Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Zakładanie firmy

Wznowienie działalności gospodarczej – krok po kroku

By uniknąć zastoju w prowadzonej firmie, zawieszenie działalności gospodarczej, to niekiedy jedynie rozwiązanie. Kiedy sytuacja finansowa firmy się poprawia, wielu przedsiębiorców podejmuje jednak decyzję o powrocie do prowadzenia biznesu. Wznowienie działalności gospodarczej jest oczywiście możliwe, ale nie następuje automatycznie. Nie ma tu znaczenia nawet fakt złożenia wniosku ze wskazaną końcową datą okresu

Spółka partnerska – podstawowe informacje

Osoby wykonujące wolny zawód mogą zdecydować się na prowadzenie działalności w formie spółki partnerskiej. W tym przypadku wspólnikami w biznesie mogą być osoby, które uprawnione są do wykonywania zawodu aptekarza, prawnika, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, położnej, radcy prawnego i wielu innych. Warto podkreślić, że działalność taka może zrzeszać przedstawicieli

Spółka komandytowa – podstawowe informacje

Marzeniem wielu osób jest prowadzenie własnego biznesu. Daje to ogromną swobodę, a także niezależność. Dzięki temu człowiek może wdrożyć do rzeczywistości coś, co miał w swojej głowie od bardzo długiego czasu. Każdy kto myśli o takim sposobie na życie, może razem ze swoimi wspólnikami powołać do życia formę działalności jaką jest spółka komandytowa. Jest ona bardzo podobna do spółki jawnej. Reguluje ją kodeks prawa

Spółka jawna – podstawowe informacje

Osoby, które marzą o własnej działalności gospodarczej mają do wyboru różne możliwości, jeżeli chodzi o rodzaje spółek. Jedną z nich jest spółka jawna. Jest ona regulowana przez kodeks spółek handlowych. Każdy taki podmiot stanowi byt prawny działający osobno od swoich wspólników pod jednoczącą nazwą. Nie posiada ona osobowości prawnej. Jednakże ma zdolność do czynności prawnych, a więc uczestniczy w obrocie

Spółka akcyjna – podstawowe informacje

Osoby, które chcą spełnić swoje marzenia o własnej działalności gospodarczej, mogą założyć spółkę akcyjną. Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która ma osobowość prawną. Reguluję ją kodeks prawa handlowego. Jest przeznaczona dla dużych i doświadczonych przedsiębiorców. Ważne jest to, żeby nazwa spółki zawierała dodatkowe oznaczenie w formie skrótu S. A. lub oznaczenia spółka akcyjna. Umowa spółki akcyjnej,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością regulowana jest przez kodeks handlowy. Podmiot ma osobowość prawną. W tym przypadku wspólnicy sprawują bezpośrednią kontrolę nad prowadzeniem spraw podmiotu. Odpowiedzialność majątkowa ogranicza się tutaj do wniesionego wkładu. Warto podkreślić, że taką spółkę mogą powołać do życia osoby fizyczne lub prawne. W nazwie umieszcza się jeden ze skrótów

Spółka cywilna – podstawowe informacje

Osoby, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, mogą ją prowadzić w formie spółki cywilnej. Podstawową zaletą jest to, że spółka cywilna jest bardzo łatwa w założeniu i prowadzeniu. W tym przypadku dokonuje się rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co więcej, ponosi się tutaj również niskie koszty i niewymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Spółka cywilna i

Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe informacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania działań rejestracyjnych. Pewne formy działalności muszą być wpisane do KRS (tzw. Krajowy Rejestr Sądowy), który prowadzony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Jakie podmioty podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego? Jakie konsekwencje prawne pojawiają się, gdy podmiot nie dopełni tego obowiązku? Podstawowe

Aniołowie biznesu jak źródło finansowania

Polskie startupy za źródło finansowania najczęściej obierają dotacje unijne, fundusze capital albo po prostu — własne oszczędności. Start firmy i jej późniejszy rozwój nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Raczkujące przedsiębiorstwa bardzo często potrzebują też wsparcia inwestorów. Dlatego właśnie coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają, są aniołowie biznesu. Kim są

Pomoc de minimis

Obecnie funkcjonuje dość dużo form wsparcia publicznego, zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Jedną z nich jest pomoc de minimis. Całkowita kwota takowej pomocy przyznanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie może przekraczać 200 000 EUR w ciągu trzech lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów. W ich przypadku limit

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More