Wszystko dla biznesu

Podatek od darowizny

Bardzo miło jest otrzymywać prezenty, szczególnie takie w postaci mieszkania czy samochodu. Jednak działania takie związane są z pewnymi konsekwencjami prawnymi. Ich otrzymanie wymaga uiszczenia zobowiązania do urzędu skarbowego. Dlatego warto  poznać zasady, które regulują podatek od darowizny.

Podatek od darowizny — podstawowe informacje

Darowizna polega na przekazaniu środków pieniężnych lub przedmiotów materialnych innej osobie bądź przeniesienie praw, na przykład własnościowego do lokalu spółdzielczego, użytkowania wieczystego, czy autorskiego. Podatnikiem są tutaj osoby fizyczne, które nabyły te rzeczy kosztem majątku osoby obdarowującej. Danina ta ma charakter bezpośredni.

Podatek od darowizny — jak ustala się wysokość?

Wysokość opłaty uzależnia się od wartości, a ponadto od przynależności nabywcy do konkretnej grupy podatkowej. Jest ona uwarunkowana stosunkiem między interesantem a osobą, która obdarowuje. Istotne jest to, że im pokrewieństwo jest większe, tym niższe jest obciążenie.

Do pierwszej grupy zalicza się małżonka, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwo, ojczyma, macochę, a także teściów. Maksymalna kwota wolna od podatku kształtuje się na poziomie 9637 złotych

Druga to na przykład zstępni rodzeństwa, zstępni, a także małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, czy też małżonkowie innych zstępnych. W tym przypadku wartość ta wynosi 7276 złotych

Trzecia obejmuje innych, pozostałych nabywców, a suma to 4902 złote.

W sytuacji, w której darowizna jest wyższa od kwoty wolnej, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad wartość zwolnioną z wykorzystaniem odpowiedniej skali podatkowej.

Darowizna w formie pieniężnej

Darowizna może mieć formę pieniężną. Realizuje się ją w postaci gotówki, przelewu bankowego, prawa do lokaty, banknotów, czy też monet kolekcjonerskich. Należy ją zgłosić do Urzędu Skarbowego. Ważne jest także udokumentowanie dowodem przekazania środków na rachunek zainteresowanego. Zdarza się, że trafia ona do osób trzecich. Wówczas w umowie zaznacza się, że pieniądze nie przelewa się na konto syna, a dewelopera, od którego kupuje mieszkanie.

Podatek od darowizny rzeczowej — Co warto wiedzieć?

Bardzo często przedmiotem darowizny są różnego rodzaju rzeczy materialne, na przykład samochód. W tym przypadku najważniejszą kwestią jest ustalenie sposobu opodatkowania. Istotne jest to, że osoby z najbliższej rodziny można całkowicie zwolnić z zobowiązania (do kwoty wolnej od podatku) i nie ma wtedy potrzeby zgłaszania tego faktu do US. Jednakże należy mieć na uwadze kilka aspektów.

Wymaga się tutaj sporządzenia umowy pisemnej, jednak bez udziału notariusza. W porozumieniu umieszcza się informacje dotyczące marki, modelu pojazdu, roku produkcji, numerze nadwozia i rejestracyjnym. Uwzględnia się także deklarację, że nabywca przyjął przedmiot od obdarowującego, który przerejestrowuje auto i zgłasza fakt do ubezpieczyciela. Darowiznę z umową zgłasza się do fiskusa w terminie do 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Gdy auto darujemy osobie z dalszej rodziny, obcej lub wartość samochodu przekracza kwotę wolną, wtedy do urzędu skarbowego należy złożyć druk SD-Z2 i rozliczyć się z podatku.

Darowizna mieszkania

Taka sytuacja wymaga aktu notarialnego. Zadaniem reprezentanta prawa jest zadbanie o zgłoszenie faktu do urzędu. Co więcej, można również skorzystać z dodatkowych usług za pewną opłatą, na przykład wpisu do księgi wieczystej lub jej założenia. Osoby zaliczane do pierwszej grupy nie zapłacą podatku bez względu na jej wartość. Jednakże fakt ten zgłasza się do organu skarbowego.

Czym jest ustanowienie służebności?

Przy darowiźnie mieszkania darczyńca traci prawo do korzystania z nieruchomości na dotychczasowych zasadach. Wyjściem z sytuacji jest zawarcie umowy o służebność. Jest to rodzaj prawa majątkowego, które uprawnia na przykład osobę obdarowującą do użytkowania nieruchomości cudzej w ustalonym zakresie. Wyróżnia się jej trzy rodzaje, a mianowicie, gruntową, osobistą i przesyłu. Przyznawana jest dożywotnio, jednak nie przechodzi na spadkobierców. Przykładem jest sytuacja, gdy rodzice przekazują mieszkanie lub dom dzieciom, ale chcą sobie zapewnić możliwość życia w nim do śmierci. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More