Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Środki trwałe

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Jedną z podstawowych transakcji, jaką obecnie się zawiera, jest kupno-sprzedaż samochodu. Podstawą dokonania tej czynności jest umowa kupna-sprzedaży samochodu. Skuteczne pod względem prawnym porozumienie musi zawierać ważne elementy, które odróżniają dokument od innych umów cywilnoprawnych. Dowiedz się więcej, na temat umowy kupna-sprzedaży samochodu. W jakiej formie zawiera się umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Inwentaryzacja (spis z natury, remanent) – co to jest?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów jest zobowiązany do tego, by na koniec roku sporządzić remanent. Czym dokładnie jest inwentaryzacja lub inaczej — remanent czy spis z natury? W jakich sytuacjach, poza końcem roku podatkowego należy ją przeprowadzić? Otóż zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,

Wycena aktywów zgodnie z UoR i MSR

Zapis ustawowy aktywa definiuje, jako „kontrolowane przez nią zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, pozyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływy do jednostki gospodarczej korzyści ekonomicznych”. Przy czym korzyści ekonomiczne, które aktywa generują, mogą następować w różny sposób. Przykładem niech będzie wykorzystywanie ich do wytwarzania konkretnych

Amortyzacja podatkowa a bilansowa

Amortyzacja, zarówno podatkowa, jak i bilansowa, to pomniejszenie wartości środków trwałych w związku z ich zużyciem. Dotyczy ona przedmiotów zakupionych za kwotę przewyższającą 3 500 złotych. Środki te nie są księgowane jednorazowo. Rozkłada się je w czasie, zgodnie z przyjętymi zasadami amortyzacji (czyli zużycia przedmiotów na skutek ich użytkowania). Wszystkie szczegóły w tej kwestii regulują

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Jeśli przedsiębiorca, zwłaszcza przy jednoosobowej działalności lub małej firmie, nabywa drogi środek trwały, jest to dla niego duża inwestycja. Przed 2017 rokiem musiał ją amortyzować przez kilka miesięcy czy nawet lat, nie zmniejszając znacząco bieżących kosztów związanych z podatkami. Nadal może to robić, ale pojawiła się przed nim nowa możliwość – jednorazowa amortyzacja środków trwałych. Co podlega

Rozliczenie samochodu w firmie

Obecność samochodu osobowego w firmie wymaga zapoznania się i wprowadzenia odpowiedniego sposobu rozliczania. Od lipca 2015 roku możliwe jest odliczanie 50% VAT od zakupu paliwa do pojazdu, którego używa się w sposób mieszany. Zmiany wprowadzone od stycznia 2019 roku związane z kosztami w podatku dochodowym wprowadzają limit dotyczący odliczania kosztów do 75% w odniesieniu do zastosowania mieszanego. Dowiedz się,

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych to ważny i jednocześnie nieco skomplikowany proces. Szczególnie dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Przeczytaj nasz artykuł i poszerz swoją wiedzę odnośnie tematu jakim jest amortyzacja środków trwałych. Czym jest amortyzacja ŚT? Amortyzacja środków trwałych to inaczej mówiąc zużycie składników majątku firmy poprzez tak zwane odpisy

Rozliczenia wydatków jakimi są koszty za paliwo w firmie

Sposób w jaki przedsiębiorca rozliczy koszty za paliwo oraz związane z użytkowaniem samochodu osobowego w swojej firmie zależy od sposobu jego użytkowania. Samochód w firmie może być rozliczany po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, albo może to być prywatny samochód osobowy wykorzystywany w ramach działalności firmy. Przepisy nie wykluczają także wynajmu samochodu osobowego lub leasingu. W każdym z

Środek trwały a wyposażenie

Podczas księgowania operacji gospodarczych pojawia się szereg wątpliwości. Nie wszystko jest takie jednoznaczne, jakby się mogło wydawać. Nieprawidłowe działanie w tym zakresie daje nieprawidłowy obraz całego przedsiębiorstwa. Dlatego też trzeba dużej staranności i wiedzy, żeby właściwie zakwalifikować określone składniki majątku. Zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie czym jest środek trwały a wyposażenie. Jak

Samochód w firmie

Prywatny pojazd osobowy może być użytkowany w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak wiąże się to z ograniczeniami różnego rodzaju. Co warto wiedzieć mając wykorzystując samochód w firmie? Z dniem 1 stycznia 2019 roku doszło do zmiany przepisów dotyczących rozliczania pojazdów w działalność gospodarczej. Między innymi zlikwidowano tak zwaną kilometrówkę PIT. Ewidencja przebiegu pojazdu stosowana

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More