Wszystko dla biznesu

Podatek tonażowy

Wysokość podatku odprowadzanego do Skarbu Państwa, zależy przede wszystkim od poziomu dochodów. Istnieją jednak także inne czynniki, które mają na niego wpływ. Należą do nich między innymi: rodzaj prowadzonej działalności oraz wybór formy opodatkowania, na przykład liniowego albo skali podatkowej. Ponadto, w roku 2007 ustawodawca wprowadził tak zwany podatek tonażowy, który dotyczy przedsiębiorstw

Podatek od środków transportowych

Korzystając z pojazdów służbowych, należy pamiętać o rozliczaniu comiesięcznych kosztów związanych z ich eksploatacją. Oprócz kwestii związanej z podatkiem VAT równie ważny jest podatek od środków transportowych. Na czym on polega i kiedy trzeba go zapłacić? Jakich pojazdów dotyczy podatek od środków transportowych? Ustawa określa, za które pojazdy mechaniczne należy uiścić podatek. Na liście znajdują się:

Podatek rolny

Jednym ze świadczeń, które opłaca się w Polsce, jest podatek rolny. Do regulowania tej daniny zobligowane są osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne. Wśród tych podmiotów bierze się również pod uwagę spółki nieposiadające osobowości prawnej. Zobowiązanie dotyczy przede wszystkim właścicieli gruntów, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych. Mogą to być również osoby dysponujące

Faktoring online

Internet ma niesamowite możliwości. W chwili obecnej wiele dziedzin ludzkiego życia przenosi się właśnie do sieci. Osoby, które korzystają z serwisów online, mogą bez wątpienia powiedzieć, że są one wygodne, szybkie, a także bezpieczne. Dlatego nikogo dzisiaj nie dziwi fakt, że coraz więcej usług przenosi się do wirtualnego świata. Przykładem takiego rozwiązania jest faktoring online. Co warto wiedzieć na temat

Podatek od gier

Jednym ze świadczeń naliczanych w polskim systemie jest podatek od gier, zaliczany do zobowiązań o charakterze obrotowym. Przedmiotem opodatkowania jest organizacja rozgrywek hazardowych, jak również turnieju pokera. Pierwsze przedsięwzięcie definiuje się jako całokształt działań przygotowywanych w celu zapewnienia materialnych warunków, pozwalających na realizację takich usług. W skład wchodzą

Nota obciążeniowa

Jak wiadomo, faktura jest dowodem transakcji. Nie jest to jednak jedyny dokument, który w tym celu się wystawia. Wiarygodnym potwierdzeniem może być też nota obciążeniowa. Jest to dowód księgowy, który dokumentuje przychody oraz koszty niepodlegające opodatkowaniu VAT-em. W skrócie, nota obciążeniowa zawiera taki wyraz operacji, które nie dokumentuje się za pomocą faktury. By lepiej zrozumieć jej istotę,

Podatek leśny

Jednym z obowiązujących w Polsce świadczeń jest podatek leśny. Dotyczy on właścicieli lasów, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych, czy też osób dysponujących terenami, które stanowią własność Skarbu Państwa. Jest to dochód budżetu gminy. Można zatem traktować daninę jako świadczenie mające charakter regionalny. Interesujące jest jednak to, że nie jest on wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach

Analiza SWOT

Każdy, kto ma pomysł na internetowy biznes, zastanawia się, czy aby na pewno okaże się on dochodowy. Nie bez powodu, zanim jakakolwiek firma wejdzie na rynek, warto by dokonała rzetelnej analizy sytuacji. Sprawdziła, jak wygląda oferta konkurencji i zestawiła słabe oraz mocne strony własnego projektu. Nie zaszkodzi określić również szans i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie kolejnych działań. A

Ulga na internet – ważne informacje

Zeznania roczne, to przymus, od którego żaden z polskich podatników nie może uciec. Na szczęście wielu z nich może skorzystać wówczas z szeregu bonifikat, które finalnie są dla nich bardzo opłacalne. Tak zwana ulga za Internet, to rodzaj upustu, który od dochodu odliczyć można właśnie w zeznaniu rocznym. Przekonaj się zatem, kiedy i w jakich sytuacjach możesz z niej skorzystać oraz jak wykazać ją w

Podatek akcyzowy

W Polsce, oprócz podatku dochodowego, obowiązują jeszcze inne rodzaje zobowiązań. Pod konieczność odprowadzania poszczególnych wariantów podlegają różne przedsiębiorstwa, w zależności od specyfiki wykonywanej działalności. Jednym z często stosowanych w Polsce jest podatek akcyzowy. To tak zwany podatek pośredni, zharmonizowany na terenie Unii Europejskiej. Kiedy powstaje obowiązek jego uiszczania? Czego

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More