Wszystko dla biznesu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Dokumenty takie, jak zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pracownika nie są nam szczególnie potrzebne w codziennych sytuacjach. Bywa jednak, że okoliczności zmuszają do tego, aby pracodawca wystawił nam takie pismo. W nim musi wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i podać kwotę wynagrodzenia, jakie otrzymujemy.

Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz zawnioskować do pracodawcy o ten dokument. Przekonaj się również, co powinien zawierać i jakie grożą ci konsekwencje w przypadku jego braku.

W jakich sytuacjach potrzebne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Dokument stwierdzający, że mamy pracę jest niezbędny podczas składania wniosku kredytowego. Potrzebny jest również w trakcie ubiegania się o pożyczkę czy rządowe dofinansowanie kursu. Bardzo często przy kupowaniu poszczególnych towarów na raty, zaświadczenie pomaga też udowodnić, że mamy możliwość terminowego spłacania pożyczki. 

Pracodawca musi nam wystawić zaświadczenie także wtedy, gdy staramy się o miejsce w żłobku dla dziecka. Pismo potwierdza, że jako pracujący rodzice nie mamy możliwości dziennej opieki nad potomkiem. Inną sytuacją związaną z rodziną, gdzie potrzebny jest ten dokument, jest sprawa rozwodowa lub alimentacyjna. 

Jak zatem widać, dokument potwierdzający nasze zatrudnienie i zarobki przydaje się w wielu kluczowych kwestiach. Pozostaje jednak pytanie: co powinien zawierać?

Co musi zawierać wydawane pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Nie istnieją żadne przepisy regulujące zawartość dokumentu. W większości przypadku zależy ona od celu, w którym pracownik wnioskuje o zaświadczenie. Niemniej jednak, niezbędne dane, które muszą się znaleźć w zaświadczeniu, to oczywiście imię i nazwisko pracownika i  jego numer PESEL. W niektórych przypadkach może być to numer i seria dowodu osobistego. Poza tym kluczowe są informacje o zatrudnieniu i zarobkach. Na końcu pojawić się musi też pieczątka firmowa lub dane o przedsiębiorstwie i podpis księgowej, lub przełożonego wystawiającego dokument.

Przedsiębiorca, który sporządza zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, musi jednak pamiętać o tym, by w piśmie zawrzeć informacje na temat ewentualnego obciążenia komorniczego. Jest to istotne z punktu widzenia banków, które udzielają kredytów.

Same informacje dotyczące zatrudnienia powinny być z kolei sformułowane w dokładny sposób. Tak, by przekazać typ stanowiska, na którym pracuje dany pracownik i rodzaj umowy, która go obowiązuje np. wymiar etatu, czas umowy itp. Zarobki można podać natomiast w postaci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Pracodawca nie ma obowiązku wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a może to zrobić jedynie na wniosek zainteresowanego. Jednak w praktyce nikt nie robi problemów z wystawieniem dokumentu.

Poza tym, o ile przedsiębiorca nie uregulował tej kwestii w wewnętrznych aktach firmy, nie obowiązuje jedna, ustalona procedura wnioskowania o zaświadczenie. Nie istnieje też limit zaświadczeń, o które pracownik może w ciągu roku wnioskować.

W sytuacji, gdy planujemy nabyć towar na raty, ale nie składamy zaświadczenia o zarobkach, musimy być świadomi tego, że może się to negatywnie odbić na ostatecznej decyzji drugiej strony transakcji. Taka sytuacja nie wiąże się jednak z żadnymi konsekwencjami prawnymi. 

Niezłożenie zaświadczenia w obliczu takiego wymogu i postępowania sądowego, ma już niestety inne skutki. Jeśli sąd, na przykład podczas sprawy rozwodowej, nakaże nam przedłożyć dokument, a my tego nie zrobimy, grozi nam grzywna za zatajenie dochodów.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More