Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Ubezpieczenia

Rolnik a działalność gospodarcza

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, musi odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi oczywiście o składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Ma to zapewnić wypracowanie odpowiedniej emerytury na przyszłość i umożliwić bezproblemowe korzystanie z państwowego systemu zdrowotnego. Co ważne, do ZUS odprowadzane są składki pobierane także od pracowników, a

Danina solidarnościowa – pigułka informacji

Część przedsiębiorców zobowiązana jest do uiszczania daniny na rzecz Funduszu Solidarnościowego. Jest to nowy przepis, który dotyczy przychodów osiąganych od 2019 roku. Podstawą jest nadwyżka od wartości przychodów, którą określona w ustawie o PIT. Danina solidarnościowa — jak ją obliczyć i kogo dotyczy? Podstawa prawna regulująca daninę solidarnościową Zgodnie z Ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – różnice

Ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Jest to sposób, w jaki państwo polskie zapewnia swoim obywatelom podstawowe przywileje. Poza ubezpieczeniem zdrowotnym jest także chorobowe. Czym różni się ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe? Warto poznać różnice pomiędzy tymi świadczeniami. Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia zdrowotnego? Ubezpieczeniem zdrowotnym

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. W niektórych sytuacjach są to inne świadczenia, między innymi zasiłki. Jeśli osoba pracująca na rzecz danego przedsiębiorcy umrze, następuje wygaśnięcie stosunku pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek rozliczenia należności, które pracownikowi przysługiwały do dnia śmierci. Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy, to jednak nie tylko kwestia rozliczenia

Ustalenie kapitału początkowego krok po kroku

Kapitał początkowy stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie emerytalnym, które ustalone są na podstawie składek uiszczanych przed 1999 rokiem. Warto wskazać, że właśnie od tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje ewidencji składek ubezpieczeniowych na indywidualnym koncie. W związku z tym, przed tym okresem określona instytucja nie była zobligowana do prowadzenia osobistych kont osób ubezpieczonych.

Wypadek przy pracy i w drodze do pracy lub z pracy

Prawo Pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków względem pracowników. Dotyczą one wszystkich aspektów związanych z wykonywanymi obowiązkami, takimi jak zapewnienie odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa nie tylko w miejscu pracy, ale również w czasie drogi do i z pracy. Wypadek przy pracy i w drodze do pracy to dwie różne sytuacje, które dokładnie opisuje Prawo Pracy. Każdy z przypadków ma swoją

Druki ZUS – ważne dla przedsiębiorcy

Niezależnie, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą we własnym zakresie, czy zatrudniasz pracowników, powinieneś wiedzieć o dokumentach, które regularnie składasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy dotyczą miesięcznego rozliczania, ale też rejestracji i wyrejestrowania. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — jednorazowe ZUS ZUA i ZUS ZZA — zgłoszenie do

Zwolnienie lekarskie na dziecko

Zwolnienie lekarskie na dziecko chore umożliwia pracującym rodzicom opiekę nad dzieckiem w trakcie choroby oraz sytuacjach wyjątkowych. Przeczytaj nasz artykuł, aby wiedzieć, jakie masz prawa w kwestii zwolnienia lekarskiego na dziecko. W Kodeksie Pracy zapisano stosowne przepisy, które pozwalają rodzicom - pracownikom na uzasadnione i usprawiedliwione nieobecności w pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Kwestia wynagrodzenia w czasie choroby jest bardzo istotną sprawą dla polskiego pracownika. Wysokość tego świadczenia zależy od kliku czynników. W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownikom zatrudnionym na etacie z zasady przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w okresie niezdolności do pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Okres

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Poniższy artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków pracownicy w momencie, gdy kobieta zatrudniona u danego przedsiębiorcy jest w ciąży. Przedsiębiorco – pamiętaj, że kobiety w ciąży są osobami szczególnie chronionymi przez prawo. Jako pracodawcę obowiązują Cię przepisy, których musisz przestrzegać. Kobietom tym, przysługuje zwolnienie lekarskie w ciąży. Zwolnienie lekarskie w ciąży -

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More