Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Zakładanie firmy

Spółka jawna – podstawowe informacje

Osoby, które marzą o własnej działalności gospodarczej mają do wyboru różne możliwości, jeżeli chodzi o rodzaje spółek. Jedną z nich jest spółka jawna. Jest ona regulowana przez kodeks spółek handlowych. Każdy taki podmiot stanowi byt prawny działający osobno od swoich wspólników pod jednoczącą nazwą. Nie posiada ona osobowości prawnej. Jednakże ma zdolność do czynności prawnych, a więc uczestniczy w obrocie

Spółka akcyjna – podstawowe informacje

Osoby, które chcą spełnić swoje marzenia o własnej działalności gospodarczej, mogą założyć spółkę akcyjną. Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która ma osobowość prawną. Reguluję ją kodeks prawa handlowego. Jest przeznaczona dla dużych i doświadczonych przedsiębiorców. Ważne jest to, żeby nazwa spółki zawierała dodatkowe oznaczenie w formie skrótu S. A. lub oznaczenia spółka akcyjna. Umowa spółki akcyjnej,

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością regulowana jest przez kodeks handlowy. Podmiot ma osobowość prawną. W tym przypadku wspólnicy sprawują bezpośrednią kontrolę nad prowadzeniem spraw podmiotu. Odpowiedzialność majątkowa ogranicza się tutaj do wniesionego wkładu. Warto podkreślić, że taką spółkę mogą powołać do życia osoby fizyczne lub prawne. W nazwie umieszcza się jeden ze skrótów

Spółka cywilna – podstawowe informacje

Osoby, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, mogą ją prowadzić w formie spółki cywilnej. Podstawową zaletą jest to, że spółka cywilna jest bardzo łatwa w założeniu i prowadzeniu. W tym przypadku dokonuje się rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co więcej, ponosi się tutaj również niskie koszty i niewymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Spółka cywilna i

Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe informacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania działań rejestracyjnych. Pewne formy działalności muszą być wpisane do KRS (tzw. Krajowy Rejestr Sądowy), który prowadzony jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Jakie podmioty podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego? Jakie konsekwencje prawne pojawiają się, gdy podmiot nie dopełni tego obowiązku? Podstawowe

Aniołowie biznesu jak źródło finansowania

Polskie startupy za źródło finansowania najczęściej obierają dotacje unijne, fundusze capital albo po prostu — własne oszczędności. Start firmy i jej późniejszy rozwój nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Raczkujące przedsiębiorstwa bardzo często potrzebują też wsparcia inwestorów. Dlatego właśnie coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają, są aniołowie biznesu. Kim są

Pomoc de minimis

Obecnie funkcjonuje dość dużo form wsparcia publicznego, zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Jedną z nich jest pomoc de minimis. Całkowita kwota takowej pomocy przyznanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie może przekraczać 200 000 EUR w ciągu trzech lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów. W ich przypadku limit

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną, powołaną, aby wspierać rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Zgodnie ze swoją nazwą, zawiera w sobie bardzo wiele różnych form pomocy, zarówno w zakresie doradztwa, jak również poprzez zapewnienie zaplecza technicznego młodym firmom. Choć pierwsze takie instytucje pojawiły się w latach 90. ubiegłego wieku, dziś mają znacznie lepsze możliwości i perspektywy

Ulga na start – podstawowe informacje

Rozkręcić własną firmę nie jest łatwo. Choć pomysłów nam nie brakuje, działalność gospodarcza wymaga wiedzy, uwagi, skrupulatności, a także… kapitału, który pozwoli nadać swojej pracy odpowiedni rozpęd. Wiadomo również, że własny biznes kosztuje. Przedsiębiorca musi liczyć się z wieloma wydatkami każdego miesiąca, o których etatowy pracownik pamiętać nie musi. Składki ZUS, podatek dochodowy i wiele innych

Druki ZUS – ważne dla przedsiębiorcy

Niezależnie, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą we własnym zakresie, czy zatrudniasz pracowników, powinieneś wiedzieć o dokumentach, które regularnie składasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy dotyczą miesięcznego rozliczania, ale też rejestracji i wyrejestrowania. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — jednorazowe ZUS ZUA i ZUS ZZA — zgłoszenie do

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More