Wszystko dla biznesu

Wynagrodzenie za nadgodziny

W pracy spędzamy większą część naszych dni w trakcie tygodnia. Gdy obowiązków jest więcej, zdarza się czasem, że musimy zostać dłużej niż ustawowe 8 godzin. Wypracowujemy wówczas godziny nadliczbowe, za które pracodawca powinien nam zapłacić. W jaki sposób wylicza się wynagrodzenie za nadgodziny?

Na czym polegają nadgodziny?

Standardowy czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę wynosi 8 godzin dziennie i nie powinien przekraczać 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Choć zdarzają się niekiedy sytuacje, w których pracodawca ustala inne ramy wykonywania obowiązków służbowych, czas nadliczbowy liczy się jako nadgodziny.

Zgodnie z przepisami, o nadgodzinach mówimy wtedy, gdy osoba zatrudniona pracuje dłużej niż zakłada to norma ustalona dla danego stanowiska i miejsca pracy. Kodeks Pracy dopuszcza je w następujących sytuacjach:

  • gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia akcji ratującej życie lub zdrowie człowieka, ratującej mienie lub środowisko, a także w razie potrzeby usunięcia awarii czy usterki;
  • w obliczu szczególnych potrzeb pracodawcy.

Czy za przepracowane nadgodziny zawsze otrzymuje się ekwiwalent pieniężny?

Wynagrodzenie za nadgodziny nie zawsze otrzymujemy w formie pieniężnej. Wiele w tej kwestii zależy od pracodawcy oraz zwyczajów panujących w danej firmie. Może się zdarzyć, że zamiast nich dostaniemy rekompensatę w postaci czasu wolnego, czyli tak zwanych godzin do odbioru.

Konkretny wymiar rekompensaty w postaci czasu wolnego zależy od tego, kto wyjdzie z inicjatywą takiego rozwiązania. Jeśli jest to pracodawca, wówczas wynosi on 1,5 raza więcej niż faktyczna ilość przepracowanych nadgodzin. W praktyce oznacza to, że za 1 nadliczbową godzinę otrzymamy 1,5 godziny do odbioru. Jeśli jednak z inicjatywą wyjdzie pracownik, dostanie on równowartość nadgodzin, czyli za nadprogramową godzinę będzie to godzina czasu wolnego.

Wynagrodzenie za nadgodziny — kiedy można otrzymać rekompensatę w formie pieniężnej?

Przepisy mówią, że rekompensatę w formie pieniężnej możemy uzyskać wtedy, gdy nie ma możliwości przyznania pracownikowi czasu wolnego. Zgodnie z Kodeksem Pracy rozliczenie nadgodzin wygląda następująco:

Pracownik musi otrzymać, oprócz wynagrodzenia, dodatkowo, równowartość 100% wynagrodzenia, gdy wyrobił nadgodziny w:

  • godzinach nocnych;
  • niedzielę lub święta, o ile nie były one dniami pracy dla pracownika (zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy);
  • dniu wolnym od pracy, otrzymanym w zamian za pracę w niedzielę lub święto (zgodnie z obowiązującym go grafikiem).

Równowartość 50% wynagrodzenia powinno się otrzymać za nadgodziny w pozostałych okresach, nieuwzględnionych powyżej.

Co to jest normalne wynagrodzenie za nadgodziny?

Jest to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i regularnie. W jego skład wchodzi pensja podstawowa oraz stałe dodatki, takie jak premie stałe, dodatek stażowy czy funkcyjny.

Aby obliczyć normalne wynagrodzenie za nadgodziny, należy zsumować stałe elementy wynagrodzenia, następnie otrzymaną wartość podzielić przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu, a na koniec pomnożyć wynik przez ilość przepracowanych nadgodzin.

Wynagrodzenie za nadgodziny — na czym polega?

Jest to dodatek, który pracownik otrzymuje za przepracowane godziny nadliczbowe. Podstawę takiego dodatku stanowi zasadnicze wynagrodzenie zatrudnionej osoby. Aby obliczyć jego wartość, należy wcześniej sprawdzić, czy nasza pensja zawiera stałe elementy, czy jest zmienna. W przypadku stałej stawki dzieli się ją przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Dla zmiennego wynagrodzenia dodatek oblicza się tak samo, jak za urlop wypoczynkowy.

Aby prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny, można również skorzystać z jednego z wielu dostępnych na rynku programów księgowych. Można także zwrócić się po pomoc do firmy, która świadczy takie usługi. Dzięki ich wsparciu szybko uzyskamy potrzebne informacje.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More