Wszystko dla biznesu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Form opodatkowania podatkiem dochodowym jest w Polsce kilka. Do uproszczonych metod zalicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tu podstawą opodatkowania jest przychód, bez uwzględnienia jakichkolwiek kosztów. Brak dużych kosztów uzyskania przychodu jest zatem kluczowy dla opłacalności takiego wyboru.

Jeśli przedsiębiorca wybrał formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi prowadzić ewidencję przychodów. W niej zapisuje każdą sprzedaż lub usługę przeprowadzoną w ramach działalności gospodarczej.

I choć ryczałt dla pewnej grupy przedsiębiorców jest bardzo opłacalny, między innymi ze względu na niskie stawki, to nie zawsze może być zastosowany. W tej kwestii istnieje szereg ograniczeń. Pozostaje zatem pytanie: kto może skorzystać z formy opodatkowania w postaci ryczałtu? Podpowiadamy!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jego zakres podmiotowy

Z ryczałtu korzystać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działające w ramach spółki cywilnej albo jawnej. Tu wytyczne dopiero się jednak zaczynają. Kolejnym warunkiem jest bowiem uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodów w wysokości nie większej niż 250 000 euro. Gdy mowa o spółce, kwota ta jest sumą przychodów, które uzyskali wszyscy wspólnicy razem.

To, którzy podatnicy nie mogą korzystać z ryczałtu, określa art. 8 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z nim na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie mogą przejść osoby opłacające podatek w formie karty podatkowej ani te, które korzystają z prawa do okresowego zwolnienia od podatku dochodowego. Poza tym ryczałt nie jest też formą opodatkowania dla tych, którzy osiągają przychody z tytułu prowadzenia aptek i lombardów lub z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

Ryczałtowcem nie może być też osoba wykonująca wolny zawód. Tu są jednak pewne wyjątki. Zasada ta nie dotyczy lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki i tłumacza. Na ryczałcie może być też nauczyciel, który zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnych (korepetycji).

To jednak nadal nie wszystko. Z ryczałtu nie mogą bowiem korzystać także te osoby, które świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Chodzi oczywiście o usługi reklamowe, pośrednictwa finansowego czy usługi detektywistyczne i ochroniarskie. Wykluczeni są też przedsiębiorcy działający w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych lub wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Ponadto z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać także ci, którzy byli zatrudnieni na umowę o pracę, a następnie, prowadząc już własną działalność, wykonują te same czynności, co na rzecz byłego pracodawcy.

Ile wynoszą obowiązujące w Polsce stawki ryczałtu?

Stawka uzależniona jest od tego, czym dany przedsiębiorca zajmuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Wymienia się aż 7 stawek, obecnie funkcjonujące wynoszą kolejno 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

  • Stawkę 20% stosuje się w przypadku wolnych zawodów. 
  • Stawkę 17% to z kolei usługi hotelarskie, parkingowe, fotograficzne, oprogramowanie komputerowe, organizowanie wystaw, targów, wynajem i dzierżawa samochodów itd.
  • Stawka 8,5% ma zastosowanie w zakresie działalności ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego lub ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych. 
  • Bardzo niską stawkę w wysokości 5,5% używa się z kolei w przypadku przychodów z działalności wytwórczej. 
  • A stawkę 3% dotyczy przychodów z działalności gastronomicznej czy też z działalności usługowej w zakresie handlu.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych stawek przyporządkowanych różnym rodzajom działalności reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More