Wszystko dla biznesu

Umowa darowizny – darowizna a podatek

Darowizna to nieodpłatne przekazanie drugiej osobie składnika majątku. W zależności od sytuacji umowa darowizny może, ale nie musi rodzić obowiązek podatkowy. Jeśli już zachodzi taka konieczność, wysokość podatku do zapłaty waha się w granicach od 3 do 20% od części darowizny, która przekracza kwotę wolną od podatku. Jakie są rodzaje darowizn i jak obliczać podatek od darowizny? Podpowiadamy!

Co powinna zawierać umowa darowizny?

Umowa darowizny powinna zawierać kolejno: miejsce i datę jej sporządzenia, dane osobowe stron umowy, a więc imię i nazwisko zarówno darczyńcy, jak i obdarowywanego, a także numery seryjne ich dowodów tożsamości. Co więcej, umowa zawierać powinna też oznaczenie samego przedmiotu darowizny oraz specjalne oświadczenie darczyńcy, że darowizna nie podlega egzekucji komorniczej, nie jest przedmiotem zastawu ani zabezpieczenia.

Oświadczenie o przekazaniu, jak i przyjęciu darowizny, to kolejny kluczowy element umowy. Poza tym, jeśli moment podpisania umowy nie jest równoznaczny z automatycznym przekazaniem, na przykład pieniędzy, określa się również datę wykonania darowizny. Ważne są także postanowienia końcowe, czyli ilość sporządzonych kopii umowy, regulacja dokumentu przepisami kodeksu cywilnego, a także podpisy obu stron.

Ile wynosi kwota darowizny wolna od podatku?

To zależy głównie od rodzaju darowizny, a konkretnie od grupy podatkowej. W przypadku podatku od spadku i darowizn wyróżnia się bowiem trzy grupy podatkowe. Do pierwszej należy małżonek, zstępni, czyli syn, córka, wnuki i prawnuki, a także wstępni, czyli matka, ojciec i dziadkowie. Do pierwszej grupy zalicza się również pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi dokładnie 9637,00 zł.

Co ważne, w ramach grupy pierwszej wyróżnia się również tak zwaną grupę 0, do której należy małżonek obdarowującego, jego zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym i macocha. W przypadku zapisania i przekazania wymienionym osobom darowizny nie muszą one odprowadzać podatku.

Z tego obowiązku zwolnieni są nawet jeśli wysokość darowizny przekroczyła kwotę 9 637,00 zł. Konieczne jest jednak zgłoszenie jej do właściwego urzędu skarbowego. Przy czym w takiej sytuacji, podatnik ma na to, aż pół roku. W każdych innych okolicznościach na złożenie deklaracji i opłatę podatku darczyńca ma zaledwie miesiąc.

Grupa druga obejmuje zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, a także małżonków innych zstępnych. Kwota wolna od podatku to 7276,00 zł. Natomiast grupa trzecia, obejmuje wszystkich innych nabywców. Dla niej kwota wolna od podatku wynosi 4902,00 zł.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Dla pierwszej grupy podatkowej podatek od darowizny wynosi 3% do kwoty 10.278,00 zł. Powyżej tej kwoty do 20.556,00 zł, podatek wynosi z kolei 308,30 zł i 5% nadwyżki liczonej od ponad 10.278,00 zł. Dla kwoty powyżej 20.556,00 zł, podatek, to 822,20 zł i 7% nadwyżki od ponad 20.556,00 zł.

Z kolei dla drugiej grupy podatkowej, podatek od darowizny wynosi 12% do kwoty 10.278,00 zł. Powyżej tej kwoty do 20.556,00 zł, podatek wynosi 719,50 zł i 9% nadwyżki liczonej od ponad 10.278,00 zł. Dla kwoty powyżej 20.556,00 zł, podatek, to 1644,50 zł i 12% nadwyżki od ponad 20.556,00 zł.

Natomiast dla trzeciej grupy podatkowej, podatek od darowizny wynosi 12% do kwoty 10.278,00 zł. Powyżej tej kwoty do 20.556,00 zł, podatek wynosi z kolei 1233,40 zł i 16% nadwyżki liczonej od ponad 10.278,00 zł. Dla kwoty powyżej 20.556,00 zł, podatek, to 2877,90 zł i 20% nadwyżki od ponad 20.556,00 zł.

Jak widać, każda kolejna grupa podatkowa płaci wyższy podatek od darowizny.

Umowa darowizny a konieczność zgłoszenia do odpowiedniego urzędu skarbowego?

Jeśli chodzi o darowizny, których wysokość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku, zgłoszenie nie jest konieczne. Co ważne, limit darowizny odnosi się do pięciu ostatnich lat. A to oznacza, że jeśli w tym czasie darowizna na rzecz konkretnej osoby nie przekroczyła kwoty limitu, zeznania składać nie trzeba. Z kolei, gdy limit zostanie przekroczony, w przypadku I grupy podatkowej, darowiznę należy zgłosić na druku SD-Z2Formularz SD-3 dedykowany jest natomiast grupie II i grupie III. Jak już zostało wspomniane, darowizna w ramach grupy 0 musi być zgłoszona w ciągu 6 miesięcy. Właściwym formularzem jest tutaj druk SD-Z2.

Bywa, że darowiznę trzeba też w jakiś sposób udokumentować. Na ogół wystarczającym dowodem jest wydruk z konta lub przekaz pocztowy. W przypadku darowizn niepieniężnych jest nim natomiast umowa darowizny. Co ważne, brak zgłoszenia darowizny, jeśli jest to konieczne, może zostać potraktowane, jako oszustwo. Wówczas podatnikowi grozi kara — opodatkowanie karną 20-procentową stawką podatku.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More