Wszystko dla biznesu

Progi podatkowe

Przepisy podatkowe zmieniają się dynamicznie. Rozliczając swój PIT, trzeba więc być na bieżąco z najnowszymi ustaleniami. Dotyczy to przede wszystkim osób korzystających z rozliczenia na zasadach ogólnych. W tym przypadku obowiązują dwa progi podatkowe. Ile wynoszą one w 2020 roku? Jakie progi podatkowe obowiązują w 2020 roku? Według nowych zasad wysokość progów podatkowych uległa zmianie. Wynika to z

Praca na emeryturze

W Polsce praca na emeryturze jest powszechna. Decydują się na nią zwłaszcza ci, których zmusza do tego sytuacja ekonomiczna. Niskie świadczenie emerytalne to najczęstszy powód, dla którego seniorzy szukają dodatkowych źródeł dochodu. O wiele rzadziej jest to podyktowane pasją do wykonywanego zawodu. Na szczęście wiele osób, które przekroczyły wiek emerytalny, nadal pozostaje w pełni sił, co daje im

Przedawnienie długu

Zwolnienie dłużnika z obowiązku spłacenia zaciągniętych zobowiązań, których wierzyciel zazwyczaj zresztą nie dochodzi, to inaczej przedawnienie długu. Rozwiązanie to umożliwia dłużnikowi nie tylko uchylenie się od płatności, ale również uniknięcie w jej ramach odpowiedzialności karnej. Jeśli chodzi o ustawowe terminy, to najczęściej roszczenia ulegają przedawnieniu po okresie sześciu lat, liczonych od dnia, w

Zaliczka na podatek dochodowy

Decydując się na opodatkowanie na zasadach ogólnych i w ramach podatku liniowego, przedsiębiorca musi regularnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Istnieją w tym zakresie dwie możliwości do wyboru: zaliczki miesięczne i kwartalne. Te pierwsze wpłaca się do 20 dnia konkretnego miesiąca. Przy czym zaliczkę na przykład za luty, winno się wpłacić do 20 dnia marca. Analogicznie kwartalna zaliczka na

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy to rodzaj porozumienia, który zakłada, że osoba wydzierżawiająca oddaje dzierżawcy przedmiot dzierżawy do użytkowania go oraz do czerpania z niego korzyści. Wypożyczający na przykład grunt, ma z kolei obowiązek wypłacania właścicielowi ustalonego wspólnie czynszu. Co więcej, umowa może określać czas korzystania z dzierżawionego gruntu, ale nie musi. Wszelkie kwestie z tym

Wniosek o urlop

Urlop wypoczynkowy to niezbywalne prawo każdego pracownika. To czas odpoczynku od pracy, regeneracji sił i zwolnienia tempa. Pracownik musi przed każdym urlopem wypisać wniosek o urlop skierowany do pracodawcy. Dni wolnych pracodawca powinien udzielić zgodnie z planem urlopów, który ustala, biorąc pod uwagę dwa aspekty: wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Może być

PKD co to jest?

PKD to skrót znany wszystkim przedsiębiorcom. Oznacza Polską Klasyfikację Działalności powołaną do życia w 2007 roku. Od 01 stycznia 2008 roku każda działalność musi być opisana zgodnie z nią. Polska wersja jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, porządkując wiedzę statystyczną o gospodarce nie tylko polskiej, ale też unijnej. PKD co to jest i po co? Polska Klasyfikacja Działalności jest

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Dokumenty takie, jak zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika nie są nam szczególnie potrzebne w codziennych sytuacjach. Bywa jednak, że okoliczności zmuszają do tego, aby pracodawca wystawił nam takie pismo. W nim musi wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i podać kwotę wynagrodzenia, jakie otrzymujemy. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz zawnioskować do pracodawcy o ten dokument. Przekonaj się również, co

Czynny żal

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje bardzo dużo satysfakcji. Zasadniczą zaletą jest możliwość samorealizacji, wdrażania swoich pomysłów, czy też niezależność. Osoby kreatywne w ten sposób rozwijają skrzydła i osiągają ogromne sukcesy. Jednakże własny biznes wiąże się ze spełnieniem wielu obowiązków. Na tej liście wymienia się między innymi opłacanie podatków, a także

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Form opodatkowania podatkiem dochodowym jest w Polsce kilka. Do uproszczonych metod zalicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tu podstawą opodatkowania jest przychód, bez uwzględnienia jakichkolwiek kosztów. Brak dużych kosztów uzyskania przychodu jest zatem kluczowy dla opłacalności takiego wyboru. Jeśli przedsiębiorca wybrał formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More