Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Firma

Faktoring online

Internet ma niesamowite możliwości. W chwili obecnej wiele dziedzin ludzkiego życia przenosi się właśnie do sieci. Osoby, które korzystają z serwisów online, mogą bez wątpienia powiedzieć, że są one wygodne, szybkie, a także bezpieczne. Dlatego nikogo dzisiaj nie dziwi fakt, że coraz więcej usług przenosi się do wirtualnego świata. Przykładem takiego rozwiązania jest faktoring online. Co warto wiedzieć na temat

Outsourcing – podstawowe informacje

Sam termin outsourcing stworzono, dzięki połączeniu trzech słów, a konkretnie outside, resource i using. Dosłownie oznacza zatem wykorzystywanie zewnętrznych zasobów. W praktyce polega więc na zlecaniu konkretnych zadań biznesowych zewnętrznym firmom, które specjalizują się w danej branży. Warto jednak zaznaczyć, że outsourcing nie polega na powierzaniu komukolwiek jednego, pojedynczego zadania, bo bazuje raczej na

Analiza SWOT

Każdy, kto ma pomysł na internetowy biznes, zastanawia się, czy aby na pewno okaże się on dochodowy. Nie bez powodu, zanim jakakolwiek firma wejdzie na rynek, warto by dokonała rzetelnej analizy sytuacji. Sprawdziła, jak wygląda oferta konkurencji i zestawiła słabe oraz mocne strony własnego projektu. Nie zaszkodzi określić również szans i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie kolejnych działań. A

Ulga badawczo rozwojowa

Firmy, które prowadzą we własnym zakresie prace badawczo-rozwojowe, mogą skorzystać z ulgi. W związku z tym mają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych w tym celu kosztów. Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do polskich przepisów podatkowych 1 stycznia 2016 roku. Takie rozwiązanie skierowane jest do każdego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce opodatkowaną podatkiem

Wznowienie działalności gospodarczej – krok po kroku

By uniknąć zastoju w prowadzonej firmie, zawieszenie działalności gospodarczej, to niekiedy jedynie rozwiązanie. Kiedy sytuacja finansowa firmy się poprawia, wielu przedsiębiorców podejmuje jednak decyzję o powrocie do prowadzenia biznesu. Wznowienie działalności gospodarczej jest oczywiście możliwe, ale nie następuje automatycznie. Nie ma tu znaczenia nawet fakt złożenia wniosku ze wskazaną końcową datą okresu

Zawieszenie działalności gospodarczej – krok po kroku

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wcale tak proste, jak wyobraża to sobie większość ludzi. Bywa, że z pewnych przyczyn właściciel firmy musi tymczasowo zawiesić jej funkcjonowanie. Powodów takiej decyzji może być mnóstwo — problemy zdrowotne, rodzinne lub tymczasowy zastój w handlu. Na szczęście polskie ustawodawstwo wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i

Spółka partnerska – podstawowe informacje

Osoby wykonujące wolny zawód mogą zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki partnerskiej. W tym przypadku wspólnikami w biznesie mogą być osoby, które uprawnione są do wykonywania zawodu aptekarza, prawnika, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, położnej, radcy prawnego i wielu innych. Warto podkreślić, że działalność taka może zrzeszać przedstawicieli

Strata z lat ubiegłych – co to jest? jak wygląda rozliczenie?

Prowadząc własną działalność, musimy liczyć się z tym, że możemy znaleźć się w sytuacji , w której koszty przewyższają wysokość przychodów. Strata z lat ubiegłych w danym roku rozliczeniowym nie jest jednak taka straszna. Nie zawsze jest to zły znak czy zwiastun problemów finansowych. Niekiedy strata wynika z realizowanych projektów i naturalnego rozwoju przedsiębiorstwa. Dobra wiadomość jest

Dane osobowe pracownika a RODO

Przepisy związane z RODO zostały wprowadzone do Kodeksu Pracy. Mają one za zadanie chronić dane osobowe pracownika i kandydata do pracy. Dodatkowo mają zastosowanie do wszystkich pracodawców. Należy jednak mieć na uwadze, że Kodeks Pracy swoim zakresem nie obejmuje bardzo popularnych umów. Są to umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Zatem minęły już czasy, gdy pracodawca na rozmowie

Umowa leasingu – omówienie

Umowa leasingu jest to porozumienie, w którego wyniku leasingodawca zobowiązuje się do nabycia przedmiotu umowy na warunkach określonych w dokumencie. W rezultacie leasingobiorca używa rzeczy i pobiera z niej pożytki na czas określony. Dowiedz się więcej, na temat umowy leasingu. Jakie są strony umowy leasingu? Umowę leasingu zawiera się pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Pierwszy prowadzi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More