Wszystko dla biznesu

Zasiłek dla bezrobotnych

Nie każdy, kto traci pracę, może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Pieniądze, które stanowią tymczasowe wsparcie, uzyska ten, kto zarejestruje się w urzędzie pracy i wykaże, że przez minimum rok w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację, był zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym.

Co w takim razie z osobami, które świadczyły usługi na podstawie umów zlecenie lub umów agencyjnych? Otóż one również mogą starać się o zasiłek. Podobnie zresztą jak osoby wcześniej prowadzące działalność gospodarczą. W drugim przypadku jest jednak pewien warunek. Podstawa wymiaru składek musi równać się kwocie wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie. A to oznacza, że pomocy nie uzyskają przedsiębiorcy opłacający do tej pory tak zwany mały ZUS.

Co muszę zrobić, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?

Rejestrujący się bezrobotny musi złożyć oświadczenie dotyczące miejsca swojego zameldowania, okazać dowód osobisty oraz dyplom ostatniej ukończonej szkoły lub uczelni, a także przekazać numer NIP.

Do tego potrzebne są wszystkie świadectwa pracy i ewentualnie dokumenty i certyfikaty z danego zawodu np. prawo jazdy kat. C lub wyższej, uprawnienia prowadzenia wózka widłowego itp. Jeśli bezrobotny nie może wykonywać niektórych prac, również dobrze, aby złożył stosowną opinię lekarską. Dotyczy to także osób niepełnosprawnych, ale w ich przypadku wystarczy orzeczenie.

Byli przedsiębiorcy muszą dodatkowo poświadczyć wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUSu o okresach składkowych i wysokości podstawy. Wysokością zarobków i składek społecznych w rozbiciu miesięcznym muszą pochwalić się ci, którzy pracowali w niepełnych wymiarze czasu.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

To, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, zależy od stażu pracy. “Kuroniówka” podstawowa odnosi się do stażu pracy od 5 do 20 lat, a obniżona poniżej 5 lat. W pierwszym przypadku zasiłek dla bezrobotnych wynosi 847,80 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a następnie 665,70 zł brutto. Natomiast w drugim przypadku jest to kwota 678,30 zł brutto, a następnie 476,67 brutto.

Jest też zasiłek dla bezrobotnych podwyższony, a więc taki, który przyznaje się ludziom ze stażem pracy co najmniej dwudziestoletnim. W tym przypadku przez pierwsze 3 miesiące bezrobotny otrzymuje 1017,40 zł brutto, by w kolejnych miesiącach pobierać 798,90 zł brutto.

Kto nie może liczyć na wypłatę kuroniówki?

Lista osób, którym nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, zaczyna się od ludzi, którzy wcześniej nie pracowali lub nie wyrobili sobie minimum stażu pracy. Poza tymi przypadkami kuroniówka nie przysługuje także w sytuacji zwolnienia dyscyplinarnego.

Na zasiłek dla bezrobotnych nie mogą liczyć również ci, którzy po skierowaniu na konkretne szkolenie czy przygotowanie zawodowe lub staż, odrzucili ofertę. Poza tym ograniczenia tyczą się też osób, które w okresie pół roku przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy za porozumieniem stron. Wyjątek stanowi tutaj porozumienie w obliczu upadłości firmy albo likwidacji zakładu zatrudnienia.

Pieniędzy nie otrzymają także odbywający praktykę absolwencką z pensją przekraczającą połowę minimalnego wynagrodzenia. Na wypłatę nie mogą liczyć również ci, którzy otrzymali odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia.

Czy zasiłek dla bezrobotnych to jedyne wsparcie?

Czy wobec powyższych ograniczeń bezrobotnych pozostawia się samym sobie? Nie w każdym przypadku. Istnieją bowiem także inne rodzaje zasiłków, o które mogą wnioskować a Między innymi są to:

  • dodatek aktywizujący — za znalezienie pracy, który wynosi maksymalnie 423,90 zł
  • stypendium szkoleniowe — może być kontynuowane już w trakcie zatrudnienia, o wysokości 169,60 zł
  • stypendium na studia podyplomowe w kwocie 169,60 zł lub stypendium na kontynuację nauki w kwocie 847,80 zł
  • zasiłek przedemerytalny, o który mogą wnioskować starsze osoby, 1070,99 zł.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More