronicznym. Związane jest to przede wszystkim z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i elektronizacją. Warto zatem

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – różnice

Ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Jest to sposób, w jaki państwo polskie zapewnia swoim obywatelom podstawowe przywileje. Poza ubezpieczeniem zdrowotnym jest także chorobowe. Czym różni się ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe? Warto poznać różnice pomiędzy tymi świadczeniami. Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia zdrowotnego? Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte

Odsetki ustawowe – czym są i o czym warto pamiętać?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą boryka się z problemem nieterminowych płatności. Można powiedzieć, że wpisały się one na trwałe w transakcję kupna-sprzedaży, które przeprowadzane są na polu biznesowym. Niektórzy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, z istnienia narzędzia, które może skutecznie radzić sobie ze zwłoką w zapłacie należności. Tym instrumentem są odsetki ustawowe za zwłokę. O czym

Umowa o dzieło – ważne informacje

Umowę o dzieło zawiera zleceniodawca dzieła i wykonawca określonych prac. Osoba realizująca działalność określoną w porozumieniu otrzymuje wynagrodzenie netto, od którego odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe, nie uiszcza się w tym przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, wykonawca dzieła nie ma prawa do płatnego zwolnienia chorobowego, czy też zasiłków. Dowiedz

PIT 36 – podstawowe informacje

Podatek dochodowy to podstawowe świadczenie, do którego ponoszenia zobowiązane są osoby prawne i fizyczne. Jest ono przekazywane do skarbu państwa. Wysokość zależy od osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, a także innych odliczeń. W tym celu konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PIT. Podstawowym rodzajem formularza jest PIT 36. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego dokumentu. PIT

Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe informacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania działań rejestracyjnych. Pewne formy działalności muszą być wpisane do KRS (tzw. Krajowy Rejestr Sądowy), który prowadzony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Jakie podmioty podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego? Jakie konsekwencje prawne pojawiają się, gdy podmiot nie dopełni tego obowiązku? Podstawowe

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More