Wszystko dla biznesu

JPK_VAT – co to jest? jak wygląda? od kiedy?

JPK to inaczej jednolity plik kontrolny. Zasadniczym zadaniem rozwiązania jest usprawnienie funkcjonowania organów państwowych. Celem jest również ujednolicenie informacji elektronicznych przekazywanych do urzędu podatkowego. W rezultacie bardzo szybko przeprowadza się czynności sprawdzające. Co więcej, instytucja państwowa może w ten sposób szybko zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości dotyczące rozliczeń VAT. Ze wszystkich rodzajów, przedsiębiorcy najczęściej spotykają się z JPK_VAT.

Co to jest i jakie kraje wprowadziły JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie, które wprowadziły takie kraje jak Portugalia, Francja, Niemcy, Austria, czy też Luksemburg.

Jednolity Plik Kontrolny to ujednolicony zbiór danych, które pozyskuje się z systemów informatycznych, które wspierają księgowość firm rozliczających podatek od towarów i usług. Określone rozwiązanie jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o kontrole krzyżowe, które związane są z równoczesnym sprawdzeniem podmiotu i jego kontrahentów.

Dzięki temu niezależnie od stosowanego systemu informatycznego przedsiębiorca wysyła do Ministerstwa Finansów plik zawierający informacje sformatowane zgodnie z jego wytycznymi. W konsekwencji można łatwo porównać dane zestawienia z danymi otrzymanymi od kontrahentów.

Jakie wyróżnia się rodzaje JPK?

Wyróżnia się kilka rodzajów Jednolitych Plików Kontrolnych. Ministerstwo Finansów przygotowało logiczne struktury w ramach tego systemu, które dotyczą ewidencji zakupu i sprzedaży, faktury VAT, magazynu, ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, ewidencji przychodów, a ponadto podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Warto podkreślić, że Jednolity Plik Kontrolny składają przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Nie ma tutaj znaczenia wielkość firmy. Obowiązek dotyczy zarówno mikroprzedsiębiorstw, jak i wielkich organizacji.

Zwolnienie z obowiązku przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

JPK_VAT nie dotyczy podatników, którzy zajmują się tylko czynnościami zwolnionymi z podatku od towarów i usług. Warto podkreślić, że zwolnienie związane jest wyłącznie z okresem, który objęty jest zawieszeniem. Nie dotyczy ono między innymi Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów.

W jaki sposób składa się JPK_VAT?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego musi cyklicznie dostarczać dokument JPK_VAT do 25 dnia każdego miesiąca. Pokrywa się to z terminem złożenia miesięcznej deklaracji VAT-7.

Istotne jest to, że obowiązek przesyłania formularza dotyczy dużych, a także średnich przedsiębiorstw. Natomiast od dnia 1 stycznia 2018 roku jest to również zadanie mikroprzedsiębiorstw. Do przeprowadzenia czynności wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub też profil zaufany.

Jakie elementy musi zawierać Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny zawiera takie informacje jak nagłówek. Składnik ten ułatwia przeprowadzenie identyfikacji firmy. Ważne są również dane dotyczące wszystkich zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Dokument uwzględnia również obszar mający sumy kontrolne pozwalający na weryfikację, czy plik spełnia wszystkie wymagania i zawiera każdą wymaganą informację. W pliku kontrolnym zapisuje się również niezbędne daty dokonanych czynności gospodarczych.

Pozyskiwanie plików JPK_VAT z systemów księgowych

Warto podkreślić, że większość programów księgowych zapewnia podstawową możliwość sprawdzenia wygenerowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego w taki sposób, aby możliwe było jego poprawienie.

Jednakże mimo pozytywnej weryfikacji, która potwierdzi poprawne przygotowanie pliku JPK_VAT pod względem formalnym, może dojść do sytuacji, w której merytorycznie będzie zawierał on błędy. Systemy informatyczne nie są w stanie sprawdzić, czy plik jest poprawny merytorycznie. W celu uniknięcia kar finansowych niezwłocznie przesyła się w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania korektę plików JPK. Dokument ten powinien zawierać wszystkie błędy wskazane w wezwaniu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More