Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Wypowiedzenie

Elektroniczne akta osobowe

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych. Od pewnego czasu, a mianowicie od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorstwa mogą wybierać pomiędzy systemem papierowym a elektronicznym. Związane jest to przede wszystkim z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i elektronizacją. Warto zatem

Druki ZUS – ważne dla przedsiębiorcy

Niezależnie, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą we własnym zakresie, czy zatrudniasz pracowników, powinieneś wiedzieć o dokumentach, które regularnie składasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy dotyczą miesięcznego rozliczania, ale też rejestracji i wyrejestrowania. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — jednorazowe ZUS ZUA i ZUS ZZA — zgłoszenie do

Świadectwo pracy – najważniejsze informacje

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca musi sporządzić dla pracownika w momencie rozwiązania umowy o pracę. A także w sytuacji wygaśnięcia umowy o pracę i niepodpisania z pracownikiem dokumentu przedłużającego zatrudnienie na dalszy okres. Kiedy należy sporządzić świadectwo pracy? Świadectwo pracy pracodawca musi sporządzić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Pracownik nie musi upominać się o

Rozwiązanie umowy o pracę. Jakie obowiązki ma pracownik a jakie pracodawca?

Rozwiązanie umowy o pracę to prawo, z którego może skorzystać każda ze stron w dowolnym czasie. Przepisy zawarte w kodeksie pracy niezwykle jasno regulują tę kwestię. Warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie elementy są ważne podczas tego procesu. Dowiedz się, jakie obowiązki ma wówczas pracownik, a jakie pracodawca? Jakie wyróżnia się rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę? Rozwiązać umowę może pracownik, jak i

Wypowiedzenie umowy o pracę – co warto wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę dla wielu z nas na samą myśl wywołuje stres i paniczny strach. Całkowicie niepotrzebnie. Rozwiązywanie stosunków o pracę bez względu na porozumienie stron lub jej brak kiedyś wiązało się z wieloma problemami i nadmierną paniką pracownika. Wielu z nas nie chciało rezygnowaćz nieodpowiadającej nam pracy właśnie ze względu na proces rozwiązywania stosunku pracy. Dzisiaj ten temat jest

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More