Wszystko dla biznesu

Ulga na start – podstawowe informacje

Rozkręcić własną firmę nie jest łatwo. Choć pomysłów nam nie brakuje, działalność gospodarcza wymaga wiedzy, uwagi, skrupulatności, a także… kapitału, który pozwoli nadać swojej pracy odpowiedni rozpęd. Wiadomo również, że własny biznes kosztuje. Przedsiębiorca musi liczyć się z wieloma wydatkami każdego miesiąca, o których etatowy pracownik pamiętać nie musi. Składki ZUS, podatek dochodowy i wiele innych opłat spędza sen z powiek właścicielom firm. Taka sytuacja jest szczególnie trudna na początku działalności, kiedy przedsiębiorca dopiero zaczyna funkcjonować w swojej branży i nie ma jeszcze wystarczającej ilości zleceń, klientów i możliwości, które stanowią najlepszą dźwignię firmy. Na szczęście od 2018 roku początkującym przedsiębiorcom przysługuje tak zwana ulga na start.

Ulga na start — komu przysługuje

Ulga ta obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku, aby ułatwić funkcjonowanie młodym przedsiębiorstwom. Zgodnie z literą prawa przysługuje ona tym podmiotom gospodarczym, które:

  • otworzyły swoją działalność po raz pierwszy albo po minimum 60 miesiącach zawieszenia lub od zakończenia ostatniej;
  • nie wykonują podjętej działalności na rzecz poprzedniego pracodawcy, wobec którego pozostawały w stosunku pracy w danym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Na czym polega ulga?

Ulga na start zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy (licząc od dnia rozpoczęcia działalności).

Każdy przedsiębiorca, prowadzący własną działalność, ma bowiem obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli nie pozostaje w stosunku pracy, obowiązek ten pozostaje wyłącznie na jego barkach.

Wprowadzenie ulgi na start jest bardzo dużym udogodnieniem, jako że początki prowadzenia własnej działalności bywają trudne, a składki należy opłacać co miesiąc bez względu na to, czy firma odnotowała jakikolwiek zysk, czy nie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że ulga dotyczy wyłącznie składek społecznych. Zdrowotną należy opłacać bez zmian. Co więcej, jeśli z jakiegoś powodu przedsiębiorca uzna, że nie chce korzystać z przysługującej mu ulgi, nie ma takiego obowiązku. Wystarczy zgłosić stosowną informację do ZUS i płacić składki na normalnych zasadach.

Komu nie przysługuje ulga?

Jak w każdym przypadku, także i tu spotkamy się z wyjątkami od reguły. Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na start. Nie podlegają jej podmioty gospodarcze, które:

  • wznawiają działalność przed upływem 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, wobec którego pozostawali w stosunku pracy w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku.

Ulga na start — formalności

Aby mieć możliwość skorzystania z przysługującej startującym przedsiębiorcom ulgi, należy wypełnić formularz ZUS ZZA i wysłać go do swojego oddziału ZUS. Bardzo istotne jest, aby na wniosku podać odpowiedni kod – 05 40. Oznacza on podmiot gospodarczy podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Wniosek można dostarczyć do ZUS na dwa sposoby:

  • wypełniając formularz CEIDG-1, w punkcie 12.2 zaznaczając dołączenie wniosku ZZA;
  • wysyłając wniosek bezpośrednio z systemu zintegrowanego.

Należy pamiętać, aby zrobić to w ciągu 7 dni od dnia, w którym powstał obowiązek opłacania składek.

Ulga na start — o czym jeszcze warto pamiętać

Załóżmy, że przedsiębiorca zdecyduje się zawiesić działalność w czasie początkowych 6 miesięcy, podczas których przysługuje mu ulga. Wówczas nie ulega ona zatrzymaniu, tylko obowiązuje nadal. Jeśli jednak wznowienie nastąpi później niż po upływie półrocza, prawo do niej przepada.

Skorzystanie z ulgi na start jest dobrowolne, a korzystający z niej przedsiębiorca może z niej w dowolnym momencie zrezygnować (przez 6 miesięcy jej obowiązywania). Wystarczy złożyć do ZUS stosowne wnioski.

Dobrowolna rezygnacja zamyka przedsiębiorcy prawo do pewnego ubiegania się o otrzymanie ulgi.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More