Wszystko dla biznesu

Analiza SWOT

Każdy, kto ma pomysł na internetowy biznes, zastanawia się, czy aby na pewno okaże się on dochodowy. Nie bez powodu, zanim jakakolwiek firma wejdzie na rynek, warto by dokonała rzetelnej analizy sytuacji. Sprawdziła, jak wygląda oferta konkurencji i zestawiła słabe oraz mocne strony własnego projektu. Nie zaszkodzi określić również szans i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie kolejnych działań. A wszystkie te czynności pomaga zrealizować tak zwana analiza SWOT. Dzięki niej można rozpisać wiele aspektów związanych nie tylko z obecną sytuacją działalności, ale także z tą przyszłą, przewidywalną.

Analiza SWOT i jej szczegółowa charakterystyka

Metoda strategicznej analizy firmy, zwana analizą SWOT, to zestawienie czterech słów — strenghts, weaknesses, opportunities, threats. Co ciekawe, analiza ta może być zastosowana zarówno do całej firmy, jak i poszczególnych jej segmentów.

Strenghts, a więc mocne strony, to wszystkie pozytywne czynniki wewnętrzne, które skutecznie wyróżniają firmę na tle konkurencji. Mocnymi stronami danego przedsiębiorstwa mogą być jakościowo dobre produkty albo sposób obsługi klientów. 

Weaknesses, czyli słabe strony, to z kolei wszystkie negatywne, wewnętrzne czynniki. W trakcie analizy z pewnością zauważymy, że niektóre aspekty działalności nie są dopracowane. Ograniczać jej rozwój mogą niewystarczające środki finansowe albo niewystarczająca wiedza.

Opportunities, innymi słowy szanse, to pozytywne, zewnętrzne czynniki. Te dzielą się na szanse społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, technologiczne, a także etyczne. 

Threats, czyli zagrożenia, to natomiast zewnętrzne okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na firmę. W zależności od branży, w jakiej działa dana firma, zagrożenia te są charakterystyczne dla danego rynku. Na oddziaływanie środowiska zewnętrznego przedsiębiorca nie ma wpływu, ale musi brać pod uwagę, jak wykorzystać przyjazne czynniki i jak zniwelować zagrożenia.

Strategie związane z analizą SWOT

Konkretne strategie bazują na połączeniu kluczowych składników analizy SWOT. I tak pierwszym schematem może być połączenie mocnych stron z szansami, co daje strategię agresywną. Polega ona na wykorzystaniu dostępnych szans przy pomocy mocnych stron. Realnie wpływa na rozwój, a także dynamiczną ekspansję firmy. 

Strategia obronna to z kolei połączenie słabych stron z zagrożeniami. Stosując się do niej firma, utrzymuje się na rynku za wszelką cenę i oddala potencjalne bankructwo. Jak widać analiza SWOT i jej kolejne strategie muszą zostać dostosowane do aktualnej i przewidywalnej sytuacji działalności, co zostało już wcześniej wspomniane.

Idąc dalej, mocne strony i zagrożenia, dają strategię konserwatywną, opierającą się na zachowaniu za wszelką cenę statusu quo. Co to znaczy? Między innymi to, że dzięki tej strategii firma wie, że nie powinna podejmować żadnych działań w kierunku własnego rozwoju, a raczej skupić się na przetrwaniu. 

Słabe strony w połączeniu z szansami dają strategię konkurencyjną. W jej przypadku najważniejsze jest eliminowanie niedoskonałości i mankamentów, które mogą stanowić przeszkody w rozwoju. Stawia się natomiast na wykorzystywanie szans.

Analiza SWOT sklepu internetowego

Zakładając, że chcemy zrobić analizę SWOT sklepu internetowego, szanse i zagrożenia, a także mocne i słabe strony mogą dotyczyć kolejno: klientów, komunikacji, certyfikatów czy punktu stacjonarnego.

Mocne strony w tym przypadku, to między innymi odpowiednia obsługa klienta — zarówno mailowa, jak i telefoniczna: szybkość reakcji, odpowiadania na wiadomości itd. Słabymi stronami może być z kolei lekceważenie zasad RODO.

Szansami w sklepie internetowym są towary certyfikowane, a więc jakościowo dobre, czyli chętniej kupowane. Zagrożeniem może być natomiast brak sklepu stacjonarnego, w którym niektórzy klienci woleliby odebrać towar.

W zależności od sytuacji szansą lub zagrożeniem może być duża, lub mała konkurencja w branży, a co za tym idzie łatwość wypromowania sklepu w Internecie. Przy czym należy tu rozdzielić gałąź stacjonarną od sieciowej, ponieważ ewentualny rywal może mieć mocną pozycję na rynku, ale nie podejmować działań online. 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More