Wszystko dla biznesu

Duplikat faktury – pigułka informacji

Niekiedy może dojść do sytuacji, w której kupujący zgubi dowód zakupu jakim jest faktura. Nie jest to sytuacja bez wyjścia, ponieważ można wystąpić do sprzedawcy o wystawienie duplikat faktury. Czy zawsze jest możliwość otrzymania takiego dokumentu, jakie są różnice i jakie konsekwencje podatkowe spowoduje wystawienie duplikatu faktury? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.

Duplikat faktury – jakie dane powinien zawierać?

Dane na duplikacie faktury powinny być dokładnie takie same jak na oryginalnym dokumencie. Dodatkowym elementem, który musi się znaleźć na duplikacie jest data jego wystawienia i adnotacja „duplikat”.

Czy zawsze można otrzymać duplikat?

Każdy sprzedawca ma obowiązek wystawić taki dokument, za każdym razem, kiedy zostanie o to poproszony przez kupującego. Przepisy nie określają w jaki sposób ta prośba ma być przedstawiona więc można ją wystosować listownie, mailowo czy nawet telefonicznie.

Ponowne wystawienie faktury a odliczenie VAT-u.

Podatek VAT odlicza się w miesiącu, w którym podatnik otrzymał fakturę lub ewentualnie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Czy zatem na podstawie duplikatu faktury można odliczyć podatek VAT? Odpowiedź zależy od tego czy kupujący w ogóle nie otrzymał faktury czy ją otrzymał a następnie została zagubiona. W pierwszej z tych sytuacji może być potrzebna korekta deklaracji VAT natomiast w drugiej duplikat faktury stanowi jedynie potwierdzenie wcześniej zdefiniowanej operacji, zatem żadna zmiana w deklaracji nie będzie potrzebna.

Duplikat faktury od przedsiębiorcy, który zakończył działalność.

Czy możliwe jest uzyskanie już wcześniej wystawionej faktury od firmy, która zakończyła już działalność? Jak najbardziej tak. Dokument ten jest przecież tylko potwierdzeniem wcześniej zawartej transakcji wtedy, kiedy dane przedsiębiorstwo jeszcze funkcjonowało.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More