Wszystko dla biznesu

Spółka akcyjna – podstawowe informacje

Osoby, które chcą spełnić swoje marzenia o własnej działalności gospodarczej, mogą założyć spółkę akcyjną. Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która ma osobowość prawną. Reguluję ją kodeks prawa handlowego. Jest przeznaczona dla dużych i doświadczonych przedsiębiorców. Ważne jest to, żeby nazwa spółki zawierała dodatkowe oznaczenie w formie skrótu S. A. lub oznaczenia spółka akcyjna.

Umowa spółki akcyjnej, wspólnicy i odpowiedzialność

Umowę spółki akcyjnej sporządza się w formie aktu notarialnego. Wspólników określa się mianem akcjonariuszy. Warto podkreślić fakt, że taki podmiot może założyć jedna lub więcej osób. Ważne jest to, że nie może to być jednak jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne znaczenie ma również kwestia dotycząca odpowiedzialności spółki. W tym przypadku odpowiada ona całym swoim majątkiem, natomiast akcjonariusze nie nie mają takiego zobowiązania, jeśli chodzi o ich własny majątek.

Jakie wyróżnia się organy spółki akcyjnej?

Spółkę akcyjną tworzą zarząd, rada nadzorcza, a także walne zgromadzenie akcjonariuszy. Pierwszy organ jest obligatoryjny. Istotne jest to, że może on działać maksymalnie 5 lat. Do podstawowych czynności zalicza się reprezentowanie i prowadzenie spraw podmiotu. Członkami zarządu mogą być również osoby spoza spółki akcyjnej. Natomiast rada nadzorcza to organ, który ma charakter kontrolny. Do powstania wymaga się przynajmniej trzech członków, których powołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ostatni organ decyduje o najważniejszych sprawach podmiotu.

Co warto wiedzieć na temat majątku spółki akcyjnej?

Wspólnicy spółki akcyjnej, których określa się mianem akcjonariuszy, mają akcje, które uprawniają ich do otrzymania określonej części dywidendy. Pochodząca z zysków netto za poprzedni rok obrotowy dzielona jest między akcjonariuszy zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia. Co więcej, podlega ona również opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19 procent. Spółka akcyjna uprawniona jest do emitowania akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Spółka akcyjna – ile wynosi kapitał zakładowy?

Do założenia spółki akcyjnej wymaga się kapitału zakładowego, którego wysokość wynosi minimum 100 tysięcy złotych. W związku z tym forma prawna przeznaczona jest dla dużych przedsiębiorstw. Kapitałem są wkłady wniesione do spółki w formie pieniężnej lub aportu. Warto podkreślić, że może to być również praca, usługi, a także niezbywalne prawa.

Księgowość spółki akcyjnej

Zgodnie z prawem w przypadku spółki akcyjnej prowadzi się pełną księgowość. Co więcej, wymaga się również publikacji rocznych raportów finansowych. W przypadku spółki akcyjnej konieczne jest również przeprowadzanie audytu.

Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Spółka akcyjna jest automatycznie zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik. Nie ma tutaj konieczności dodatkowego zgłaszania spółki akcyjnej do ZUS.

W jakich sytuacjach wybiera się spółkę akcyjną jako formę działalności?

Spółka akcyjna jest to rozwiązanie, które dedykuje się dużym przedsiębiorcom, którzy działają na dużą skalę. Każda osoba, która ma doświadczenie, pragnie podjąć kosztowne przedsięwzięcie, powinna zdecydować się właśnie na spółkę akcyjną. Założenie takiego podmiotu nie jest łatwe i wymaga zorganizowania wielu formalności. Do rejestracji spółki akcyjnej wymaga się również dużych funduszy. Uruchomienie działalności jest możliwe w przypadku osób, które mają znaczny kapitał, który wynosi tutaj 100 tysięcy złotych. Ponadto, jest to wymagana forma działalności dla niektórych przedsięwzięć takich jak banki, czy też firmy ubezpieczeniowej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More