Wszystko dla biznesu

Umowa na zastępstwo – co warto wiedzieć? Wady i zalety

Jednym z rodzajów porozumienia, które pozwala na nawiązanie stosunku pracy, jest umowa na zastępstwo. Zawiera się ją najczęściej na czas choroby zastępowanego pracownika, urlopu bądź też innej usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu korzysta ze wsparcia osoby, która zapewni ciągłość pracy wykonywanej przez czasowo brakującego członka załogi. Co warto wiedzieć na jej temat? Jakie są jej wady i zalety?

Podstawowe informacje dotyczące umowy na zastępstwo

Ten rodzaj porozumienia począwszy od zmiany przepisów przeprowadzonych w 2016 roku, traktuje się jako podtyp umowy o pracę na czas określony. Podpisanie tego dokumentu jest jednoznaczne z wykonywaniem zadań należących do zakresu obowiązków nieobecnej osoby. Powinny się w nim znaleźć takie elementy jak rodzaj pracy, miejsce jej realizacji, wysokość wynagrodzenia, a także wymiar. Podaje się także termin rozpoczęcia świadczenia pracy, który nie może być krótszy niż przewidywana nieobecność zastępowanego zatrudnionego. Gdy członek załogi nie będzie wracał do firmy, można podpisać kolejne porozumienie. Przepisy nie limitują liczby umów.

Jakie wady i zalety ma umowa na zastępstwo?

W przypadku pracodawcy umowa na zastępstwo wiąże się z ponoszeniem wszystkich kosztów tak jak w przypadku normalnego członka załogi, a więc składki zdrowotnej, emerytalnej i innych. Co więcej, nowa osoba ma także prawo do urlopu, premii i innych wewnątrzzakładowych uregulowań. Staje się bowiem pracownikiem w pełnym znaczeniu tego słowa.

Natomiast zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest to, że nie ma tutaj zastosowania przepis informujący, ze trzecią umowę z rzędu zawiera się na czas nieokreślony. Dlatego można podpisywać taki dokument nieograniczoną liczbę razy. Co więcej, trzydniowy okres wypowiedzenia pozwala na łatwe rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto nie ma także obowiązku płacenia wynagrodzenia odpowiadającego wysokości pensji nieobecnego zatrudnionego. Wszystko zależy od wiedzy, umiejętności, a także doświadczenia nowej osoby.

Umowa na zastępstwo i przepisy prawne

W tym przypadku pracodawcę i pracownika obowiązują takie same normy jak przy każdej innej umowie o pracę. Regulują ją zatem przepisy prawa pracy. Ulega ona rozwiązaniu po powrocie do pracy zastępowanego członka załogi. Jednakże jej krótki czas nie jest przesądzony. Dobry pracownik może dostać propozycję zawarcia normalnej umowy na innym stanowisku. W ten sposób firma zyskuje nie tylko ciągłość pracy, ale także szansę na wyłonienie z rynku wyjątkowej osoby z dużą wiedzą i umiejętnościami, która zasili zasoby ludzkie organizacji.

Umowa na zastępstwo a okres wypowiedzenia

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy na zastępstwo. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze. Istnieją także inne możliwości zakończenia stosunku pracy. Pierwszy to powrót do pracy zastępowanego zatrudnionego. Inne sposoby to porozumienie stron, rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, w razie likwidacji i upadłości przedsiębiorstwa lub przy zwolnieniach grupowych. Istotne jest to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy na zastępstwo kobiety w ciąży.

Urlop macierzyński na umowie na zastępstwo

Umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu tak, jak jest to w przypadku standardowego porozumienia. Gdy zastępowany pracownik wróci do firmy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu niezależnie od tego, jaki jest stan zaawansowania ciąży. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może wyrzucić pracownicę z dnia na dzień. Ma ona taką samą ochronę przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem. Jednakże kobiecie nie przysługuje urlop macierzyński. Nie otrzyma również zasiłku macierzyńskiego, gdyż zatrudniona nie będzie podlegała ubezpieczeniu w dniu porodu. W tej sytuacji przepisy przewidują świadczenie, tak zwane kosiniakowe, które obowiązuje przez cały rok.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More