Wszystko dla biznesu

Likwidacja stanowiska pracy – co wato wiedzieć?

Współcześnie praca zarobkowa jest jednym z najważniejszych elementów codziennego życia. To dzięki niej bowiem można utrzymać siebie i rodzinę, a także opłacać rachunki. Czasami jednak zdarza się, że zajmowane przez zatrudnionego stanowisko zostaje usunięte przez pracodawcę, co nierzadko kończy się zwolnieniem. Czym jest likwidacja stanowiska pracy i w jaki sposób przebiega? Jakie są jej konsekwencje i jakie prawa

Metoda Just In Time w firmie – czym jest?

W ostatnich latach wiele światowych koncernów skupia coraz większą uwagę na podnoszeniu jakości oraz na efektywniejszym zarządzaniu całym procesem produkcji. Polega to w dużej mierze na analizie dotychczas stosowanych schematów i metod działania, a następnie tworzeniu ulepszeń w oparciu o uzyskane wnioski. Jednym ze stosunkowo nowych i w pewien sposób innowacyjnych rozwiązań jest metoda Just In Time. Na czym ona

Forfaiting – czym jest?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą borykają się z różnymi problemami i wyzwaniami. Najważniejsze jest dążenie do utrzymania płynności finansowej. Jednakże nie zawsze to się udaje. Zdarza się, że przedsiębiorcy muszą radzić sobie z kłopotami dotyczącymi terminowych płatności. Jednakże polskie prawo nie zostawia ich samym sobie. Istnieją różne rozwiązania stanowiące pierwszą pomoc w takich okolicznościach.

Koszty bezpośrednie i pośrednie w prowadzonej firmie

Koszty bezpośrednie i pośrednie dotyczą tylko niektórych podatników. Decyduje o tym sposób rozliczania się z fiskusem. Koszty te rozliczają tylko ci przedsiębiorcy, którzy wybrali tak zwaną metodę memoriałową, czyli opierającą się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz Księgi Przychodów i Rozchodów. Dzielą one wszystkie wydatki firmowe na bezpośrednie, związane w linii prostej z osiąganiem przychodów,

Dekretacja dokumentów księgowych w firmie

Zgodnie z przepisami niezbędnym działaniem w każdym przedsiębiorstwie jest sprawdzenie, a także zakwalifikowanie dowodu w księgach rachunkowych. Procedura ta nosi miano dekretacji. Sprawdź zatem, jak wygląda dekretacja dokumentów księgowych w firmie i jakimi zasadami należy się tutaj kierować. Co to jest dekretacja dokumentów księgowych w firmie? Dekretacja dokumentów księgowych to zapis

Urlop szkoleniowy – podstawowe informacje

Kodeks Pracy uwzględnia różne formy urlopu dla pracownika. Jednym z nich jest urlop szkoleniowy. Komu przysługuje i co warto o nim wiedzieć? Urlop szkoleniowy — kto może z niego skorzystać? Aby ubiegać się o przyznanie urlopu szkoleniowego, pracownik musi być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Musi także wykazać się chęcią i motywacją do podjęcia różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na

Metoda kasowa – czym jest?

Metoda kasowa to jeden ze sposobów rozliczania się z fiskusem. Jest ona polecana szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują swoich należności, z tytułu umowy czy faktury, w wyznaczonym terminie. Na czym dokładnie ona polega i kto może z niej skorzystać? Na czym polega rozliczanie metodą kasową? Najczęściej stosowanym sposobem rozliczenia podatku VAT jest rozliczenie na zasadach ogólnych.

Metoda memoriałowa – podstawowe informacje

Przedsiębiorcy oraz właściciele działalności gospodarczych mają obowiązek dokładnego kontrolowania i dokumentowania wszystkich kosztów finansowych. Podczas rozliczenia okresowego mogą je ująć w sposób kasowy lub memoriałowy. Czym jest metoda memoriałowa i jak ją stosować? Dla kogo jest najlepsza i jak rozliczyć za jej pomocą VAT? Metoda memoriałowa – kto może z niej skorzystać? Metoda memoriałowa to

Przeciętne wynagrodzenie – czym jest? Jak się je oblicza?

Współcześnie dobre wynagrodzenie to jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę podczas szukania pracy. Pomimo wzrostu minimalnej pensji wiele osób uskarża się bowiem na zbyt niskie zarobki, które nie mają nic wspólnego z danymi na temat średniego wynagrodzenia w Polsce. Czym jednak jest przeciętne wynagrodzenie i jak się je oblicza? Jak przedstawiają się dane na temat płacy w różnych sektorach

Prokurent – prokura samoistna a oddzielna

Większe firmy posiadają zarząd lub przynajmniej radę nadzorczą. Inne powołują też specjalne organy decyzyjne. Mimo wyłonionych do reprezentowania spółki osób bardzo często zdarza się, iż ilość zadań jest dla nich zbyt obciążająca. W sytuacji, gdy obowiązków prawnych jest za dużo, przedsiębiorstwo może zdecydować się na ustanowienie prokurenta. W spółce z o.o. prokurent jest pełnomocnikiem

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More