Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Firma

Umowa na zastępstwo – co warto wiedzieć? Wady i zalety

Jednym z rodzajów porozumienia, które pozwala na nawiązanie stosunku pracy, jest umowa na zastępstwo. Zawiera się ją najczęściej na czas choroby zastępowanego pracownika, urlopu bądź też innej usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu korzysta ze wsparcia osoby, która zapewni ciągłość pracy wykonywanej przez czasowo brakującego członka

Rachunek przepływów pieniężnych

Firmy, które prowadzą pełną księgowość, mają wiele obowiązków wynikających z konieczności przedstawiania swoich danych finansowych. Sporządzane są sprawozdania finansowe i bilans, z których dowiadujemy się dużo na temat kondycji danego przedsiębiorstwa. Oprócz tych dokumentów jest przeprowadzana w określonych firmach analiza cash flow (rachunek przepływów pieniężnych).  Pozwala ona na określenie bardziej

Wypowiedzenie zmieniające

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to ogromne wyzwanie. Szczególnie jeśli zatrudniamy wielu pracowników. Wraz z rozwojem firmy może dojść do bardzo różnych sytuacji, często trudnych do przewidzenia. Może się wówczas okazać, że konieczne będzie wprowadzenie zmian, także tych niekorzystnych dla zatrudnionych przez nas osób. Najczęściej tego typu sprawy rozwiązuje się na drodze negocjacji i mediacji. Jeśli jednak

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to, mówiąc najogólniej, środki finansowe wyłożone przez wspólników spółki. Stanowi on najczęściej rodzaj zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa. W skład kapitału mogą wchodzić zarówno pieniądze, ale również nieruchomości, a nawet wierzytelności czy prawa autorskie. Jak działa kapitał zakładowy? Minimalna wysokość kapitału zakładowego nie jest stała. Zależy ona od rodzaju spółki. Dla spółki z

Pasywa

Pełna rachunkowość jest wymagana w niektórych firmach, np. spółkach. Inni mogą się na nią zdecydować, aby mieć pełniejszy obraz tego co dzieje się w przedsiębiorstwie. Na podstawie metody bilansowej w systemie rachunkowości należy rozpatrywać dwie główne kategorie majątku firmy. Pierwszy dotyczy postaci ich występowania i funkcji, jaką pełnią w danym przedsiębiorstwie i są to wtedy aktywa. Drugi natomiast

Naruszenie praw RODO a odpowiedzialność cywilnoprawna

Przepisy RODO obowiązują już od jakiegoś czasu. Jednym przedsiębiorcom udało się je wdrożyć bez problemów, inni napotkali pewne trudności. Obecnie jednak postanowienia ustawy działają w miarę sprawnie. Mimo tego wciąż zbyt mało wiadomo na temat tego, co dokładnie grozi instytucjom za naruszenie praw RODO. Ustanowienie RODO a sankcje prawne Wokół postanowień RODO od samego początku krążyło bardzo dużo

Leasing czy kredyt? Podstawowe różnice.

Współcześnie istnieje wiele form wsparcia finansowego dla ludzi, którzy mają marzenia i dysponują wystarczającą gotówką do ich realizacji. Dlatego wybór optymalnego rozwiązania nie zawsze jest łatwy. Tradycyjną opcją jest skorzystanie ze standardowego kredytu. Natomiast jedną z młodszych form finansowania jest leasing. Warto poznać podstawowe różnice pomiędzy tym propozycjami. Na co lepiej się zdecydować, leasing

Dźwignia finansowa

Każdemu przedsiębiorcy zależy przede wszystkim na rozwoju, a także powiększaniu kapitału. Wśród metod, które umożliwiają osiągnięcie tego celu, wymienia się transakcje odbywające się na rynku walutowym. Coraz więcej inwestorów korzysta z rozwiązań wykorzystujących efekt dźwigni finansowej. Jej zastosowanie może przyczynić się do osiągnięcia dość dużych zysków przy jednoczesnym zaangażowaniu niskich kwot. W tym

Przedawnienie długu

Zwolnienie dłużnika z obowiązku spłacenia zaciągniętych zobowiązań, których wierzyciel zazwyczaj zresztą nie dochodzi, to inaczej przedawnienie długu. Rozwiązanie to umożliwia dłużnikowi nie tylko uchylenie się od płatności, ale również uniknięcie w jej ramach odpowiedzialności karnej. Jeśli chodzi o ustawowe terminy, to najczęściej roszczenia ulegają przedawnieniu po okresie sześciu lat, liczonych od dnia, w

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy to rodzaj porozumienia, który zakłada, że osoba wydzierżawiająca oddaje dzierżawcy przedmiot dzierżawy do użytkowania go oraz do czerpania z niego korzyści. Wypożyczający na przykład grunt, ma z kolei obowiązek wypłacania właścicielowi ustalonego wspólnie czynszu. Co więcej, umowa może określać czas korzystania z dzierżawionego gruntu, ale nie musi. Wszelkie kwestie z tym

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More