Wszystko dla biznesu

Rozliczenie VAT – kwartalne i miesięczne

Podatnicy, którzy zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT, zobowiązani są do tego, by takowy podatek obliczać i przesyłać do urzędu skarbowego. Przy czym mogą robić to w różnych okresach czasowych. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest oczywiście okres miesięczny. Wówczas przedsiębiorca za pomocą VAT-7 składa deklarację. Musi zrobić to do 25 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym. Co ważne, rozliczenie VAT w formie miesięcznej, to nie jedyna możliwość. Niektóre firmy decydują się na dłuższy okres i podatek rozliczają co kwartał. Kto i w jakich okolicznościach zobowiązany jest do konkretnego rozwiązania? Podpowiadamy!

Miesięczne rozliczenie VAT — kto może lub musi z niego korzystać?

Z miesięcznego rozliczania VAT korzysta się dobrowolnie lub po utracie prawa do innej formy. Podatnicy rozliczający się co miesiąc, to przede wszystkim ci, którzy nie mają statusu małego podatnika VAT. To również mali podatnicy, ale tacy, którzy czynnymi podatnikami VAT są krócej, niż 12 miesięcy. Począwszy oczywiście od miesiąca, w którym zarejestrowali się do ww. podatku.

Ostatni przypadek to z kolei mali podatnicy VAT, którzy w danym kwartale lub w poprzednich czterech dokonali dostawy konkretnych towarów, lub usług. Te wymienione są w załączniku numer 15 do lub ustawy o VAT. Chodzi między innymi o wyroby stalowe, paliwa, cyfrowe aparaty fotograficzne lub paliwa.

W tym miejscu pojawia się oczywiście pytanie: kim jest tak zwany mały podatnik VAT? Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, by nim zostać?

Mały podatnik VAT i kwartalne rozliczenie VAT

Mały podatnik VAT, to przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży za ostatni rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 1,2 mln euro. To również każdy przedsiębiorca, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi albo jest agentem lub zleceniobiorcą zajmującym się usługami o podobnym charakterze. Przy czym kwota prowizji za poprzedni rok podatkowy nie może przekroczyć tu 45 tys. Euro.

Czy istnieją jeszcze jakieś warunki, które należy spełnić, by VAT rozliczać kwartalnie? Otóż okazuje się, że tak. By być małym podatnikiem, trzeba być zarejestrowanym, jako płatnik VAT więcej niż 12 miesięcy. 

Rozliczenie VAT w tej formie ma z pewnością wiele zalet. Przede wszystkim, pozwala na dłuższe obracanie środkami pieniężnymi, a co za tym idzie — pozwala na zachowanie ciągłości finansowej. Wadą jest jednak to, że rozliczając się kwartalnie, później otrzymujemy zwrot nadwyżki.

Mały podatnik VAT a formalności

Aby rozliczać się kwartalnie, trzeba złożyć u naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego zawiadomienie w formie pisemnej. Przy czym wybierając taką formę rozliczania VAT, trzeba pamiętać o regularnych wpłatach. Dokonuje się ich do 25 dnia danego miesiąca, następującego po kwartale rozliczeniowym.

Zmianę, a więc przejście na rozliczenie VAT w formie miesięcznej, można dokonać dopiero po roku, w którym rozliczało się kwartalnie. By to zrobić, trzeba złożyć formularz aktualizacyjny VAT-R. Należy pamiętać, by zrobić to jednak w odpowiednim terminie. A konkretnie do dnia złożenia deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy. Miesięczny, a nie kwartalny!

Mały podatnik VAT, a metoda kasowa

W kontekście małego podatnika, wiele mówi się też o tak zwanej metodzie kasowej. Na czym polega i czego dotyczy ww. metoda? Mówiąc w skrócie, bazuje ona na tym, że przedsiębiorca może płacić VAT dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę za faktury. Obowiązek podatkowy powstaje zatem w momencie otrzymania całości albo części zapłaty. Przy czym w przypadku dostarczenia towarów innemu podatnikowi VAT, chodzi o dzień zapłaty. W sytuacji, gdy dostawa dokonana była na rzecz podmiotu niezarejestrowanego, chodzi też o dzień zapłaty, ale nie później niż 180 dnia licząc od dnia wykonania usługi czy dostarczenia towarów.

Są jednak pewne ograniczenia. Nawet jeśli jesteś małym podatnikiem, z metody kasowej nie możesz korzystać w określonych sytuacjach. Chodzi między innymi o wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, import usług, dokonywanie w trybie egzekucji dostawy towarów, świadczenie usług ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, otrzymanie dotacji czy też dostawy towarów w wyniku transferu bonu jednego przeznaczenia.

Metoda kasowa równoznaczna jest z kwartalnym rozliczaniem VAT. Zarówno jej wybór, jak i rezygnacja z niej dokonana musi być za pomocą formularza VAT-R. Jak widać, mali podatnicy mogą korzystać z szeregu ułatwień i udogodnień. Trzeba pamiętać jednak, że i tu występują pewne ograniczenia. Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się kwartalnie. Po osiągnięciu pewnego limitu i przy obrocie konkretnymi towarami trzeba mieć świadomość przejścia na rozliczenie VAT w formie miesięcznej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More