Wszystko dla biznesu

Zmiana formy opodatkowania

Własna działalność gospodarcza wymaga złożenia podania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonując tej czynności, podatnicy decydują się na konkretną formę opodatkowania. Jednakże nie jest ona wiążąca do całego okresu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w kolejnym okresie można dokonać modyfikacji. Sprawdź, jak wygląda

Cesja wierzytelności – co warto o niej wiedzieć?

W sferze biznesu od czasu do czasu każdy przedsiębiorca boryka się z trudnym kontrahentem. Jednakże czasami może to przyczynić się do powstania kłopotów z terminowym regulowaniem zobowiązań wierzyciela. Polskie prawo przewiduje możliwość zaradzenia takiej sytuacji. Dowiedz się, czym jest cesja wierzytelności, jak przebiega i jakie elementy muszą znaleźć się w umowie pomiędzy stronami. Co to jest cesja

Likwidacja stanowiska pracy – co wato wiedzieć?

Współcześnie praca zarobkowa jest jednym z najważniejszych elementów codziennego życia. To dzięki niej bowiem można utrzymać siebie i rodzinę, a także opłacać rachunki. Czasami jednak zdarza się, że zajmowane przez zatrudnionego stanowisko zostaje usunięte przez pracodawcę, co nierzadko kończy się zwolnieniem. Czym jest likwidacja stanowiska pracy i w jaki sposób przebiega? Jakie są jej konsekwencje i jakie prawa

Metoda Just In Time w firmie – czym jest?

W ostatnich latach wiele światowych koncernów skupia coraz większą uwagę na podnoszeniu jakości oraz na efektywniejszym zarządzaniu całym procesem produkcji. Polega to w dużej mierze na analizie dotychczas stosowanych schematów i metod działania, a następnie tworzeniu ulepszeń w oparciu o uzyskane wnioski. Jednym ze stosunkowo nowych i w pewien sposób innowacyjnych rozwiązań jest metoda Just In Time. Na czym ona

Forfaiting – czym jest?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą borykają się z różnymi problemami i wyzwaniami. Najważniejsze jest dążenie do utrzymania płynności finansowej. Jednakże nie zawsze to się udaje. Zdarza się, że przedsiębiorcy muszą radzić sobie z kłopotami dotyczącymi terminowych płatności. Jednakże polskie prawo nie zostawia ich samym sobie. Istnieją różne rozwiązania stanowiące pierwszą pomoc w takich okolicznościach.

Koszty bezpośrednie i pośrednie w prowadzonej firmie

Koszty bezpośrednie i pośrednie dotyczą tylko niektórych podatników. Decyduje o tym sposób rozliczania się z fiskusem. Koszty te rozliczają tylko ci przedsiębiorcy, którzy wybrali tak zwaną metodę memoriałową, czyli opierającą się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz Księgi Przychodów i Rozchodów. Dzielą one wszystkie wydatki firmowe na bezpośrednie, związane w linii prostej z osiąganiem przychodów,

Dekretacja dokumentów księgowych w firmie

Zgodnie z przepisami niezbędnym działaniem w każdym przedsiębiorstwie jest sprawdzenie, a także zakwalifikowanie dowodu w księgach rachunkowych. Procedura ta nosi miano dekretacji. Sprawdź zatem, jak wygląda dekretacja dokumentów księgowych w firmie i jakimi zasadami należy się tutaj kierować. Co to jest dekretacja dokumentów księgowych w firmie? Dekretacja dokumentów księgowych to zapis

Urlop szkoleniowy – podstawowe informacje

Kodeks Pracy uwzględnia różne formy urlopu dla pracownika. Jednym z nich jest urlop szkoleniowy. Komu przysługuje i co warto o nim wiedzieć? Urlop szkoleniowy — kto może z niego skorzystać? Aby ubiegać się o przyznanie urlopu szkoleniowego, pracownik musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Musi także wykazać się chęcią i motywacją do podjęcia różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na

Metoda kasowa – czym jest?

Metoda kasowa to jeden ze sposobów rozliczania się z fiskusem. Jest ona polecana szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują swoich należności, z tytułu umowy czy faktury, w wyznaczonym terminie. Na czym dokładnie ona polega i kto może z niej skorzystać? Na czym polega rozliczanie metodą kasową? Najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia podatku VAT jest rozliczenie na zasadach ogólnych.

Metoda memoriałowa – podstawowe informacje

Przedsiębiorcy oraz właściciele działalności gospodarczych mają obowiązek dokładnego kontrolowania i dokumentowania wszystkich kosztów finansowych. Podczas rozliczenia okresowego mogą je ująć w sposób kasowy lub memoriałowy. Czym jest metoda memoriałowa i jak ją stosować? Dla kogo jest najlepsza i jak rozliczyć za jej pomocą VAT? Metoda memoriałowa – kto może z niej skorzystać? Metoda memoriałowa to

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More