Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Kadry

Zmiana warunków umowy o pracę – podstawowe informacje

Podpisując umowę o pracę, akceptujemy wymagania zaproponowane nam przez pracodawcę. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, konieczne będzie wprowadzenia modyfikacji w pierwotnym dokumencie. Jak ma wyglądać zmiana warunków umowy o pracę i co na ten temat mówi Prawo Pracy? Zmiana warunków umowy o pracę — o czym należy wiedzieć Potrzeba zmian może zrodzić się na każdym etapie

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów. Jednym z nich jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę. Wymagana jest do tego oczywiście zgoda obu stron. W przypadku tej

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba nie została skazana wyrokiem sądu i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Należy mocno podkreślić, że wszystkie osoby osądzone zostają wpisane do tego rejestru, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ponadto każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Kto figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym? W

Wypowiedzenie umowy najmu

Współcześnie najem jest bardzo rozpowszechnioną formą udostępniania mieszkania. Wynika to z tego, że wiele osób nie stać na zakup swojego lokum. Dlatego też poszukują innych metod, które pozwolą, chociaż w pewien sposób cieszyć się prywatną przestrzenią. Jest on także bardzo popularny wśród studentów wyjeżdżających do innego miasta na studia czy przedsiębiorców, którzy szukają lokum dla swojej firmy. Umowa najmu to

Likwidacja stanowiska pracy

Bardzo częstą przyczyną rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony jest likwidacja stanowiska pracy. Każdy taki przypadek wymaga jednak odpowiedniego uzasadnienia oraz przestrzegania ustalonych procedur, które pozwolą pracownikowi zrozumieć oraz odnaleźć się w zaistniałych okolicznościach. Możliwe przyczyny likwidacji stanowiska pracy Przyczyn likwidacji stanowiska pracy może być kilka. Jedną z

Elektroniczne akta osobowe

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do prowadzenia akt osobowych. Od pewnego czasu, a mianowicie od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorstwa mogą wybierać pomiędzy systemem papierowym a elektronicznym. Związane jest to przede wszystkim z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i elektronizacją. Warto zatem

Umowa o dzieło – ważne informacje

Umowę o dzieło zawiera zleceniodawca dzieła i wykonawca określonych prac. Osoba realizująca działalność określoną w porozumieniu otrzymuje wynagrodzenie netto, od którego odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe, nie uiszcza się w tym przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Co więcej, wykonawca dzieła nie ma prawa do płatnego zwolnienia chorobowego, czy też zasiłków. Dowiedz

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę. W niektórych sytuacjach są to inne świadczenia, między innymi zasiłki. Jeśli osoba pracująca na rzecz danego przedsiębiorcy umrze, następuje wygaśnięcie stosunku pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek rozliczenia należności, które pracownikowi przysługiwały do dnia śmierci. Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy, to jednak nie tylko kwestia rozliczenia

Ustalenie kapitału początkowego krok po kroku

Kapitał początkowy stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie emerytalnym, które ustalone są na podstawie składek uiszczanych przed 1999 rokiem. Warto wskazać, że właśnie od tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje ewidencji składek ubezpieczeniowych na indywidualnym koncie. W związku z tym, przed tym okresem określona instytucja nie była zobligowana do prowadzenia osobistych kont osób ubezpieczonych.

Samozatrudnienie a praca na etat

Ci, którzy pracują na etat, w stałych godzinach i ze stałą pensją, z zazdrością patrzą na kolegów prowadzących działalność gospodarczą, którzy odnoszą finansowy sukces. Z kolei wiele osób, które wybrało samozatrudnienie, z tęsknotą wzdycha za stabilnością umowy o pracę. Jakie wady i zalety mają oba rozwiązania? Praca na etat Głównym plusem umowy o pracę jest niewątpliwie stabilność oraz ochrona, jaką daje

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More