Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

VAT

Wiążąca informacja stawkowa

Pod koniec roku 2019 wprowadzona została tak zwana wiążąca informacja stawkowa, w skrócie WIS. Jest ona kolejną instytucją, zaraz po wiążącej informacji akcyzowej oraz wiążącej informacji taryfowej. Czego dotyczy i na czym polega? W dużym skrócie pozwala na uzyskanie prawomocnej informacji na temat stawki VAT, która właściwa jest dla danego towaru albo usługi. Idąc dalej, jej celem jest rozwiązanie problemu

System VIES – co warto wiedzieć?

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna współpracę z inną firmą posiadającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej, zobowiązuje się do tego, by sprawdzić jej numer identyfikacyjny. Umożliwia mu to specjalny System VIES — wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych, jako te, które dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych. Co ważne, VAT Information and Exchange System należy do Komisji Europejskiej. Z pewnością dobrą

Rozliczenie VAT – kwartalne i miesięczne

Podatnicy, którzy zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT, zobowiązani są do tego, by takowy podatek obliczać i przesyłać do urzędu skarbowego. Przy czym mogą robić to w różnych okresach czasowych. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest oczywiście okres miesięczny. Wówczas przedsiębiorca za pomocą VAT-7 składa deklarację. Musi zrobić to do 25 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu

Czynny podatnik VAT a zwolniony podatnik

Polskie przepisy prawa pozwalają wybrać przedsiębiorcy czy chce być podatnikiem VAT, czy nie. Podatek od towarów i usług nie jest obowiązkowy. Pamiętać należy jednak, że korzystając ze zwolnienia, trzeba spełniać pewne kryteria. Zwolnienie przysługuje bowiem wyłącznie w niektórych sytuacjach. Czynny podatnik VAT ma oczywiście pewne przywileje. Kiedy zatem warto nim być? Już na etapie zakładania działalności

Biała lista podatników

Prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej tak zwana biała lista podatników znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zapoznać można się z nią również w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG. Sam przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, nie musi robić nic, by na tej liście się znaleźć. Biała lista podatników — jak ją

Kasy fiskalne online – najważniejsze informacje

Prezydent Rzeczypospolitej Polski podpisał ustawę mówiącą o tak zwanych kasach fiskalnych online. W dużym skrócie mówi ona o tym, że przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a więc takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej — mają przejść na kasy fiskalne online. Stopniowo sprzedawcy mają wycofywać się z używania klasycznych i tradycyjnych kas na rzecz tych

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)

Zasadniczym elementem dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest podejmowanie współpracy z podmiotami zlokalizowanymi w różnych krajach. Polscy przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zakup produktów z krajów Unii Europejskiej. W takiej sytuacji niejednokrotnie mamy do czynienia z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów. Jednakże nie wszystkie transakcje uznaje się za WNT. Trzeba w tym przypadku spełnić

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów jest to przeniesienie prawa do zarządzania towarem jako właściciel. W wyniku tego prawa produkt wysyła się, transportuje przez nabywcę, sprzedającego lub na ich rzecz między państwami UE w wyniku czynności opodatkowanych. W tym przypadku kraj musi różnić się od państwa dostawy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w przypadku spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących

Raje podatkowe – podstawowe informacje

Raje podatkowe, czyli pojęcie, które słyszał chyba każdy przedsiębiorca. Głównie w… amerykańskich filmach. Choć to pojęcie znane, wielu z nas wydaje się bardzo odległe i mgliste. Tymczasem specjaliści ostrzegają, że jest to problem znacznie bliższy niż nam się wydaje i może mniej lub bardziej dotykać każdego z nas! Czym tak naprawdę są raje podatkowe? Najbardziej powszechna definicja, określa mianem rajów

Zwolnienie z Vat – dla kogo?

Zwolnienie z VAT to kwestia budząca żywe zainteresowanie. Komu i dlaczego przysługuje zwolnienie z VAT? Zwolnienie z VAT - dla kogo? Do zwolnienia z obowiązku płacenia podatku VAT mają prawo przedsiębiorcy, którzy spełniają określone wymogi, ujęte w ustawie o VAT. Przede wszystkim taki przedsiębiorca musi spełnić warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Od 1

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More