Wszystko dla biznesu

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – różnice

Ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Jest to sposób, w jaki państwo polskie zapewnia swoim obywatelom podstawowe przywileje. Poza ubezpieczeniem zdrowotnym jest także chorobowe. Czym różni się ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe? Warto poznać różnice pomiędzy tymi świadczeniami.

Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Co więcej, z określonego prawa mogą korzystać także prowadzący działalność gospodarczą, rolnicy, posłowie, senatorowie, czy też emeryci i renciści. Państwo polskie chroni pod tym względem także uczniówstudentów, a także osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Prawo do świadczenia przysługuje ponadto pobierającym stały zasiłek z pomocy społecznej.

Opłacanie składki zdrowotnej daje prawo do nieodpłatnego korzystania ze szpitalnej pomocy medycznej, a także leczenia i rehabilitacji. Osoby uiszczające składkę mogą także podjąć leczenie w uzdrowisku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jaka jest wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne liczona jest w wysokości 9 procent od podstawy wymiaru. Otrzymana kwota potrącana jest od wynagrodzenia brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku uwzględnia się 9,76-procentową składkę na ubezpieczenia społeczne, 1,5-procentową na rentowe, a także 2,45-procentową na chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe zwykle wynosi 1,67%. Jeśli pracodawca płaci składkę za więcej niż 10 pracowników, wtedy ZUS wyliczą jej wysokość indywidualnie, uwzględniając ilość osób i rodzaj wykonywanej działalności.  

Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia chorobowego?

Inną kategorią jest ubezpieczenie chorobowe. To świadczenie dotyczy rezultatów, które mają charakter finansowy i dotyczą choroby, a także pozostałych powodów niezdolności do wykonywania pracy. Wśród nich wymienia się między innymi ciążę, poród bądź opiekę nad dzieckiem.

Zasadniczym celem składki chorobowej jest zapewnienie środków finansowych osobom, które z powodu choroby wyłączone są ze świadczenia obowiązków służbowych. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Natomiast realizujący zadania zawodowe na podstawie umowy zlecenia mogą decydować o tym, czy chcą płacić składkę chorobową, czy też nie. Warto podkreślić, że składka na ubezpieczenia chorobowe gwarantuje otrzymanie zasiłku chorobowego w przypadku zachorowania i uzyskania zwolnienia od lekarza.

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – jakie są różnice?

Mówiąc o różnicach pomiędzy tymi terminami, warto wskazać, że ubezpieczenie zdrowotne to forma ochrony, która daje dostęp do podstawowej opieki medycznej. Dzięki temu chory może zgłosić się do placówki medycznej (kontrakt z NFZ) i nie uiszcza opłaty za udzieloną pomoc. Ubezpieczenie chorobowe pozwala na otrzymanie zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy.

W związku z tym pierwsze z nich pozwala na nieodpłatne leczenie, natomiast druga na otrzymanie części wynagrodzenia mimo niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych. W celu otrzymania zasiłku pracownik musi zgłosić pracodawcy swoją nieobecność najpóźniej drugiego dnia od chwili, w której nie stawia się w pracy.

Biorąc to pod uwagę, ubezpieczenie zdrowotne jest szerszym pojęciem niż chorobowe. W tym przypadku zatrudnionemu przysługuje zdecydowanie więcej uprawnień. Jest ono obowiązkowe zarówno w przypadku umowy o pracę, jak i zlecenia. Natomiast ubezpieczenie chorobowe w drugim przypadku jest fakultatywne. Zleceniobiorca musi zgłosić się do niego samodzielnie. Co więcej, zaczyna ono obowiązywać dopiero po upływie dziewięćdziesięciu dni.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More