Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Firma

Dźwignia finansowa

Każdemu przedsiębiorcy zależy przede wszystkim na rozwoju, a także powiększaniu kapitału. Wśród metod, które umożliwiają osiągnięcie tego celu, wymienia się transakcje odbywające się na rynku walutowym. Coraz więcej inwestorów korzysta z rozwiązań wykorzystujących efekt dźwigni finansowej. Jej zastosowanie może przyczynić się do osiągnięcia dość dużych zysków przy jednoczesnym zaangażowaniu niskich kwot. W tym

Przedawnienie długu

Zwolnienie dłużnika z obowiązku spłacenia zaciągniętych zobowiązań, których wierzyciel zazwyczaj zresztą nie dochodzi, to inaczej przedawnienie długu. Rozwiązanie to umożliwia dłużnikowi nie tylko uchylenie się od płatności, ale również uniknięcie w jej ramach odpowiedzialności karnej. Jeśli chodzi o ustawowe terminy, to najczęściej roszczenia ulegają przedawnieniu po okresie sześciu lat, liczonych od dnia, w

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy to rodzaj porozumienia, który zakłada, że osoba wydzierżawiająca oddaje dzierżawcy przedmiot dzierżawy do użytkowania go oraz do czerpania z niego korzyści. Wypożyczający na przykład grunt, ma z kolei obowiązek wypłacania właścicielowi ustalonego wspólnie czynszu. Co więcej, umowa może określać czas korzystania z dzierżawionego gruntu, ale nie musi. Wszelkie kwestie z tym

Umowa toolingu

W dzisiejszych czasach umowy zawierane są na każdym kroku. Dzięki nim społeczeństwo może bez przeszkód funkcjonować, a rynek obfitować w nowe towary i usługi. Jednym z typów porozumień możliwych do zawarcia jest umowa toolingu. Na czym polega i jakie daje korzyści? Umowa toolingu – porozumienie na zasadzie kompromisu Umowa toolingu to porozumienie, będące swego rodzaju kompromisem pomiędzy dwoma

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru

UPO to skrót od nazwy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to jedyny dokument w postaci numeru potwierdzającego złożenie rocznego PIT-u lub innego dokumentu za pośrednictwem Internetu w systemie e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. UPO jest porównywane, jeżeli chodzi o ważność, z dowodem nadania listu poleconego w placówce Poczty Polskiej. Ponadto jest to równoznaczne z potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej.

Aneks do umowy

Umowa o pracę czasami wymaga zaktualizowania. Najszybszym i najprostszym sposobem dodania do niej nowych elementów jest stworzenie specjalnego suplementu. Aneks do umowy stosuje się także w przypadku zmiany warunków pracy albo wysokości płacy. Jak wiadomo, wszystkie warunki wykonywania danej pracy zawiera odpowiednia umowa. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony wchodzi ona w życie i obowiązuje zarówno

Księgowość pełna a księgowość uproszczona – różnice

Księgowość pełna a księgowość uproszczona .Rejestrowanie przychodów poprzez prowadzenie księgowości uproszczonej lub pełnej różni się między sobą w sposób istotny. Księgowość pełna i uproszczona — różnice Prowadzone w ramach pełnej księgowości księgi główna i pomocnicze oraz wykaz aktywów i pasywów, a także zestawienie obrotów i sald przyczyniają się do uzyskania przez przedsiębiorstwo pełnego obrazu

PKD co to jest?

PKD to skrót znany wszystkim przedsiębiorcom. Oznacza Polską Klasyfikację Działalności powołaną do życia w 2007 roku. Od 01 stycznia 2008 roku każda działalność musi być opisana zgodnie z nią. Polska wersja jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, porządkując wiedzę statystyczną o gospodarce nie tylko polskiej, ale też unijnej. PKD co to jest i po co? Polska Klasyfikacja Działalności jest

Czynny żal

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje bardzo dużo satysfakcji. Zasadniczą zaletą jest możliwość samorealizacji, wdrażania swoich pomysłów, czy też niezależność. Osoby kreatywne w ten sposób rozwijają skrzydła i osiągają ogromne sukcesy. Jednakże własny biznes wiąże się ze spełnieniem wielu obowiązków. Na tej liście wymienia się między innymi opłacanie podatków, a także

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Form opodatkowania podatkiem dochodowym jest w Polsce kilka. Do uproszczonych metod zalicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tu podstawą opodatkowania jest przychód, bez uwzględnienia jakichkolwiek kosztów. Brak dużych kosztów uzyskania przychodu jest zatem kluczowy dla opłacalności takiego wyboru. Jeśli przedsiębiorca wybrał formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More