Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Finansowanie

Venture capital jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Finansowanie projektów inwestycyjnych wszystkich podmiotów z sektora MSP, które posiadają formę spółek kapitałowych, nosi nazwę venture capital. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa, które dobrze rokują na przyszłość. Kapitał pochodzi wtedy od dość dużych przedsiębiorstw, które wykupują udziały lub akcje. Choć brzmi to dość niecodziennie, wsparcie tego rodzaju z pewnością warte jest

Pomoc de minimis

Obecnie funkcjonuje dość dużo form wsparcia publicznego, zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Jedną z nich jest pomoc de minimis. Całkowita kwota takowej pomocy przyznanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie może przekraczać 200 000 EUR w ciągu trzech lat kalendarzowych. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów. W ich przypadku limit

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną, powołaną, aby wspierać rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Zgodnie ze swoją nazwą, zawiera w sobie bardzo wiele różnych form pomocy, zarówno w zakresie doradztwa, jak również poprzez zapewnienie zaplecza technicznego młodym firmom. Choć pierwsze takie instytucje pojawiły się w latach 90. ubiegłego wieku, dziś mają znacznie lepsze możliwości i perspektywy

Ulga na start – podstawowe informacje

Rozkręcić własną firmę nie jest łatwo. Choć pomysłów nam nie brakuje, działalność gospodarcza wymaga wiedzy, uwagi, skrupulatności, a także… kapitału, który pozwoli nadać swojej pracy odpowiedni rozpęd. Wiadomo również, że własny biznes kosztuje. Przedsiębiorca musi liczyć się z wieloma wydatkami każdego miesiąca, o których etatowy pracownik pamiętać nie musi. Składki ZUS, podatek dochodowy i wiele innych

Dofinansowanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON, to organizacja, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami, funkcjonować w społeczeństwie. Jej zadaniem jest jednocześnie zachęcanie pracodawców do ich zatrudniania. Podstawową formą zachęty jest dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń dla takich pracowników. Firmy mogą ubiegać się o nie co miesiąc, jednak aby je otrzymać, muszą spełnić kilka

Dofinansowanie dla firm – sprawdzone sposoby

Dofinansowanie dla firm - jeśli pracodawca chce się rozwijać, musi znaleźć odpowiednie źródło finansowania swoich pomysłów. Obecnie przedsiębiorcy mają duże możliwości zdobywania pieniędzy na rozwój biznesu. Dofinansowanie dla firm z pieniędzy Unii Europejskiej to jeden z coraz częściej wybieranych sposobów na otrzymanie kapitału i możliwości rozwoju, wybieranych przez polskich przedsiębiorców. Choć

Faktoring – co to jest?

W działalności gospodarczej utrzymanie płynności finansowej jest niezwykle istotne. Dlatego też coraz bardziej popularnym narzędziem w tym zakresie staje się faktoring. Jest to rozwiązanie, które znajduje się na liście propozycji banków i instytucji finansowych. Polega na przejmowaniu wierzytelności od odbiorców, z którymi współpracuje określony przedsiębiorca. Kilka słów o usłudze "faktoring"

Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Składki ZUS dotyczą praktycznie każdej osoby działającej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyjątkiem są sytuacje, w których własna działalność nie jest jedynym źródłem zgłoszonym do ubezpieczenia. Polski przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu. Obowiązkowo musi odprowadzać składki ZUS na ubezpieczenie: emerytalne rentowe zdrowotne oraz wypadkowe Ważne: ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More