Wszystko dla biznesu

Praca na emeryturze

W Polsce praca na emeryturze jest powszechna. Decydują się na nią zwłaszcza ci, których zmusza do tego sytuacja ekonomiczna. Niskie świadczenie emerytalne to najczęstszy powód, dla którego seniorzy szukają dodatkowych źródeł dochodu. O wiele rzadziej jest to podyktowane pasją do wykonywanego zawodu. Na szczęście wiele osób, które przekroczyły wiek emerytalny, nadal pozostaje w pełni sił, co daje im możliwość pozostania aktywnymi zawodowo.

Korzyści wynikające z pracy na emeryturze

Pracodawcy chętnie zatrudniają emerytów. Wynika to między innymi z  ulg, na jakie może liczyć wówczas firma. Za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który jest emerytem, przedsiębiorca odprowadza składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Zwolniony jest natomiast z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile pracownik osiągnął odpowiedni wiek. Ten w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Poza tym takie osoby chętniej podejmują pracę na umowę o dzieło. A jak wiadomo z perspektywy pracodawcy, tego rodzaju współpraca jest najkorzystniejsza, bo nie wiąże się z odprowadzaniem żadnych składek. 

Praca na emeryturze jest też opłacalna dla samych zainteresowanych. W końcu w wielu przypadkach oprócz wynagrodzenia za pracę emeryt pobiera także pełną wysokość swojej emerytury. Z pewnością jest to jedna z największych zalet aktywności zawodowej seniora. 

Przy czym osiągnięcie wieku emerytalnego nie obliguje nikogo do tego, by rezygnował z aktywności zawodowej. Jeśli pracownik ma nadal siłę i chęci do tego, by wykonywać swoje obowiązki, może w dalszym ciągu kontynuować pracę i jednocześnie odroczyć przejście na emeryturę. Takie rozwiązanie daje możliwość zwiększenia przyszłego świadczenia. 

Przy drugim rozwiązaniu pracownik może natomiast przejść na emeryturę, a więc pobierać świadczenie i jednocześnie nadal pracować. Co istotne, wynagrodzenie na emeryturze nie jest limitowane. Emeryt może podjąć zatrudnienie z każdym zaproponowanym wynagrodzeniem. Musi jednak liczyć się wówczas z faktem, że w niektórych przypadkach, kwota wypłaty może pomniejszyć wysokość świadczenia emerytalnego lub całkowicie zawiesić jego wypłacanie. W sytuacji, gdy pracodawca nadal odprowadza za niego odpowiednie składki, po zakończeniu kariery, emeryt powinien wystąpić o ponowne przeliczenie swoich składek i zebranego kapitału.

Praca na emeryturze i jej ograniczenia

Trzeba  pamiętać o tym, że osiągane w ten sposób zarobki mogą jednak pomniejszyć lub nawet zawiesić wypłacane świadczenie. Dzieje się tak wówczas, gdy przewyższają one kwotę otrzymywanej emerytury. Taka sytuacja dotyczy jednak wyłącznie osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a więc między innymi ludzi pobierających emerytury pomostowe.

Dorabiać do wypłacanego świadczenia, bez jakichkolwiek obaw o nowe przeliczenie emerytury, można wtedy, gdy uzyskiwany przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wówczas otrzymywana co miesiąc emerytura pozostaje bez zmian. Jeżeli jednak pensja emeryta wynosi od 70 do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie emerytalne ulega zmniejszeniu. Gdy dochód przekroczy natomiast 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, trzeba liczyć się z zawieszeniem emerytury. 

Powyższe ograniczenia w wysokości wypłat stanowią pewne wady podejmowania pracy na emeryturze. Nie są one jednak tak dokuczliwe, by choćby nie przemyśleć takiej możliwości.

Kto może dorabiać do emerytury?

Do emerytury mogą dorabiać osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, to oczywiste. Jednak na nich lista upoważnionych do podjęcia aktywności zawodowej po przejściu na świadczenie emerytalne, wcale się nie kończy.

Bez żadnych ograniczeń pracę mogą podejmować też osoby z prawem do emerytury częściowej lub osoby z prawem do renty inwalidy wojennego czy osoby z prawem renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć miała bezpośredni związek ze służbą wojskową.

Reasumując, z perspektywy emeryta, który nadal ma siły do pracy, aktywność zawodowa na emeryturze ma właściwie same plusy. Minusem mogą być jedynie pewne ograniczenia w dozwolonych zarobkach. Z kolei z perspektywy pracodawcy, emeryci są cennymi pracownikami, ponieważ chętniej podejmują się pracy na umowie o dzieło. Jak wiadomo, tego rodzaju umowa nie obciąża się koniecznością odprowadzania składek ZUS za pracownika. Wielu młodym osobom fakt ten mocno przeszkadza. Dla emerytów z kolei nie ma większego znaczenia.

Etat lub umowa zlecenie rzadziej jest przez seniorów podejmowana. Wiąże się bowiem z pewnymi kosztami po stronie pracodawcy, między innymi składkami ZUS (które są jednak w pewien sposób ograniczane). Co ciekawe, w przypadku seniorów, którym zależy wyłącznie na dorobieniu, pozostaje jeszcze możliwość działalności nierejestrowanej — nowej, niedawno wprowadzonej formy prowadzenia małej firmy.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More