Wszystko dla biznesu

Podatek liniowy

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania, którą może wybrać przedsiębiorca dla swojej działalności. Warto jednak wiedzieć, że nie dla każdej firmy ten sposób rozliczenia okaże się właściwy. Co należy o nim wiedzieć? Jakie ma wady, a jakie zalety?

Na czym polega rozliczenie podatkiem liniowym?

Rozliczenie dochodu za pomocą podatku liniowego polega na stałym oprocentowaniu, które wynosi 19%.Przy wyborze tej formy najważniejsze jest to, że wysokość ta jest niezmienna, niezależnie od tego czy w danym miesiącu osiągnięto niskie czy wysokie dochody.

Podatek liniowy mogą stosować zarówno osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i osoby, które nie są podmiotami prawnymi. Decyzje o tym, w jaki sposób będziemy się rozliczać, należy podjąć przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Stosowny wniosek trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego, do którego jesteśmy przyporządkowani, do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności. Nie może się to jednak odbyć później niż 20. dnia miesiąca, po miesiącu, w którym pojawił się pierwszy przychód. Domyślną formą rozliczenia jest zawsze rozliczenie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Inną formę należy uzgodnić poprzez złożenie do US właściwego wniosku.

Jak rozlicza się dochód w podatku liniowym?

Aby prawidłowo obliczyć wysokość dochodu w danym miesiącu, należy od wysokości przychodu odjąć koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym ma dodatkowo obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, która porządkuje wszystkie wydatki w firmie.

W zależności od wybranego okresu rozliczeniowego (co miesiąc lub po upływie każdego kwartału), podatnik musi obliczyć, a następnie zapłacić zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Może to zrobić na dwa sposoby. W pierwszym będzie to stałe oprocentowanie 19% od wysokości dochodu, niezależnie od odnotowanej straty lub zysku w danym okresie. Drugi zakłada uproszczoną formę, czyli stałą opłatę, niezależną od wysokości osiągniętych dochodów. Ustala się ją na podstawie wcześniejszych rozliczeń, tj. danych z lat ubiegłych. Wówczas jednak rozliczeń dokonuje się raz w miesiącu.

Podatek liniowy – zalety stosowania

Głównymi zaletami rozliczania się za pomocą podatku liniowego są:

  • możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu;
  • stałe oprocentowanie 19%, niezależne od wysokości uzyskanego dochodu;
  • dochody z różnych źródeł nie sumują się, co oznacza, że nie wpływają one na podwyższenie stawki podatkowej, jak to ma miejsce w przypadku rozliczenia według skali podatkowej;
  • łatwa i przejrzysta forma rozliczenia, zawsze w niezmiennej wysokości.

Wady rozliczania się podatkiem liniowym

Jak każda forma rozliczenia z fiskusem także i ta posiada pewne mankamenty. Należą do nich:

  • brak możliwości sumowania dochodów z różnych źródeł;
  • brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem;
  • jedyne odliczenie, jakiego można dokonać, dotyczy straty za prowadzenie działalności w latach ubiegłych;
  • w roku bieżącym można odpisać jedynie opłacone składki zdrowotne;
  • podatnikowi rozliczającemu się według podatku liniowego nie przysługują ulgi na dziecko, Internet, itd.
  • brak możliwości odliczenia kwoty, która zmniejsza podatek.

Warto przy tym dodać, że rozliczenie według podatku liniowego nie opłaca się tym przedsiębiorcom, którzy nie przekraczają dochodu w wysokości 85 528 złotych. Poniżej tego progu bowiem stawka podatku jest niższa niż 19%.

Kiedy nie można stosować rozliczenia według podatku liniowego?

Przepisy podatkowe mówią o tym, że z możliwości rozliczenia podatkiem liniowym wykluczeni są ci przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu świadczenia usług dla obecnego lub byłego pracodawcy w ramach umowy o pracę. W takiej sytuacji podatnik musi w danym roku rozliczać się według skali podatkowej, uzupełniając jednocześnie odsetki za ewentualną zwłokę we wpłacaniu zaliczek.

Jaką formę rozliczenia najlepiej wybrać?

Decyzja o tym, którą formę rozliczenia wybrać, musi być bardzo dobrze przemyślana, a przede wszystkim dopasowana do działalności danej firmy. Należy dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw, aby było to rozwiązanie pasujące do specyfiki danej działalności.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More