Wszystko dla biznesu

Kredyt dla rolników

Gospodarstwo rolne jest niecodziennym rodzajem przedsiębiorstwa. Tak jak w przypadku każdej firmy, rozwój jest możliwy przez podejmowanie różnych inwestycji. Farmerzy powiększają obszar działalności, zakupują maszyny, a także wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne. Na wszystkie te działania potrzebne są środki finansowe. Jednym ze sposobów pozyskania niezbędnych pieniędzy jest skorzystanie z pożyczek, które oferowane są specjalnie dla rolników. Kredyt dla rolników to rozwiązanie proponowane przez różne instytucje. Jakie są możliwości w tym zakresie?

Co warto wiedzieć na temat preferencyjnych kredytów dla rolników?

Kredyty preferencyjne są opcją pozwalająca na skorzystanie ze specjalnych dopłat do oprocentowania od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Propozycja ta skierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą to być jednak emeryci i renciści, którzy korzystają z prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W gronie tych jednostek wymienia się także osoby prawne i jednostki organizacyjne pozbawione osobowości. Wsparcie adresowane jest również do mikroprzedsiębiorstw i małych lub średnich firm, które nie są w trudnej sytuacji. Co więcej, nie może na nich ciążyć niewykonany dotąd obowiązek zwrotu pomocy, który wynika z decyzji Komisji Europejskiej uznającej  ją za niezgodną z prawem.

Kredyt dla rolników – na jakie cele?

Środki finansowe otrzymane w ramach kredytu preferencyjnego mogą pomóc rolnikowi w różnych sytuacjach. Pożyczka pozyskiwana jest przede wszystkim na zakup ziemi rolnej, maszyn i urządzeń rolniczych, a także wyposażenia, które służy do prowadzenia produkcji rolnej. Pozwalają one także na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych, w których doszło do szkód w wyniku czynników naturalnych, na przykład gradu, czy powodzi. Jednakże w tym przypadku uszczerbek nie może przekroczyć 30% średniej produkcji rolnej.

Kredyt dla rolników – czym są kredyty z gwarancją COSME?

Rozwiązanie w postaci kredytów z gwarancją COSME oferuje się rolnikom, którzy prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą oni otrzymać wsparcie na zabezpieczenie kredytu aż do 80% kwoty. Czas trwania gwarancji dla kredytu obrotowego wynosi 27 miesięcy. Natomiast, jeśli chodzi o pożyczkę inwestycyjną, może to być nawet 99 miesięcy. To sprawia, że łatwiej uzyskuje się dofinansowanie. Co więcej, nie ma potrzeby zastawiania majątku, jako zabezpieczenia wsparcia. Gdy dojdzie do problemu z regulacją zobowiązania, na przykład w wyniku klęski żywiołowej zostanie ona zrealizowana przez gwaranta.

Z jakich jeszcze kredytów mogą skorzystać rolnicy?

Osoby, które prowadzą gospodarstwa rolne, mogą także skorzystać z pomocy finansowej przygotowanej przez banki działające na rynku. Instytucje oferują przede wszystkim rozwiązanie, jakim jest kredyt dla rolników na zakup ziemi, czy też maszyn rolniczych. Warto podkreślić, że kwota, jaką można uzyskać może wynieść nawet 20 000 000 złotych. Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat, interesujące jest to, że stosuje się tutaj bardzo korzystne oprocentowanie, a także niskie prowizje.

A jaka minimalna kwota pożyczki?

W przypadku pożyczek na zakup maszyn rolniczych minimalna kwota pomocy wynosi 30 000 złotych. Natomiast maksymalne wsparcie zależy od propozycji konkretnego banku. Ciekawe jest to, że w ten sposób można uzyskać kwotę, która pozwoli pokryć aż 95 procent wartości przedsięwzięcia.

Farmerzy korzystają również z kredytów gotówkowych, z których środki przeznacza się na  dowolny cel. Dzięki temu przedsiębiorcy są w stanie przeprowadzić szybkie inwestycje. Pomagają one również zachować płynność w trudniejszej sytuacji.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More