Wszystko dla biznesu

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną, powołaną, aby wspierać rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Zgodnie ze swoją nazwą, zawiera w sobie bardzo wiele różnych form pomocy, zarówno w zakresie doradztwa, jak również poprzez zapewnienie zaplecza technicznego młodym firmom.

Choć pierwsze takie instytucje pojawiły się w latach 90. ubiegłego wieku, dziś mają znacznie lepsze możliwości i perspektywy pomocy, na przykład z dofinansowań unijnych, jako że większość z nich jest dotowana ze środków Unii Europejskiej.

Jak działa inkubator przedsiębiorczości?

Inkubatory tworzą swego rodzaju kompleks gospodarczy, którego zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w otwarciu i prowadzeniu własnego biznesu. Główne kategorie, na których skupia się działanie inkubatorów, to wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, optymalizacja ich funkcjonowania, a także wdrażanie nowych technologii w firmach.

Przedsiębiorcy, którzy zwrócą się po pomoc do inkubatorów, mogą liczyć na wsparcie w wielu aspektach działania firmy. Do świadczonych przez nie usług należą między innymi:

 1. szeroko rozumiana pomoc w zakresie finansów, księgowości, prawa i organizacji przedsiębiorstwa;
 2. doradztwo oraz pomoc przy ubieganiu się o różne formy dofinansowania;
 3. udostępnianie lokali użytkowych na biura lub kreatywnych przestrzeni do realizowania własnej działalności gospodarczej;
 4. organizacja szkoleń, wsparcie poprzez dzielenie się swoim “know how”, wiedzą oraz doświadczeniem;
 5. pomoc w stworzeniu odpowiedniego środowiska dla rozwoju nowo otwartego przedsiębiorstwa;
 6. ułatwianie kontaktów z innymi przedsiębiorcami;
 7. obsługa administracyjno-biurowa;
 8. udostępnianie infrastruktury techniczno-serwisowej.

Jakie są rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości?

Istnieją różne typy inkubatorów przedsiębiorczości. W zależności od profilu i zakresu naszej działalności możemy zdecydować się na jeden z nich inkubatory:

 • dla młodych przedsiębiorców (głównie z małych i średnich firm), którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem;
 • dla młodzieży i studentów, wspierające pierwsze inicjatywy przedsiębiorczości oraz innowacyjne pomysły młodych;
 • wspierające podmioty ekonomii społecznej.

Kierując się po pomoc do inkubatora przedsiębiorczości, warto na samym początku dokładnie określić profil działania oraz zakres zainteresowań planowanej działalności. Wybór odpowiedniego rodzaju inkubatora pozwoli nam uzyskać najlepszą możliwą pomoc oraz optymalne rozwiązania dopasowane do naszych potrzeb. Poszczególne jednostki są wysoko wyspecjalizowane, aby jak najpełniej odpowiedzieć na oczekiwania przedsiębiorców.

Najpopularniejszym rodzajem są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Ich głównym zadaniem jest wspieranie pracy naukowo-badawczej studentów i absolwentów, a także przenoszenie i wdrażanie opracowanych przez nich patentów oraz innowacji do gospodarki. Jednostki te świadczą ponadto usługi wspierające pracowników akademickich, którzy oprócz wykonywania pracy dydaktycznej, są jednocześnie przedsiębiorcami.

Inkubatory społeczne powstają z inicjatywy organizacji pozarządowych oraz samorządów. W sferze ich zainteresowań znajdują się przede wszystkim te podmioty ekonomii społecznej, które wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, integrację społeczną, a także rynek pracy. Inkubatory te pełnią głównie funkcje doradcze oraz szkoleniowe.

Inny rodzaj to inkubatory technologiczne. Tworzą one swego rodzaju parki technologiczne, które zajmują się wspieraniem przepływu informacji pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. W zakresie ich działania znajduje się również pomoc we wdrażaniu nowych technologii w firmach.

Popularną formą wsparcia jest również tak zwana preinkubacja, czyli pomoc osobom, które dopiero planują otworzyć swoją działalność gospodarczą.

W jaki sposób inkubator przedsiębiorczości wspiera polski biznes?

Inkubatory mają za zadanie pomóc wystartować oraz nadać prędkości nowo otwartej firmie. Zdecydowana większość ich działań opiera się na początkowym wsparciu dla przedsiębiorstwa.

Na ogół, współpraca pomiędzy wybranym inkubatorem a przedsiębiorcą zaczyna się w momencie jego wkroczenia na rynek, a następnie w początkowej fazie działalności. Jej dokładna długość zależy przede wszystkim od profilu przedsiębiorstwa oraz od charakteru i zakresu współpracy. Zazwyczaj trwa ona od kilku miesięcy, do nawet kilku lat.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy inkubatorów przedsiębiorczości?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie należy do łatwych. Ogrom formalności, biurokracji oraz, często skomplikowane, przepisy sprawiają, że trudno nam się w tym wszystkim odnaleźć. Niejednokrotnie wiele osób wycofuje się z realizacji własnych pomysłów i planów. Powodem są właśnie niezrozumiałe procedury, które odwracają uwagę od faktycznej działalności.

Inkubatory przedsiębiorczości to rodzaj ochronnych skrzydeł, które otaczają przedsiębiorców, pomagając im na niemal wszystkich płaszczyznach działalności firmy. Z ich wsparciem każdy zainteresowany jest w stanie wystartować ze swoją działalnością, bez obaw, że przeszkodzą mu zawiłości prawa czy trudności techniczne.

Ze współpracy można zrezygnować w dowolnym momencie. Należy jednak mieć świadomość, że inkubator pełni funkcję wspierającą. Główna odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy i to on będzie musiał finalnie przejąć pełną kontrolę nad swoją firmą.

Inkubatory przedsiębiorczości mają ogromne znaczenie dla firm. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, edukują, pokazują możliwości i kierunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Bardzo ważny aspekt stanowią dla nich również nowe technologie oraz innowacje.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More