Wszystko dla biznesu

Biała lista podatników

Prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej tak zwana biała lista podatników znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Zapoznać można się z nią również w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG. Sam przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, nie musi robić nic, by na tej liście się znaleźć.

Biała lista podatników — jak ją przeglądać?

Wszystkie informacje zamieszczone na białej liście podatników znaleźć można po wpisaniu w odpowiednim miejscu numeru NIP lub REGON firmy. Równie dobrze można, też odszukać istotnych kwestii wpisując numer rachunku bankowego lub nazwę przedsiębiorstwa. W przypadku działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne informacji o firmie można też znaleźć po nazwisku i imieniu właściciela.

Gdy pytasz o poszczególne dane, wskazujesz również dokładną datę. Po uzyskaniu wyniku możesz zapoznać się między innymi z nazwą firmy lub nazwiskiem właściciela, a także numerem, za pomocą którego jest ona identyfikowana przez urząd skarbowy. Poza tym na liście wskazany jest również status podmiotu, zarówno w sytuacji, gdy nie dokonano rejestracji lub wykreślono go z rejestru podatników VAT, jak i wtedy, gdy jest podatnikiem czynnym lub podatnikiem zwolnionym, którego wpis został przywrócony. Kolejne informacje, to: numer REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres siedziby firmy, imiona i nazwiska ewentualnych wspólników i osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania firmy, daty rejestracji oraz numery rachunków bankowych. Te ostatnie są szczególnie istotne.

Dlaczego najważniejsze są numery rachunków na białej liście podatników VAT?

Niezwykle istotną informacją dla przedsiębiorców są oczywiście firmowe numery rachunków bankowych, innymi słowy rachunki rozliczeniowe. Są one wskazywane w przypadku czynnych podatników VAT, a także tych, którzy do rejestru zostali przywróceni. W momencie, gdy przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT, bo odmówiono mu rejestracji lub został z niej wykreślony, informacje na jego temat nie będą zawierały wzmianki o rachunku bankowym. Natomiast w przypadku, gdy po prostu nie jest podatnikiem – w wykazie nie znajdą się żadne dane jego firmy. Takich podmiotów biała lista bowiem nie obejmuje.

Jeśli prowadzisz firmę wiedz, że  numer Twojego rachunku bankowego zostanie pobrany automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie to dokładnie ten numer, który wskazałeś w odpowiednim dla Ciebie urzędzie skarbowym podczas zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizującego. Przy zmianie rachunku bankowego jesteś zobowiązany do podania takiej informacji.

Co ważne, wskazany rachunek bankowy nie może być prywatnym numerem. Taki nie jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej i nie zostanie umieszczony w wykazie. Posługujący się nim, żaden kontrahent nie jest w stanie Cię znaleźć. Istotną informacją jest również ta dotycząca sankcji w zakresie szczegółów na białej liście, zwłaszcza tych wprowadzonych w nowym roku.

Sankcje związane z rachunkiem bankowym widocznym na białej liście podatników

Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli ktokolwiek zapłaci swojego partnerowi biznesowemu kwotę wyższą, niż 15 tysięcy złotych na inny, niż wskazany rachunek bankowy poniesie pewne konsekwencje. Po pierwsze nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wspomnianej kwoty wypłaconej na dany rachunek. Po drugie będzie też podlegał odpowiedzialności za zaległości podatkowe, solidarnie ze swoim kontrahentem. Właśnie dlatego kwestia ta jest tak istotna. 

W sytuacji, gdy ryzyko takich konsekwencji jest jednak realne, przedsiębiorca nie pozostaje bez wyjścia. W ciągu trzech dni od zrobienia przelewu na nieprawidłowy rachunek musi tylko poinformować o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przy czym musi być to US właściwy dla sprzedawcy. Co ważne, płatności przelane na zły rachunek nie będą obciążone sankcjami, jeśli dokonano ich do 31 grudnia 2019 roku.

By w kolejnych miesiącach i latach zachować jednak bezpieczeństwo transakcji, każdy przedsiębiorca powinien sprawdzać swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT. W ten sposób dowie się, czy jest on czynnym podatnikiem VAT. Sprawdzi również, czy numer wskazany na fakturze jest zgodny z rachunkiem bankowym na wykazie. Jest to szczególnie istotne w zakresie płatności powyżej 15 tysięcy złotych. Jeśli więc ktokolwiek przyjmuje taką należność, powinien sprawdzić na białej liście czy numer rachunku firmy jest prawidłowy. Jego brak lub nieprawidłowe wskazanie oznacza wyciągnięcie w tym zakresie konsekwencji.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More