Wszystko dla biznesu

Sprzedaż środka trwałego

Środki trwałe, podobnie jak wszystkie inne przedmioty i akcesoria znajdujące się w użytku przedsiębiorstwa, również podlegają zużyciu. Jeśli w pewnym momencie korzystanie z nich nie jest już dłużej możliwe, wówczas należy dokonać likwidacji takiego środka, wycofując go z ewidencji. Co jednak w sytuacji, kiedy dana rzecz jest jeszcze sprawna, ale przestaje być potrzebna? Czy sprzedaż środka trwałego

IP BOX – co warto wiedzieć?

Nazwa IP to skrót od angielskich słów Intellectual Property, które oznaczają własność intelektualną. W połączeniu z drugą częścią wyrażenia uzyskuje się termin dotyczący opodatkowania dochodów związanych ze sprzedażą produktów, usług otrzymanych na podstawie prawa własności intelektualnej. Informacje na temat IP BOX znajdują się w ustawie o PIT, a także CIT. Istotne jest także to, że rozwiązanie to jest

Wczasy pod gruszą

Wsparcie finansowe udzielane w ramach urlopu nie jest obowiązkiem pracodawcy. Każdy przedsiębiorca, który na dzień 1 stycznia bieżącego roku, zatrudnia co najmniej pięćdziesięciu pracowników, musi jednak powołać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jeśli w przeliczeniu na pełne etaty, pracowników jest mniej, o utworzenie ZFŚS ma prawo wystąpić zakładowa organizacja związkowa. Co finansuje

Duplikat faktury – pigułka informacji

Niekiedy może dojść do sytuacji, w której kupujący zgubi dowód zakupu jakim jest faktura. Nie jest to sytuacja bez wyjścia, ponieważ można wystąpić do sprzedawcy o wystawienie duplikat faktury. Czy zawsze jest możliwość otrzymania takiego dokumentu, jakie są różnice i jakie konsekwencje podatkowe spowoduje wystawienie duplikatu faktury? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule. Duplikat faktury – jakie

Odliczenia od podatku

Każda osoba uzyskująca dochód z tytułu umowy cywilnoprawnej lub z prowadzenia własnej działalności, ma obowiązek po roku podatkowym złożyć do Urzędu Skarbowego stosowne zeznanie. Ustawodawca przewidział jednak ulgi i odliczenia, z których można skorzystać. Dlatego, w pierwszym kwartale każdego roku z ogromną uwagą śledzimy nowe postanowienia w kwestii rozliczenia podatku dochodowego. Ulgi oraz odpisy są bardzo

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to, mówiąc najogólniej, środki finansowe wyłożone przez wspólników spółki. Stanowi on najczęściej rodzaj zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa. W skład kapitału mogą wchodzić zarówno pieniądze, ale również nieruchomości, a nawet wierzytelności czy prawa autorskie. Jak działa kapitał zakładowy? Minimalna wysokość kapitału zakładowego nie jest stała. Zależy ona od rodzaju spółki. Dla spółki z

Pasywa

Pełna rachunkowość jest wymagana w niektórych firmach, np. spółkach. Inni mogą się na nią zdecydować, aby mieć pełniejszy obraz tego co dzieje się w przedsiębiorstwie. Na podstawie metody bilansowej w systemie rachunkowości należy rozpatrywać dwie główne kategorie majątku firmy. Pierwszy dotyczy postaci ich występowania i funkcji, jaką pełnią w danym przedsiębiorstwie i są to wtedy aktywa. Drugi natomiast

Progi podatkowe

Przepisy podatkowe zmieniają się dynamicznie. Rozliczając swój PIT, trzeba więc być na bieżąco z najnowszymi ustaleniami. Dotyczy to przede wszystkim osób korzystających z rozliczenia na zasadach ogólnych. W tym przypadku obowiązują dwa progi podatkowe. Ile wynoszą one w 2020 roku? Jakie progi podatkowe obowiązują w 2020 roku? Według nowych zasad wysokość progów podatkowych uległa zmianie. Wynika to z

Naruszenie praw RODO a odpowiedzialność cywilnoprawna

Przepisy RODO obowiązują już od jakiegoś czasu. Jednym przedsiębiorcom udało się je wdrożyć bez problemów, inni napotkali pewne trudności. Obecnie jednak postanowienia ustawy działają w miarę sprawnie. Mimo tego wciąż zbyt mało wiadomo na temat tego, co dokładnie grozi instytucjom za naruszenie praw RODO. Ustanowienie RODO a sankcje prawne Wokół postanowień RODO od samego początku krążyło bardzo dużo

Leasing czy kredyt? Podstawowe różnice.

Współcześnie istnieje wiele form wsparcia finansowego dla ludzi, którzy mają marzenia i dysponują wystarczającą gotówką do ich realizacji. Dlatego wybór optymalnego rozwiązania nie zawsze jest łatwy. Tradycyjną opcją jest skorzystanie ze standardowego kredytu. Natomiast jedną z młodszych form finansowania jest leasing. Warto poznać podstawowe różnice pomiędzy tym propozycjami. Na co lepiej się zdecydować, leasing

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More