Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Firma

Spółka cywilna – podstawowe informacje

Osoby, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, mogą ją prowadzić w formie spółki cywilnej. Podstawową zaletą jest to, że spółka cywilna jest bardzo łatwa w założeniu i prowadzeniu. W tym przypadku dokonuje się rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co więcej, ponosi się tutaj również niskie koszty i niewymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Spółka cywilna i

Umowa kupna sprzedaży motocykla

Podstawowym elementem potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży rzeczy ruchomej jest umowa sprzedaży. Przykładem może być umowa kupna-sprzedaży motocykla. Zawartość dokumentu regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Dlatego też przy jej sporządzeniu trzeba pamiętać o uwzględnieniu specyficznych elementów, które pomogą ją odróżnić od innych umów cywilnoprawnych. W jakiej formie przygotowuje się umowę

Elektroniczne akta osobowe

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych. Od pewnego czasu, a mianowicie od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorstwa mogą wybierać pomiędzy systemem papierowym a elektronicznym. Związane jest to przede wszystkim z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i elektronizacją. Warto zatem

Koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, musi ponieść pewne wydatki, które pozwalają na osiągnięcie przychodu. Są to koszty uzyskania przychodu. W obowiązujących przepisach nie znajdzie się przykładów, co kwalifikuje się do tej kategorii ekonomicznej. Natomiast określone są wydatki, które nie zalicza się do kosztów firmy. Istotne jest to, że gdy przedsiębiorca nieprawidłowo zakwalifikuje koszty, grożą mu

Odsetki ustawowe – czym są i o czym warto pamiętać?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą boryka się z problemem nieterminowych płatności. Można powiedzieć, że wpisały się one na trwałe w transakcję kupna-sprzedaży, które przeprowadzane są na polu biznesowym. Niektórzy przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, z istnienia narzędzia, które może skutecznie radzić sobie ze zwłoką w zapłacie należności. Tym instrumentem są odsetki ustawowe za zwłokę. O czym

Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych

Czym jest anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych? Ujmując rzecz w skrócie, to działania mające na celu utajenie danych osobowych, ich zabezpieczenie. Różnica między nimi polega między innymi na znaczeniu w kontekście RODO. Poza tym wskazane rozwiązania mogą być albo trwałe, albo chwilowe. Jakie są zatem wyznaczniki zastosowania obydwu działań? Co daje utajenie danych osobowych przy zastosowaniu

Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe informacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania działań rejestracyjnych. Pewne formy działalności muszą być wpisane do KRS (tzw. Krajowy Rejestr Sądowy), który prowadzony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Jakie podmioty podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego? Jakie konsekwencje prawne pojawiają się, gdy podmiot nie dopełni tego obowiązku? Podstawowe

Inwentaryzacja (spis z natury, remanent) – co to jest?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów jest zobowiązany do tego, by na koniec roku sporządzić remanent. Czym dokładnie jest inwentaryzacja lub inaczej — remanent czy spis z natury? W jakich sytuacjach, poza końcem roku podatkowego należy ją przeprowadzić? Otóż zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,

Państwowa Inspekcja Pracy – Kontrola – co warto wiedzieć?

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrolę w celu ustalenia, czy w określonej firmie przestrzega się przepisów prawa pracy. Szczególne znaczenie mają normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto wskazać, że działania kontrolne instytucji obejmują pracodawców. Ponadto weryfikacji podlegają przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami, a czynności wynikające ze stosunku pracy realizują osoby fizyczne.

Aniołowie biznesu jak źródło finansowania

Polskie startupy za źródło finansowania najczęściej obierają dotacje unijne, fundusze capital albo po prostu — własne oszczędności. Start firmy i jej późniejszy rozwój nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Raczkujące przedsiębiorstwa bardzo często potrzebują też wsparcia inwestorów. Dlatego właśnie coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają, są aniołowie biznesu. Kim są

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More