Wszystko dla biznesu

Czynny podatnik VAT a zwolniony podatnik

Polskie przepisy prawa pozwalają wybrać przedsiębiorcy czy chce być podatnikiem VAT, czy nie. Podatek od towarów i usług nie jest obowiązkowy. Pamiętać należy jednak, że korzystając ze zwolnienia, trzeba spełniać pewne kryteria. Zwolnienie przysługuje bowiem wyłącznie w niektórych sytuacjach. Czynny podatnik VAT ma oczywiście pewne przywileje. Kiedy zatem warto nim być?

Już na etapie zakładania działalności gospodarczej, warto zastanowić się nad wyborem. Dobrze przemyśleć czy to, czym będziemy zajmować się w trakcie prowadzenia firmy, jest dla nas z punktu widzenia opłacania podatku VAT, opłacalne. Należy również zapoznać się z przepisami, by mieć pewność, że ewentualne, przedmiotowe zwolnienie nas dotyczy. Czynności, które ustawodawca wymienia, jako zwolnione z podatku są wyszczególnione w art. 43 ustawy o VAT. Chodzi między innymi o usługi transportu sanitarnego, ale też usługi opieki medycznej.

Którzy przedsiębiorcy muszą być podatnikami VAT?

Bywa, że przedsiębiorca automatycznie staje się płatnikiem podatku VAT. Nie może zrzec się takiego obowiązku, gdyż przepisy wyraźnie wskazują, iż jest do niego zobowiązany. Tak jest wtedy, gdy zajmuje się dokonywaniem dostaw towarów, które są wymienione w załączniku 12 do ustawy oraz towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Wyjątek stanowi tu energia elektryczna, wyroby tytoniowe i niektóre samochody osobowe.

Poza tym czynny podatnik VAT, to również przedsiębiorca działający w branży terenów budowlanych, nowych środków transportu czy świadczenia usług prawniczych lub jubilerskich, a także każdy właściciel nieposiadający siedziby firmy na terytorium kraju.

Czynny podatnik VAT – kiedy warto nim być?

W sytuacji, gdy czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie są określone, jako zwolnione z podatku VAT, decyzja o tym, czy go płacić należy do przedsiębiorcy. Zwolnienie przysługuje tutaj ze względu na wysokość osiąganych obrotów, choć tak naprawdę wszystko zależy od rodzaju odbiorców, wysokości stawki oraz charakteru samej sprzedaży. Liczy się również to czy planowane są duże wydatki. Od takich można przecież odliczyć VAT.

Każdy, kto wykonuje czynności na rzecz innego podatnika VAT i doskonale wie, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie, powinien zarejestrować się jako płatnik VAT. Tak samo jest w przypadku, gdy firma osiąga wysokie obroty ze swojej działalności lub wykazuje duże koszty. Te kryteria generują znaczne korzyści przy takim rozwiązaniu. Odliczenie podatku VAT od wystawianych faktur ma wówczas największy sens. Z kolei świadczenie usług, które od przedsiębiorcy nie wymagają zbyt dużych nakładów i wydatków (lub wręcz żadnych) niekonieczne kwalifikuje się, jako opłacalne do bycia czynnym podatnikiem VAT. Taka firma można pozwolić sobie na wystawianie faktur netto.

Kiedy można podjąć decyzję o odprowadzaniu podatku VAT?

Czynny podatnik VAT to przedsiębiorca, który już podczas zakładania firmy zarejestrował się w ten sposób. Jeżeli nie chce tego robić od razu, może też skorzystać z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Żaden wariant nie wyklucza jednak zmiany decyzji w przyszłości. Każdy, kto osiąga określone obroty, może skorzystać ze zwolnienia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość limitu zwolnienia z podatku VAT w 2020 roku wynosi dokładnie 200 000 złotych.

Poza tym, w kontekście VAT-u warto również wspomnieć o statusie małego podatnika VAT. A więc takiego, który osiąga niewielkie obroty roczne. Limit, który uprawnia do korzystania ze statusu tak zwanego małego podatnika VAT w 2020 roku, wynosi mniej więcej 5 248 000 złotych. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność maklerską, wynosi on 197 000 złotych. Wyższy, niż kiedyś limit oznacza, że do grona uprzywilejowanych i korzystających z wyżej wymienionego statusu będzie należało więcej przedsiębiorców. A wśród najważniejszych jego cech i zalet od zawsze wymienia się przede wszystkim możliwość stosowania metody kasowej, kwartalnego rozliczania oraz możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Co warte podkreślenia – przy rejestracji firmy nie od razu można skorzystać ze statusu. A to oznacza, że przez pierwszy rok podatnicy muszą stosować miesięczny okres rozliczeniowy. Dopiero po upływie roku mogą dokonać zmiany i gdy jest taka możliwość, przejść na kwartalny sposób rozliczania podatku.

Mały podatnik PIT, a mały podatnik VAT

W tym miejscu warto jednak rozróżnić często mylone ze sobą pojęcia. Mały podatnik PIT, a mały podatnik VAT, to zupełnie inne statusy podatkowe. Ten drugi, to przedsiębiorca o niewielkich, rocznych obrotach. Z kolei mały podatnik PIT,  to przedsiębiorca, który może kwartalnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy i korzystać z kredytu podatkowego.

Jednak także mały podatnik VAT ma wiele przywilejów. Jego również dotyczy kwartalne rozliczanie się, ale też tak zwana metoda kasowa.  Mały podatnik VAT, który z niej korzysta, może odprowadzać go dopiero po uzyskaniu stosownej zapłaty od kontrahenta. Ta metoda pozwala przedsiębiorcy zachować bezpieczeństwo, bo oddala w czasie obowiązek podatkowy.

Jak widać, warto śledzić zmiany w przepisach, by być na bieżąco i świadomie podejmować decyzję co do własnej działalności. Dzięki temu można przecież wiele zyskać i nigdy nie tracić finansowej płynności.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More