Wszystko dla biznesu

Podatek od gier

Jednym ze świadczeń naliczanych w polskim systemie jest podatek od gier, zaliczany do zobowiązań o charakterze obrotowym. Przedmiotem opodatkowania jest organizacja rozgrywek hazardowych, jak również turnieju pokera. Pierwsze przedsięwzięcie definiuje się jako całokształt działań przygotowywanych w celu zapewnienia materialnych warunków, pozwalających na realizację takich usług. W skład wchodzą również zagadnienia administracyjno-prawne. Przykładem jest pozyskanie zezwolenia, a także podpisywanie umów.

Powstanie obowiązku podatkowego

Na podstawie obowiązujących przepisów, podatnikiem może być osoba fizyczna, prawna, a także jednostka, która nie ma osobowości prawnej. Podstawą naliczenia podatków jest urządzanie gier hazardowych, jednak musi to odbywać się na podstawie zezwolenia. Do tej kategorii zalicza się również podmioty organizujące rozgrywki objęte monopolem państwa. Są to również uczestnicy pokera przygotowywanego przez jednostkę dysponującą koncesją na prowadzenie kasyna. Jednak nie dotyczy to sytuacji, w której firma organizuje loterie promocyjne.

Na liście podatników wymienia się także podmioty pożytku publicznego, gdy wartość puli wygranych loterii fantowych bądź też gry bingo fantowe jest wyższa niż kwota bazowa. Jest to wartość równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez uwzględnienia wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego. Warto podkreślić, że ogłasza się ją w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozpoczęcia rozgrywek hazardowych. W przypadku turnieju gry w pokera jest to chwila, w której się do niego przystępuje. Co więcej, podmioty wykonujące działalność jako zakłady wzajemne muszą liczyć się z zobowiązaniem do uregulowania świadczenia w dniu rozpoczęcia urządzania gier.

Gdy określenie tej daty nie jest możliwe, uwzględnia się dzień, w którym organ podatkowy stwierdził organizację działań bądź wykonywanie tej aktywności.

Podatek od gier – podstawa opodatkowania

Zgodnie z artykułem 73 ustawy o grach hazardowych wymienia się różne podstawy opodatkowania, a mianowicie w grach:

 • liczbowych jest to suma wpłaconych stawek,
 • loteriach, uwzględnia się wartość otrzymaną ze sprzedaży losów,
 • wieloloteriach jest to różnica między kwotą wpłaconą, bądź zakredytowaną w pamięci terminala a wygraną przez uczestników rozgrywek,
 • w bingo są to nominalne kartony nabyte przez spółkę,
 • w bingo fantowe jest to nominalna wartość kartonów wykorzystanych do gry,
 • cylindrycznych stosuje się różnicę między sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie, a także na stole, a wartością wypłaconych sum za zwrócone żetony,
 • na automatach wykorzystuje się różnicę z wymiany żetonów do gry, bądź uregulowaną do kasy i zakredytowaną w pamięci lub wpłaconą do automatu a wygraną uczestników,
 • w pokera używa się kwotę wpływów z tego tytułu otrzymaną przez kasyno,
 • w zakładach wzajemnych jest to suma wpłaconych stawek.

Terminy regulowania zobowiązania

Podatek od gier uiszcza się na rachunek właściwej izby celnej. Przelew reguluje się do 10 dnia miesiąca, który następuje po tym, którego dotyczy rozliczenie.

Podatek od gier – stawki

Stawki podatku zawarto w artykule 74 ustawy. Uzależnione są od rodzaju gier:

 • loteria fantowa – 10%,
 • pieniężna – 15%,
 • gry liczbowe – 20%,
 • gry bingo, turnieje pokera, loteria audiotekstowa – 25%,
 • rozgrywki na automacie, cylindryczne, w kości, w karty z wyłączeniem turnieju pokera – 50%,
 • zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń – 2,5%,
 • inne zakłady wzajemne – 12%,
 • podmioty prowadzące działalność obejmującą grę na automatach charakteryzującą się niskimi wygranymi — jest forma zryczałtowana w wysokości 2000 zł miesięcznie od każdego urządzenia. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More