Wszystko dla biznesu

VAT kwartalny – podstawowe informacje

VAT kwartalny to jedna z możliwych form rozliczenia podatku. Trzeba jednak wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca może z niego skorzystać. Komu przysługuje i jakie korzyści ma takie rozliczenie?

Kto może skorzystać z rozliczenia kwartalnego?

Zgodnie z przepisami podatkowymi tylko niektórzy podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie. Którzy z nich?

Regulacje mówią, że z VAT-u kwartalnego mogą skorzystać tak zwani mali podatnicy. Jest to jednak możliwe nie wcześniej niż po 12 miesiącach od złożenia przez nich wniosku.

Zgodnie z definicją – mali podatnicy – to ci przedsiębiorcy, których obrót w roku podatkowym nie przekracza 1 200 000 euro. Za podstawę do przeliczenia tej wartości na złotówki używa się średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku ubiegłego, w zaokrągleniu do 1 000 złotych. W roku 2020 limit ten wynosi 5 248 000 złotych.

Nawet jeśli przedsiębiorca spełnia warunek postawiony przez ustawodawcę, przez pierwszy rok działalności i tak musi się rozliczać w trybie miesięcznym. Po tym czasie podatnik może pozostać przy wybranej metodzie albo zmienić ją na kwartalną. W tym celu należy wypełnić formularz VAT-R.

Jakie są plusy formy rozliczania jaką jest VAT kwartalny?

Stosowanie VAT-u kwartalnego jest bardzo korzystnym dla przedsiębiorców rozwiązaniem. Jeśli tylko podatnik jest do niego uprawniony, warto rozważyć jego stosowanie.

Podstawową korzyścią jest fakt, że faktury kosztowe można rozliczać w kwartale, w którym zostały wystawione albo w ciągu dwóch kolejnych. Przedsiębiorca sam o tym decyduje. Oznacza to, że VAT za dokument otrzymany w pierwszym kwartale roku można odliczyć w tym samym kwartale albo w drugim lub trzecim. Zatem VAT kwartalny pozwala uniknąć konieczności składania korekt, jeśli faktura dotarła do nas z opóźnieniem. Z kolei rozliczenia miesięczne pozwalają rozliczać faktury jedynie w ciągu bieżącego miesiąca lub dwóch kolejnych.

Ważnym udogodnieniem rozliczenia kwartalnego jest również to, że w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, przedsiębiorca nie musi składać korekty swojego zeznania, jeśli w którymś momencie wystąpił błąd. Daje to więcej czasu na weryfikację stanu finansów w danym kwartale.

VAT kwartalny -o czym jeszcze warto pamiętać?

Warto także pamiętać, że przy rozliczeniu kwartalnym, w razie konieczności złożenia korekty za ubiegły okres rozliczeniowy, mamy mniej pracy. Jeśli błąd dotyczy wcześniejszego kwartału, wystarczy tylko jeden dokument. Tymczasem przy rozliczeniach miesięcznych często zdarza się, że musimy skorygować wszystkie miesiące (licząc od chwili, w której wystąpił błąd, aż do momentu, kiedy złożyliśmy korektę).

Przedsiębiorcy stosujący VAT kwartalny mogą także wybrać rozliczenie VAT w formie metody kasowej czyli jednej z metod fiskalnych. Daje ona wiele korzyści. Jej główna zaleta polega na tym, że VAT należny ze sprzedaży wykazuje się dopiero w chwili, w której kontrahent opłaci fakturę. Podatek VAT od zakupów również można rozliczyć w czasie, w którym opłata została uregulowana. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy przedsiębiorca sprzedaje coś na rzecz podmiotów, które nie są czynnymi płatnikami VAT. Wówczas podatek należy opłacić nie później niż w ciągu 180 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru lub usługi.

VAT kwartalny posiada także pewne minusy. Mimo tego, że rozliczamy się co trzy miesiące, plik JPK_VAT musimy składać regularnie po każdym miesiącu.

W jaki sposób można zacząć rozliczać się kwartalnie?

Należy pamiętać, że jest to możliwe dopiero po upłynięciu 12 miesięcy od rejestracji. Po tym czasie musimy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Skarbowego, pod który podlegamy. Aby zgłoszenie było ważne, trzeba złożyć je do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcemy zacząć rozliczać się w trybie kwartalnym. Daje to odpowiednio:

  • 25. lutego (dla rozliczeń od pierwszego kwartału);
  • 25. maja (dla rozliczeń od drugiego kwartału);
  • 25. sierpnia (dla rozliczeń od trzeciego kwartału);
  • 25. listopada (dla rozliczeń od czwartego kwartału).

Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeśli wybrany termin przypada w dzień wolny od pracy, wówczas przesuwa się go na pierwszy dzień roboczy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More