Wszystko dla biznesu

Zaliczka na podatek dochodowy

Decydując się na opodatkowanie na zasadach ogólnych i w ramach podatku liniowego, przedsiębiorca musi regularnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Istnieją w tym zakresie dwie możliwości do wyboru: zaliczki miesięczne i kwartalne. Te pierwsze wpłaca się do 20 dnia konkretnego miesiąca. Przy czym zaliczkę na przykład za luty, winno się wpłacić do 20 dnia marca. Analogicznie kwartalna zaliczka na podatek dochodowy musi zostać wpłacona do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Przykładowo zaliczka za I kwartał, powinna wpłynąć do urzędu skarbowego do 20 dnia pierwszego miesiąca II kwartału, czyli kwietnia.

Miesięczne i kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy jest najpowszechniejszym rozwiązaniem. To właśnie z niej korzysta największa liczba przedsiębiorców. Podstawą naliczenia zaliczek jest tu oczywiście dochód. Ten stanowi nadwyżkę przychodu nad kosztami jego uzyskania. Te wartości oblicza się co miesiąc narastająco, bez względu na to, czy stosujemy skalę podatkową, czy podatek liniowy. W tych przypadkach zaliczki na podatek dochodowy wylicza się zatem jako różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu, który został rzecz jasna osiągnięty od początku roku, a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

Chęci skorzystania z miesięcznych rozliczeń nie trzeba zgłaszać. Jeśli chodzi natomiast o kwartalną formę rozliczeń, to tu pojawiają się już pewne ograniczenia. Prawo do takiego rozliczania mają mali podatnicy i osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą.

Uproszczona zaliczka — kiedy można z niej korzystać?

Oprócz miesięcznych i kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, w naszym kraju funkcjonują także zaliczki uproszczone. By móc je opłacać, podatnik nie musi składać do urzędu skarbowego żadnego, specjalnego oświadczenia, zgodnie z zaktualizowanym art. 44 ust. 6d ustawy o PIT, o wyborze takiej formy wpłacania zaliczek. Podatnik musi jednak poinformować US w trakcie składania zeznania rocznego.

Co ważne, zaliczka na podatek dochodowy w formie uproszczonej nie przysługuje osobom, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

Sama wysokość zaliczki uproszczonej równa się jednej dwunastej dochodu, wykazanego w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatkowy. W sytuacji, gdy w poprzednim roku podatkowym firma nie odnotowała żadnego dochodu z działalności gospodarczej lub jego wysokość była tak mała, że nie zobowiązywała do zapłaty podatku, przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę zestawienie poprzedzające dany rok podatkowy o dwa lata.

Karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a zaliczka na podatek dochodowy

Rozliczanie podatków wygląda nieco inaczej przy karcie podatkowej. Wybierając taką formę opodatkowania, w trakcie roku płacony jest po prostu podatek, a nie zaliczki. Ten ustalany zresztą przez naczelnika urzędu skarbowego. Oznacza to, że przy prowadzeniu tego rodzaju działalności nie mają znaczenia ani przychody, ani koszty i nie ma konieczności składania zeznań rocznych. Przedsiębiorcy wpłacają stałą kwotę do 7 dnia każdego miesiąca.

W przypadku firm objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnicy muszą obliczać ryczałt i wpłacać go do urzędu skarbowego. Każdą wpłatę dokonuje się w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Tu od przychodu odejmuje się wyłącznie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. W szczególnych przypadkach przychód można też pomniejszyć o inne odliczenia, na przykład darowizny. Podobnie, jak przy karcie podatkowej nie mają tu jednak znaczenia koszta.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More