Wszystko dla biznesu

IP BOX – co warto wiedzieć?

Nazwa IP to skrót od angielskich słów Intellectual Property, które oznaczają własność intelektualną. W połączeniu z drugą częścią wyrażenia uzyskuje się termin dotyczący opodatkowania dochodów związanych ze sprzedażą produktów, usług otrzymanych na podstawie prawa własności intelektualnej. Informacje na temat IP BOX znajdują się w ustawie o PIT, a także CIT. Istotne jest także to, że rozwiązanie to jest także wykorzystywane w innych państwach należących do OECD. Sprawdź, co to jest i kto może z tego skorzystać.

Czym jest IP BOX?

IP BOX wprowadzono, aby zwiększyć atrakcyjność działalności badawczo-rozwojowej w naszym kraju. Pomysłodawcy liczą, że osoby mające swoją firmę będą skłonne do odważnych poszukiwań potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. Dzięki temu udało się podjąć pewny krok, jeśli chodzi o budowę ścieżki, w której ogromne znaczenie ma wiedza.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z IP BOX?

Rozwiązanie przeznaczono dla przedsiębiorców mających dochody z prawa własności intelektualnej pochodzącego z działalności badawczo-rozwojowej i usług B+R nabytych od innych organizacji, ale opatentowanych przez siebie. Zgodnie z jego ideą biznesmeni będą mogli korzystać z atrakcyjnej stawki podatku PIT bądź CIT.

Jednak jest pewien warunek, który trzeba spełnić. Należy zajmować się działalnością badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z produkcją, rozwinięciem, a także ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Do tej kategorii zalicza się między innymi patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, czy też z rejestracji wzoru przemysłowego. Na liście znajduje się również dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy bądź ochrony roślin, z rejestracji preparatu zdrowotnego i weterynaryjnego, które dopuszczono do obrotu. Jest to także autorskie prawo do programu komputerowego.

Istotne znaczenie mają wymagania dotyczące dokumentacji. Należy odrębnie prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych. Co więcej, powinna ona prezentować łączną wartość osiągniętych w konkretnym czasie przychodów, kosztów, dochodów, strat, dla których możliwe jest stosowanie obniżonej stawki podatku dochodowego. Operacje gospodarcze związane z ulgą wyodrębnia się w książce przychodów i rozchodów lub księgach rachunkowych. Firmy, które pracują nad produkcją więcej niż jednego kwalifikowanego IP, zobligowane są do prowadzenia oddzielnej ewidencji dla każdego z projektów.

Podmioty uprawnione do skorzystania z tego rozwiązania

Z IP BOX mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową opodatkowane podatkiem PIT bądź CIT. W pierwszej grupie mieszczą się między innymi jednoosobowe działalności gospodarcze, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i przedsiębiorstwa w spadku. Natomiast w drugiej wymienia się osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Są to również spółki komandytowo-akcyjne z siedzibą na obszarze RP, czy też organizacje, które nie mają osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa. Jednakże prawo tego kraju musi traktować te podmioty jako osoby prawne i zobowiązane do płacenia podatku od całości dochodów.

IP BOX — kiedy i jakie dokumenty należy złożyć?

O preferencję IP BOX występuje się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Osoba, która spełnia warunki, deklaruje w składanym dokumencie wysokość dochodu pochodzącego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W dalszej kolejności stosuje 5-procentową stawkę zamiast ogólnej.

IP BOX ma przede wszystkim na celu zwiększenie świadomości podmiotów gospodarczych w zakresie praw własności intelektualnej jako atrakcyjnych źródeł dochodów. Jest to element polityki działający w wielu krajach, dla których innowacyjność ma ogromne znaczenie. Przykładem jest Holandia, Wielka Brytania, czy Luksemburg. 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More