Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

VAT

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)

Zasadniczym elementem dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej jest podejmowanie współpracy z podmiotami zlokalizowanymi w różnych krajach. Polscy przedsiębiorcy bardzo często decydują się na zakup produktów z krajów Unii Europejskiej. W takiej sytuacji niejednokrotnie mamy do czynienia z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów. Jednakże nie wszystkie transakcje uznaje się za WNT. Trzeba w tym przypadku spełnić

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów jest to przeniesienie prawa do zarządzania towarem jako właściciel. W wyniku tego prawa produkt wysyła się, transportuje przez nabywcę, sprzedającego lub na ich rzecz między państwami UE w wyniku czynności opodatkowanych. W tym przypadku kraj musi różnić się od państwa dostawy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w przypadku spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących

Raje podatkowe – podstawowe informacje

Raje podatkowe, czyli pojęcie, które słyszał chyba każdy przedsiębiorca. Głównie w… amerykańskich filmach. Choć to pojęcie znane, wielu z nas wydaje się bardzo odległe i mgliste. Tymczasem specjaliści ostrzegają, że jest to problem znacznie bliższy niż nam się wydaje i może mniej lub bardziej dotykać każdego z nas! Czym tak naprawdę są raje podatkowe? Najbardziej powszechna definicja, określa mianem rajów

Zwolnienie z Vat – dla kogo?

Zwolnienie z VAT to kwestia budząca żywe zainteresowanie. Komu i dlaczego przysługuje zwolnienie z VAT? Zwolnienie z VAT - dla kogo? Do zwolnienia z obowiązku płacenia podatku VAT mają prawo przedsiębiorcy, którzy spełniają określone wymogi, ujęte w ustawie o VAT. Przede wszystkim taki przedsiębiorca musi spełnić warunek dotyczący wielkości obrotu wymieniony w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Od 1

Podatek należny a naliczony – podstawowe różnice

Podatek należny i podatek naliczony - często oba te pojęcia są ze sobą mylone. Przeczytaj nasz artykuł a więcej się nie pomylisz. Osoba będąca płatnikiem podatku VAT zobligowana jest do płacenia do urzędu skarbowego zobowiązania nazywanego podatkiem należnym, będącego podatkiem z generowanych przychodów. Podatek należny jest powiązany z podatkiem naliczony, który go pomniejsza. Co to jest podatek

Jak obliczyć podatek VAT?

O podatku VAT słyszał każdy z nas. Obecny jest na każdym paragonie oraz fakturze. Wielu ludzi nie interesuje się tą kwestią. Zagadnienia dotyczące tego tematu dla większości społeczeństwa są praktycznie niezrozumiałe. Natomiast dla każdego przedsiębiorcy jest to część codzienności. Osoby, które pragną założyć działalność gospodarczą, powinny posiąść wiedzę na temat mechanizmu jego naliczania. Podmiot gospodarczy

Odpowiedzialność solidarna – co oznacza?

W ustawie podatkowej bardzo często pojawia się określenie odpowiedzialność solidarna. Jest ona nakładana na podmiot. Może mieć formę czynną lub bierną. Warto pozyskać więcej informacji na ten temat. Pozwoli to na większą świadomość, gdy określona sytuacja będzie dotyczyła naszej osoby. Co dokładnie ukrywa się pod pojęciem odpowiedzialności solidarnej? Odpowiedzialność solidarna - podstawowe informacje

Przedmiot opodatkowania VAT a podmiot – różnice

Podatek od towarów i usług to w języku potocznym podatek VAT. Dotyczy on zarówno sprzedawcy, jak i klienta, bo jego wartość doliczana jest po prostu do kwoty netto konkretnego produktu. Prosty i szybki wzór na obliczenie podatku VAT, to pomnożenie ceny netto przez stawkę podatku. Poza tym tego rodzaju podatek dzielimy na dwa rodzaje. Po pierwsze podatek VAT występuje w formie podatku należnego.

Rejestracja VAT UE

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że dostęp do rynków państw członkowskich stał się dużo łatwiejszy. Dzięki temu biznesmeni częściej prowadzą wymianę handlową z podmiotami zagranicznymi. Są one określane mianem transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym przypadku wykorzystuje się specjalny system rozliczania, który określany jest mianem VAT-UE. Cechą charakterystyczną jest rozliczanie podatku przez

Podatek VAT 2020 – sprawdź najważniejsze zmiany

Przedsiębiorców czeka w przyszłym roku prawdziwa rewolucja. Wejdą w życie nowe stawki podatku VAT, a ewidencja i deklaracja VAT będzie połączona w jednym dokumencie. Na tym nie koniec. Kompleksowe zmiany w podatku VAT (wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) już się rozpoczęły. Biała lista podatników działa od września (dostępna

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More