Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Ubezpieczenia

Druki ZUS – ważne dla przedsiębiorcy

Niezależnie, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą we własnym zakresie, czy zatrudniasz pracowników, powinieneś wiedzieć o dokumentach, które regularnie składasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy dotyczą miesięcznego rozliczania, ale też rejestracji i wyrejestrowania. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — jednorazowe ZUS ZUA i ZUS ZZA — zgłoszenie do

Zwolnienie lekarskie na dziecko

Zwolnienie lekarskie na dziecko chore umożliwia pracującym rodzicom opiekę nad dzieckiem w trakcie choroby oraz sytuacjach wyjątkowych. Przeczytaj nasz artykuł, aby wiedzieć, jakie masz prawa w kwestii zwolnienia lekarskiego na dziecko. W Kodeksie Pracy zapisano stosowne przepisy, które pozwalają rodzicom - pracownikom na uzasadnione i usprawiedliwione nieobecności w pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Kwestia wynagrodzenia w czasie choroby jest bardzo istotną sprawą dla polskiego pracownika. Wysokość tego świadczenia zależy od kliku czynników. W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownikom zatrudnionym na etacie z zasady przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w okresie niezdolności do pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Okres

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Poniższy artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków pracownicy w momencie, gdy kobieta zatrudniona u danego przedsiębiorcy jest w ciąży. Przedsiębiorco – pamiętaj, że kobiety w ciąży są osobami szczególnie chronionymi przez prawo. Jako pracodawcę obowiązują Cię przepisy, których musisz przestrzegać. Kobietom tym, przysługuje zwolnienie lekarskie w ciąży. Zwolnienie lekarskie w ciąży -

Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Składki ZUS dotyczą praktycznie każdej osoby działającej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyjątkiem są sytuacje, w których własna działalność nie jest jedynym źródłem zgłoszonym do ubezpieczenia. Polski przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu. Obowiązkowo musi odprowadzać składki ZUS na ubezpieczenie: emerytalne rentowe zdrowotne oraz wypadkowe Ważne: ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More