Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Podatki

Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych, znany bardziej jako podatek Belki, to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Jakich sytuacji dotyczy i kiedy należy go uregulować? Co to jest podatek od dochodów kapitałowych? Podatek ten wprowadził Marek Belka (stąd nazwa) w 2002 roku. W swojej pierwotnej formie wynosił on 20% i dotyczył wyłącznie środków trzymanych na koncie w banku. W ciągu dwóch kolejnych lat

Podatek leśny

Jednym z obowiązujących w Polsce świadczeń jest podatek leśny. Dotyczy on właścicieli lasów, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych, czy też osób dysponujących terenami, które stanowią własność Skarbu Państwa. Jest to dochód budżetu gminy. Można zatem traktować daninę jako świadczenie mające charakter regionalny. Interesujące jest jednak to, że nie jest on wymieniony w ustawie o podatkach i opłatach

Jakie PITy składa ryczałtowiec oprócz PIT 28

Jednym ze sposobów rozliczania się podatników jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby takie, tak jak pozostali zobowiązane są do składania rocznego zeznania podatkowego. Podstawą jest wypełnienie dokumentu określanego mianem PIT 28. Jakie PITy oprócz PIT 28? Dowiedz się, jakie jeszcze formularze składa ryczałtowiec. Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Na początku trzeba zadać sobie

Ulga na internet – ważne informacje

Zeznania roczne, to przymus, od którego żaden z polskich podatników nie może uciec. Na szczęście wielu z nich może skorzystać wówczas z szeregu bonifikat, które finalnie są dla nich bardzo opłacalne. Tak zwana ulga za Internet, to rodzaj upustu, który od dochodu odliczyć można właśnie w zeznaniu rocznym. Przekonaj się zatem, kiedy i w jakich sytuacjach możesz z niej skorzystać oraz jak wykazać ją w

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono w Polsce w dniu 18 kwietnia 2012 roku. Stanowi on dochód budżetu państwa i jest pobierany przez Krajową Administrację Skarbową. Na początku dotyczył on wyłącznie miedzi i srebra. Od dnia 1 stycznia 2016 roku uwzględnia on również wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Opłatę od tych węglowodorów fiskus pobiera dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Podmioty zostały

Podatek akcyzowy

W Polsce, oprócz podatku dochodowego, obowiązują jeszcze inne rodzaje zobowiązań. Pod konieczność odprowadzania poszczególnych wariantów podlegają różne przedsiębiorstwa, w zależności od specyfiki wykonywanej działalności. Jednym z często stosowanych w Polsce jest podatek akcyzowy. To tak zwany podatek pośredni, zharmonizowany na terenie Unii Europejskiej. Kiedy powstaje obowiązek jego uiszczania? Czego

Odroczony podatek dochodowy

Z podatkiem dochodowym ma do czynienia każdy przedsiębiorca, niezależnie od rodzaju prowadzonego przez siebie biznesu. Nie każdy początkujący właściciel firmy wie jednak, czym jest odroczony podatek dochodowy. A pojęcie to, spotykane w księgach handlowych dotyczy różnic pomiędzy wartością księgową i podatkową konkretnych składników aktywów i pasywów. Kogo dotyczy odroczony podatek dochodowy i w jaki sposób

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jednym z zobowiązań, które obowiązują w polskim systemie skarbowym, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Obejmuje on przede wszystkim takie procedury jak umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki i inne. Dowiedz się więcej na temat tego zobowiązania. Jakie czynności nie wchodzą w skład podatku od czynności cywilnoprawnych? Ogólna zasada dotycząca podatku od

Ulga odsetkowa – kto może skorzystać

Osoby, które w latach 2002-2006 zaciągnęły kredyt na kupno mieszkania, dziś skorzystać mogą z tak zwanej ulgi odsetkowej. Jeżeli i Ty w tamtym właśnie okresie zawarłeś umowę kredytu na zakup nieruchomości, możesz złożyć korekty zeznań podatkowych, tak, aby finalnie uzyskać dodatkowe oszczędności. Ulga odsetkowa ma jednak swoje ograniczenia, o czym oczywiście warto wiedzieć. Na czym one polegają i czego dotyczą?

PIT-11 – podstawowe informacje

Wypełnienie deklaracji podatkowej PIT jest podstawowym obowiązkiem każdego obywatela. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od statusu prawnego oraz rodzaju wykonywanej pracy, ustawodawca wyróżnia kilka różnych rodzajów wniosków. Jednym z nich jest PIT-11, który pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy. Musi zrobić to najpóźniej do końca lutego roku następującego po tym, który podlega rozliczeniu. Co to jest

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More