Wszystko dla biznesu
przeglądanie Kategoria

Kadry

Elastyczny czas pracy – co warto wiedzieć?

Coraz częściej zdarza się, że pracodawca decyduje się na tak zwany elastyczny czas pracy. Na czym polega i co dokładnie oznacza zatrudnienie tego rodzaju? Otóż zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami, pracownik musiał wykonywać obowiązki służbowe maksymalnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Przy czym chodziło o 5-dniowy tydzień pracy i okres rozliczeniowy nieprzekraczający 4 miesięcy.

Umowa na zastępstwo – co warto wiedzieć? Wady i zalety

Jednym z rodzajów porozumienia, które pozwala na nawiązanie stosunku pracy, jest umowa na zastępstwo. Zawiera się ją najczęściej na czas choroby zastępowanego pracownika, urlopu bądź też innej usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu korzysta ze wsparcia osoby, która zapewni ciągłość pracy wykonywanej przez czasowo brakującego członka

Wypowiedzenie zmieniające

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to ogromne wyzwanie. Szczególnie jeśli zatrudniamy wielu pracowników. Wraz z rozwojem firmy może dojść do bardzo różnych sytuacji, często trudnych do przewidzenia. Może się wówczas okazać, że konieczne będzie wprowadzenie zmian, także tych niekorzystnych dla zatrudnionych przez nas osób. Najczęściej tego typu sprawy rozwiązuje się na drodze negocjacji i mediacji. Jeśli jednak

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pieniężne w postaci świadczenia pielęgnacyjnego jest przyznawane osobom, które nie pracują lub rezygnują z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Co ważne, świadczenie pielęgnacyjne ustala się na czas nieokreślony. Wyjątek stanowi sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wówczas prawo do pomocy finansowej mija wraz z

Wczasy pod gruszą

Wsparcie finansowe udzielane w ramach urlopu nie jest obowiązkiem pracodawcy. Każdy przedsiębiorca, który na dzień 1 stycznia bieżącego roku, zatrudnia co najmniej pięćdziesięciu pracowników, musi jednak powołać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jeśli w przeliczeniu na pełne etaty, pracowników jest mniej, o utworzenie ZFŚS ma prawo wystąpić zakładowa organizacja związkowa. Co finansuje

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy jest obowiązkiem wszystkich pracodawców bez względu na zatrudnioną liczbę pracowników. Jeżeli zatrudnia on tylko jednego pracownika, jest zobowiązany prowadzić dla niego indywidualną, imienną ewidencję czasu pracy. Obowiązek taki dotyczy wszystkich pracowników bez względu na podstawę prawną nawiązania stosunku pracy tj. umowę, mianowanie, powołanie czy wybór. Należy podkreślić, że od 1

Praca na emeryturze

W Polsce praca na emeryturze jest powszechna. Decydują się na nią zwłaszcza ci, których zmusza do tego sytuacja ekonomiczna. Niskie świadczenie emerytalne to najczęstszy powód, dla którego seniorzy szukają dodatkowych źródeł dochodu. O wiele rzadziej jest to podyktowane pasją do wykonywanego zawodu. Na szczęście wiele osób, które przekroczyły wiek emerytalny, nadal pozostaje w pełni sił, co daje im

Wniosek o urlop

Urlop wypoczynkowy to niezbywalne prawo każdego pracownika. To czas odpoczynku od pracy, regeneracji sił i zwolnienia tempa. Pracownik musi przed każdym urlopem wypisać wniosek o urlop skierowany do pracodawcy. Dni wolnych pracodawca powinien udzielić zgodnie z planem urlopów, który ustala, biorąc pod uwagę dwa aspekty: wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Może być

Całkowita niezdolność do pracy

O takiej rzeczy jak całkowita niezdolność do pracy pracownika mówimy w sytuacji, gdy nie jest on w stanie wykonywać jakichkolwiek obowiązków zawodowych, z przyczyn spowodowanych utratą sprawności organizmu. W takiej sytuacji osoba dotknięta niezdolnością może ubiegać się o rentę. Kiedy pracownikowi ona przysługuje i jak można ją otrzymać? Całkowita niezdolność do pracy — kiedy można ubiegać się o rentę? Renta

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Dokumenty takie, jak zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika nie są nam szczególnie potrzebne w codziennych sytuacjach. Bywa jednak, że okoliczności zmuszają do tego, aby pracodawca wystawił nam takie pismo. W nim musi wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i podać kwotę wynagrodzenia, jakie otrzymujemy. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz zawnioskować do pracodawcy o ten dokument. Przekonaj się również, co

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More