Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy pracownika

Nowa praca to bardzo duże przeżycie. Człowiek staje przed nowymi wyzwaniami, nieznanym dotąd otoczeniem i obowiązkami. Zawsze istnieje obawa, czy uda się podołać rzeczywistości. Jednak jest także ekscytacja związana z wykonywaniem ciekawych projektów. Przed przystąpieniem do realizacji zadań koniecznie trzeba załatwić różne formalności. Wśród nich wymienia się wypełnienie dokumentu, w którym podaje się niezbędne

Student na umowie zlecenie a składki ZUS

W dzisiejszych czasach coraz więcej studentów musi pracować podczas nauki, aby zasilić swój skromny budżet. Pracodawcy często zatrudniają ich na umowę zlecenie z uwagi na tymczasowy charakter zajęcia. Co więcej, jest to dla nich również bardzo korzystne, ponieważ oznacza znacznie niższe koszty. Student na umowie zlecenie — jak dokładnie wygląda takie zatrudnienie? Dlaczego przedsiębiorcy zatrudniają studentów na

Zatrudnienie cudzoziemca

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem dla przedstawicieli innych narodów. Cudzoziemcy znajdują w naszym kraju swój drugi dom, ostoję i miejsce do życia. Zakochują się w kraju, ludziach i znajdują partnerów na całe życie. Naturalną konsekwencją takiego wyboru jest nawiązanie współpracy z firmami działającymi w Polsce. Dlatego tak ważne znaczenie ma poznanie przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców. W

Zmiana warunków umowy o pracę – podstawowe informacje

Podpisując umowę o pracę, akceptujemy wymagania zaproponowane nam przez pracodawcę. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, konieczne będzie wprowadzenia modyfikacji w pierwotnym dokumencie. Jak ma wyglądać zmiana warunków umowy o pracę i co na ten temat mówi Prawo Pracy? Zmiana warunków umowy o pracę — o czym należy wiedzieć Potrzeba zmian może zrodzić się na każdym etapie

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba nie została skazana wyrokiem sądu i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Należy mocno podkreślić, że wszystkie osoby osądzone zostają wpisane do tego rejestru, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Kto figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym? W

Elektroniczne akta osobowe

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych. Od pewnego czasu, a mianowicie od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorstwa mogą wybierać pomiędzy systemem papierowym a elektronicznym. Związane jest to przede wszystkim z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i elektronizacją. Warto zatem

Umowa o dzieło – ważne informacje

Umowę o dzieło zawiera zleceniodawca dzieła i wykonawca określonych prac. Osoba realizująca działalność określoną w porozumieniu otrzymuje wynagrodzenie netto, od którego odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe, nie uiszcza się w tym przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, wykonawca dzieła nie ma prawa do płatnego zwolnienia chorobowego, czy też zasiłków. Dowiedz

Samozatrudnienie a praca na etat

Ci, którzy pracują na etat, w stałych godzinach i ze stałą pensją, z zazdrością patrzą na kolegów prowadzących działalność gospodarczą, którzy odnoszą finansowy sukces. Z kolei wiele osób, które wybrało samozatrudnienie, z tęsknotą wzdycha za stabilnością umowy o pracę. Jakie wady i zalety mają oba rozwiązania? Praca na etat Głównym plusem umowy o pracę jest niewątpliwie stabilność oraz ochrona, jaką daje

Zatrudnienie pracownika – jakie obowiązki pracodawcy?

Zatrudnienie pracownika lub pracowników to jedna z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca. Wiąże się to między innymi z rozstrzygnięciem kwestii na jaką umowę przedsiębiorca chce zatrudnić pracownika, a także jaką pensję zaproponuje potencjalnym pracownikom. Dodatkowo, warto wiedzieć, że przy niektórych formach opodatkowania występują limity lub określone reguły związane z przyjęciem do pracy

Druki ZUS – ważne dla przedsiębiorcy

Niezależnie, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą we własnym zakresie, czy zatrudniasz pracowników, powinieneś wiedzieć o dokumentach, które regularnie składasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy dotyczą miesięcznego rozliczania, ale też rejestracji i wyrejestrowania. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — jednorazowe ZUS ZUA i ZUS ZZA — zgłoszenie do

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More