Wszystko dla biznesu

Przeciętne wynagrodzenie – czym jest? Jak się je oblicza?

Współcześnie dobre wynagrodzenie to jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę podczas szukania pracy. Pomimo wzrostu minimalnej pensji wiele osób uskarża się bowiem na zbyt niskie zarobki, które nie mają nic wspólnego z danymi na temat średniego wynagrodzenia w Polsce. Czym jednak jest przeciętne wynagrodzenie i jak się je oblicza? Jak przedstawiają się dane na temat płacy w różnych sektorach oraz struktura wynagrodzeń?

Przeciętne wynagrodzenie – czym ono jest i jak się je oblicza?

Mianem przeciętnego wynagrodzenia określa się średnią płacę w danym miejscu, czasie czy sektorze gospodarki. Oblicza ją Główny Urząd Statystyczny, publikujący wyniki co miesiąc, kwartał i rok. Dane te powstają w wyniku podzielenia sumy wynagrodzeń przez liczbę zatrudnionych. Z obliczeń wyłącza się pracowników, którzy aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim.

Przeciętne wynagrodzenie oblicza się często również na podstawie informacji z sektorów poszczególnych typów przedsiębiorstw. Nierzadko publikowane są również szczegółowe dane na temat pojedynczych grup zawodowych zatrudnionych na podstawie konkretnego rodzaju umowy. Do najczęściej wykonywanych obliczeń należy średnie wynagrodzenie w gospodarce krajowej. Bierze ono bowiem pod uwagę wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na liczbę zatrudnionych w nich osób.

Czy przeciętne wynagrodzenie jest równe z faktycznie otrzymywaną pensją?

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 roku wyniosło 4918,17 zł, w 1 kwartale 2020 roku zaś 5331,47 zł. W praktyce jednak dane tego typu wywołują kontrowersje i niezadowolenie ze strony wielu osób oraz różnych ekspertów. Nierzadko bowiem średnia krajowa pensja bywa zawyżana przez najlepiej zarabiające jednostki, których wynagrodzenie oscyluje na poziomie dziesiątek lub setek tysięcy miesięcznie. Często również wzrost wynagrodzenia pozostaje niezauważalny dla zatrudnionego z powodu wzrastających podatków czy kosztów ubezpieczeń i składek ZUS. Tym samym przeciętne wynagrodzenie nie jest równe z rzeczywiście otrzymywaną pensją.

Przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny, oprócz danych na temat gospodarki krajowej, publikuje również informacje na temat sektorów przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Pierwszy obszar obejmuje wyniki obliczeń związanych z podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi ponad 9 osób, które zajmują się między innymi budownictwem, handlem, rybołówstwem czy gastronomią. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danym sektorze wyniosło w lipcu 2020 roku 5381,65 zł.

Drugi obszar obejmuje zaś informacje na temat podmiotów gospodarczych zatrudniających jedynie do 9 osób. Według danych z 2017 roku miesięczne zarobki w mikroprzedsiębiorstwach oscylowały na poziomie od 5,3 do 84,3 tysięcy zł brutto miesięcznie. Badania za najlepiej zarabiające osoby uznały ubezpieczycieli i specjalistów finansowych.

Średnie wynagrodzenie i struktura wynagrodzeń

Główny Urząd Statystyczny nie tylko oblicza średnią krajową pensję, ale także przeprowadza badania struktury wynagrodzeń. Cechuje się ono niezwykłą ważnością i dokładnością, gdyż jest jedynym źródłem informacji na temat różnic w otrzymywanej pensji związanych z posiadanym wykształceniem, płcią, wiekiem, zawodem, stażem pracy, rodzajem działalności czy położeniem geograficznym. Do badania struktury wynagrodzeń wykorzystuje się jedynie informacje pochodzące od podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 9 osób. Według danych z 2018 roku, w październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5003,78 zł, a przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto 27,79 zł.

Przeciętne wynagrodzenie – podsumowanie

Przeciętne wynagrodzenie bez wątpienia wywołuje wiele dyskusji i kontrowersji. Nie sposób jednak zaprzeczyć, że obliczenia wykonywane przez Główny Urząd Statystyczny są ważne i potrzebne. Dzięki nim można bowiem dowiedzieć się wielu interesujących faktów na temat średniej pensji, a także ocenić, jak przedstawia się sytuacja gospodarcza w Polsce.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More