Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Pozostałe podatki

Podatek leśny

Jednym z obowiązujących w Polsce świadczeń jest podatek leśny. Dotyczy on właścicieli lasów, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych, czy też osób dysponujących terenami, które stanowią własność Skarbu Państwa. Jest to dochód budżetu gminy. Można zatem traktować daninę jako świadczenie mające charakter regionalny. Interesujące jest jednak to, że nie jest on wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono w Polsce w dniu 18 kwietnia 2012 roku. Stanowi on dochód budżetu państwa i jest pobierany przez Krajową Administrację Skarbową. Na początku dotyczył on wyłącznie miedzi i srebra. Od dnia 1 stycznia 2016 roku uwzględnia on również wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Opłatę od tych węglowodorów fiskus pobiera dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Podmioty zostały

Podatek akcyzowy

W Polsce, oprócz podatku dochodowego, obowiązują jeszcze inne rodzaje zobowiązań. Pod konieczność odprowadzania poszczególnych wariantów podlegają różne przedsiębiorstwa, w zależności od specyfiki wykonywanej działalności. Jednym z często stosowanych w Polsce jest podatek akcyzowy. To tak zwany podatek pośredni, zharmonizowany na terenie Unii Europejskiej. Kiedy powstaje obowiązek jego uiszczania? Czego

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jednym z zobowiązań, które obowiązują w polskim systemie skarbowym, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obejmuje on przede wszystkim takie procedury jak umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki i inne. Dowiedz się więcej na temat tego zobowiązania. Jakie czynności nie wchodzą w skład podatku od czynności cywilnoprawnych? Ogólna zasada dotycząca podatku od

Ulga odsetkowa – kto może skorzystać

Osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt na kupno mieszkania, dziś skorzystać mogą z tak zwanej ulgi odsetkowej. Jeżeli i Ty w tamtym właśnie okresie zawarłeś umowę kredytu na zakup nieruchomości, możesz złożyć korekty zeznań podatkowych, tak, aby finalnie uzyskać dodatkowe oszczędności. Ulga odsetkowa ma jednak swoje ograniczenia, o czym oczywiście warto wiedzieć. Na czym one polegają i czego dotyczą?

Danina solidarnościowa – pigułka informacji

Część przedsiębiorców zobowiązana jest do uiszczania daniny na rzecz Funduszu Solidarnościowego. Jest to nowy przepis, który dotyczy przychodów osiąganych od 2019 roku. Podstawą jest nadwyżka od wartości przychodów, którą określona w ustawie o PIT. Danina solidarnościowa — jak ją obliczyć i kogo dotyczy? Podstawa prawna regulująca daninę solidarnościową Zgodnie z Ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia

Różnice kursowe – jak wyliczyć?

Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą interesy międzynarodowe i nawiązują kontakty z zagranicznymi kontrahentami, muszą wiedzieć, jak rozliczać obcą walutę. Różnice kursowe mają w tym przypadku ogromne znaczenie. Między innymi dlatego, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, każda wartość musi być podana w walucie polskiej. A to wiąże się oczywiście z pewnymi wyliczeniami. W ten sposób powstają różnice kursowe.

Koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, musi ponieść pewne wydatki, które pozwalają na osiągnięcie przychodu. Są to koszty uzyskania przychodu. W obowiązujących przepisach nie znajdzie się przykładów, co kwalifikuje się do tej kategorii ekonomicznej. Natomiast określone są wydatki, które nie zalicza się do kosztów firmy. Istotne jest to, że gdy przedsiębiorca nieprawidłowo zakwalifikuje koszty, grożą mu

Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu to porozumienie, którego istotą jest nieodpłatne przekazanie świadczenia. Strony to darczyńca i obdarowany. Istotne jest to, że nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o osobę obdarowaną, a także przedmiot umowy. Warto podkreślić, że dokument ten regulowany jest na mocy przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. W jakiej formie zawiera się umowę darowizny? W przypadku umowy darowizny

Podatek od psa

Ile kosztuje utrzymania psa? To podstawowe pytanie, które zadaje sobie przyszły właściciel czworonoga jeżeli myśli o kosztach. Karma, podstawowe akcesoria i wizyty u weterynarza to nie wszystko. O czym warto jeszcze pamiętać? W niektórych miejscowość obowiązuje opłata znana jako podatek od psa. Co to jest podatek od psa? Podatek od psa to przyjęta zwyczajowo nazwa, gdyż opłata nie ma charakteru podatku,

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More