Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Zatrudnienie

Praca na emeryturze

W Polsce praca na emeryturze jest powszechna. Decydują się na nią zwłaszcza ci, których zmusza do tego sytuacja ekonomiczna. Niskie świadczenie emerytalne to najczęstszy powód, dla którego seniorzy szukają dodatkowych źródeł dochodu. O wiele rzadziej jest to podyktowane pasją do wykonywanego zawodu. Na szczęście wiele osób, które przekroczyły wiek emerytalny, nadal pozostaje w pełni sił, co daje im

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Dokumenty takie, jak zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika nie są nam szczególnie potrzebne w codziennych sytuacjach. Bywa jednak, że okoliczności zmuszają do tego, aby pracodawca wystawił nam takie pismo. W nim musi wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i podać kwotę wynagrodzenia, jakie otrzymujemy. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz zawnioskować do pracodawcy o ten dokument. Przekonaj się również, co

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podstawowe informacje

Informacje dotyczące konkretnego człowieka są bardzo ważne i wymagają ochrony. Nie mogą dostać się w niepowołane ręce. Ich niewłaściwe wykorzystanie lub rozpowszechnianie może przynieść osobie, której one dotyczą, wiele kłopotów. Dlatego też trzeba odpowiednio zabezpieczać swoje personalia. Każdy, kto ma zamiar je zbierać, koniecznie musi pamiętać o pozyskaniu dokumentu, jakim jest zgoda na przetwarzanie danych

Kwestionariusz osobowy pracownika

Nowa praca to bardzo duże przeżycie. Człowiek staje przed nowymi wyzwaniami, nieznanym dotąd otoczeniem i obowiązkami. Zawsze istnieje obawa, czy uda się podołać rzeczywistości. Jednak jest także ekscytacja związana z wykonywaniem ciekawych projektów. Przed przystąpieniem do realizacji zadań koniecznie trzeba załatwić różne formalności. Wśród nich wymienia się wypełnienie dokumentu, w którym podaje się niezbędne

Student na umowie zlecenie a składki ZUS

W dzisiejszych czasach coraz więcej studentów musi pracować podczas nauki, aby zasilić swój skromny budżet. Pracodawcy często zatrudniają ich na umowę zlecenie z uwagi na tymczasowy charakter zajęcia. Co więcej, jest to dla nich również bardzo korzystne, ponieważ oznacza znacznie niższe koszty. Student na umowie zlecenie — jak dokładnie wygląda takie zatrudnienie? Dlaczego przedsiębiorcy zatrudniają studentów na

Zatrudnienie cudzoziemca

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem dla przedstawicieli innych narodów. Cudzoziemcy znajdują w naszym kraju swój drugi dom, ostoję i miejsce do życia. Zakochują się w kraju, ludziach i znajdują partnerów na całe życie. Naturalną konsekwencją takiego wyboru jest nawiązanie współpracy z firmami działającymi w Polsce. Dlatego tak ważne znaczenie ma poznanie przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców. W

Zmiana warunków umowy o pracę – podstawowe informacje

Podpisując umowę o pracę, akceptujemy wymagania zaproponowane nam przez pracodawcę. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, konieczne będzie wprowadzenia modyfikacji w pierwotnym dokumencie. Jak ma wyglądać zmiana warunków umowy o pracę i co na ten temat mówi Prawo Pracy? Zmiana warunków umowy o pracę — o czym należy wiedzieć Potrzeba zmian może zrodzić się na każdym etapie

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba nie została skazana wyrokiem sądu i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Należy mocno podkreślić, że wszystkie osoby osądzone zostają wpisane do tego rejestru, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Kto figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym? W

Elektroniczne akta osobowe

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych. Od pewnego czasu, a mianowicie od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorstwa mogą wybierać pomiędzy systemem papierowym a elektronicznym. Związane jest to przede wszystkim z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i elektronizacją. Warto zatem

Umowa o dzieło – ważne informacje

Umowę o dzieło zawiera zleceniodawca dzieła i wykonawca określonych prac. Osoba realizująca działalność określoną w porozumieniu otrzymuje wynagrodzenie netto, od którego odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe, nie uiszcza się w tym przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, wykonawca dzieła nie ma prawa do płatnego zwolnienia chorobowego, czy też zasiłków. Dowiedz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More