Wszystko dla biznesu

Wznowienie działalności gospodarczej – krok po kroku

By uniknąć zastoju w prowadzonej firmie, zawieszenie działalności gospodarczej, to niekiedy jedynie rozwiązanie. Kiedy sytuacja finansowa firmy się poprawia, wielu przedsiębiorców podejmuje jednak decyzję o powrocie do prowadzenia biznesu. Wznowienie działalności gospodarczej jest oczywiście możliwe, ale nie następuje automatycznie. Nie ma tu znaczenia nawet fakt złożenia wniosku ze wskazaną końcową datą okresu zawieszenia.

Wznowienie działalności gospodarczej – formalności

Poza tym przedsiębiorcy muszą liczyć się z wieloma formalnymi kwestiami w trakcie zastoju w prowadzeniu firmy. Zasady wówczas obowiązujące są bardzo ważne. Chodzi między innymi o okres zawieszenia działalności gospodarczej. Musi się on mieścić w terminie od 1 miesiąca do maksymalnie 2 lat. Poza tym właściciel firmy nie może wówczas wykonywać czynności związanych z prowadzącą dotychczas działalnością, oczywiście z pewnymi wyjątkami.

Bardzo często z zawieszenia działalności korzystają firmy o dużej sezonowości np. w turystyce, branży noclegowej czy gastronomicznej.

Jak po okresie zawieszenia wznowić działalność firmy? Jakich formalności trzeba wówczas dopilnować i czego można się po wznowieniu funkcjonowania działalności spodziewać? Podpowiadamy!

Wznowienie działalności gospodarczej — potrzebny jest wniosek!

Chęć reaktywowania działalności gospodarczej to konieczność złożenia odpowiedniego dokumentu. Jakiego dokładnie? Otóż tego samego, który składa się podczas wcześniejszego zawieszenia firmy.

W momencie, w którym przedsiębiorca decyduje się na wznowienie działalności gospodarczej, musi złożyć do urzędu miasta wniosek CEIDG-1. W takim przypadku najistotniejsze są oczywiście rubryki odnoszące się do rodzaju wniosku, danych wnioskodawcy, miejsca zamieszkania, firmy której wniosek dotyczy i jej nazwy skróconej, a także daty powstania obowiązku opłacania składek i informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

Jak złożyć formularz CEIDG-1?

Gotowy formularz CEIDG-1 można złożyć na różne sposoby. Tradycyjny sposób to oczywiście ten bazujący na wersji papierowej składanej w urzędzie miasta albo gminy osobiście. Kiedy okoliczności zmuszają podatnika do tego, by wniosek złożyć elektroniczne, wystarczy, by posiadał podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany. Wniosek? Cała procedura nie jest skomplikowana i wymaga zgłoszenia się w jedno miejsce.

Jakie są obowiązki właściciela firmy podczas wznawiania działalności gospodarczej?

Tuż po wznowieniu działalności gospodarczej, podatnik wraca do rozliczania swoich zobowiązań — PIT i VAT. Dokonuje tych czynności na takich samych zasadach, jakie obowiązywały go przed zawieszeniem. Poza tym, od chwili, gdy firma jego zaczyna na nowo funkcjonować, zobowiązany jest on również do systematycznego opłacania składek ZUS.

Jednak przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy, musi pamiętać o tym, aby ująć koszty lub przychody wykazane w trakcie zawieszenia. Poza tym, jeśli wystąpiły wówczas transakcje niezbędne do zabezpieczenia działalności, podatek VAT powinien być w tym czasie rozliczany przez przedsiębiorcę na bieżąco.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe kwestie, należy zauważyć, że w momencie, w którym przedsiębiorca decyduje się na wznowienie działalności gospodarczej za pomocą wniosku CEIDG-1, ta informacja trafia zarówno do ZUS, US jak i GUS. To duże ułatwienie dla właścicieli firm, którzy nie muszą odwiedzać każdego urzędu osobno. I choć cała procedura wydaje się dość prosta, należy jednak pamiętać o zgłoszeniu wszystkich zaistniałych podczas zawieszenia zdarzeń, ponieważ mogą one mieć wpływ na rozliczenia podatkowe i kwestie związanie z opłacaniem składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More