Wszystko dla biznesu

Karta podatkowa – podstawowe informacje

Form opodatkowania działalności gospodarczej jest w Polsce kilka. Karta podatkowa należy do jednej z najprostszych metod. Dlaczego? Przedsiębiorca, który z niej korzysta, nie jest zobowiązany do prowadzenia  księgowości. Poza tym płacony przez niego podatek w większości nie jest wcale wysoki. Co więcej, nie zależy od też od dochodu. Stąd wniosek, że karta podatkowa jest szczególnie opłacalna w przypadku firm, które zatrudniają żadnych lub niewielu pracowników.

Jednak fakt, iż kwota podatku nie zależy od dochodu, bywa zgubny w przypadku kłopotów finansowych firmy. W takich okolicznościach podatek i tak musi być bowiem zapłacony. Nie zwraca się tu uwagi na straty i możliwości finansowe przedsiębiorstwa.

Kto ustala miesięczny podatek dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową?

Miesięczną wysokość podatku dla firm korzystających z karty podatkowej, ustala naczelnik urzędu skarbowego. Bierze wówczas pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, a także liczbę zatrudnionych pracowników. Co ciekawe przy tych ustaleniach zwraca się również uwagę na liczbę mieszkańców danej miejscowości.

Wyliczenie podatku jest w tym przypadku zabiegiem dość złożonym. Żaden przedsiębiorca nie jest w stanie ustalić jego wysokości samodzielnie. Jednak z racji tego, że zazwyczaj kwota ta ustalana jest odgórnie — z początkiem nowego roku w większości ulega ona zmianie. O nowej wysokości podatku do płacenia, przedsiębiorcę informuje naczelnik konkretnego urzędu skarbowego.

Karta podatkowa – kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Nie każdy przedsiębiorca jest uprawniony do tego, by korzystać z karty podatkowej. Szczegóły w tym zakresie określa dokładnie załącznik nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z nim uprawnieni są między innymi przedsiębiorcy prowadzący:

 • działalność usługową lub wytwórczo-usługową
 • działalność usługową w zakresie
  • handlu detalicznego,
  • handlu żywnością,
  • napojami (z wyjątkiem napojów, które zawierają alkohol powyżej 1,5%.),
  • wyrobami tytoniowymi,
  • kwiatami.

To oczywiście nie koniec. Karta podatkowa jest też wskazanym rozwiązaniem dla działających w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi. Z pewnymi jednak wyjątkami. Te dotyczą handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego czy częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto z karty podatkowej mogą korzystać przedsiębiorcy działający w zakresie gastronomii (ale nie ci, którzy prowadzą sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), a także przedsiębiorcy działający w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu i w zakresie usług rozrywkowych.

Jeśli chodzi o spółki cywilne, to funkcjonują pewne wykluczenia. Z karty podatkowej nie mogą korzystać firmy prowadzące działalność w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach (z pewnymi warunkami), a także firmy działające w obrębie tak zwanych wolnych zawodów. W tym przypadku chodzi o świadczenie usług przez lekarzy weterynarii. Poza tym wykluczenie dotyczy również firm oferujących opiekę domową nad dziećmi i osobami chorymi oraz usługi edukacyjne (korepetycji).

Karta podatkowa — obowiązki i prawa podatnika

Tak, jak w przypadku pozostałych form opodatkowania, również przy tym wyborze na podatniku ciążą określone obowiązki. Przysługują mu również konkretne prawa.

Podatnik korzystający z karty podatkowej nie musi prowadzić ksiąg ani składać zeznań podatkowych. Jest zobowiązany jednak to tego, by na żądanie klienta wydać mu rachunek albo fakturę potwierdzającą daną transakcję. Zgodnie z numeracją musi też przechowywać kopie tych dokumentów w okresie 5 lat podatkowych.

Poza tym przedsiębiorca na karcie podatkowej musi też pamiętać o tym, by uiszczać podatek do 7 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Główne wady tej metody opodatkowania, to brak możliwości odliczenia kosztów od uzyskanych przychodów i możliwość odliczenia od kwoty podatku wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75%). Decyzję o przejściu na kartę podatkową trzeba więc dobrze przemyśleć, nie tylko pod względem ewentualnych korzyści, ale również ograniczeń prawnych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More