Wszystko dla biznesu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością regulowana jest przez kodeks handlowy. Podmiot ma osobowość prawną. W tym przypadku wspólnicy sprawują bezpośrednią kontrolę nad prowadzeniem spraw podmiotu. Odpowiedzialność majątkowa ogranicza się tutaj do wniesionego wkładu. Warto podkreślić, że taką spółkę mogą powołać do życia osoby fizyczne lub prawne. W nazwie umieszcza się jeden ze skrótów Spółka z o. o.,, Sp. z o. o. bądź określenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe informacje dotyczące umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza się na piśmie w formie aktu notarialnego. Można tego również dokonać przez system informatyczny, który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Istotne są elementy, które umieszcza się w umowie spółki. Jest to nazwa i siedziba spółki, przedmiot działalności, czas trwania, liczba i wartość nominalna udziałów. Uwzględnia się również dodatkowe kwestie takie jak sprawy dotyczące zbycia udziałów, a także sposobu reprezentacji.

Ile wynosi kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga wniesienia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość kształtuje się na poziomie 5 tysięcy złotych. Określoną wartość dzieli się udziały o wartości nominalnej, która minimalnie wynosi 50 złotych.

Co warto wiedzieć na temat organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przez swoje organy. Są to zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Największa władza należy do pierwszego. Podejmuje on uchwały zwykłą większością głosów lub przez głosowanie jawne bądź tajne. Natomiast zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz. Ostatnie to organy nieobowiązkowe. Radę Nadzorczą powołuje się, gdy kapitał zakładowy osiągnie wartość 500 tysięcy złotych, a liczba wspólników wynosi 25 osób.

Udział w zysku

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymują prawo udziału w zysku, który zaprezentowany jest w rocznym sprawozdaniu finansowym. Podziału dokonuje się zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Warto podkreślić, że zysk dzieli się adekwatnie do udziałów, chyba że w umowie są odrębne przepisy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – opodatkowanie

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do płatników podatku CIT od osób prawnych. Wynosi on 9 lub 19 procent. Niższa stawka przeznaczona jest dla niewielkich podmiotów, które nie przekraczają określonego progu przychodów (w 2020 roku 2 mln euro brutto za rok poprzeni oraz 1,2 mln euro netto za rok bieżący). Zobowiązanie płaci spółka od osiągniętych dochodów w określonym roku. Wspólnicy regulują podatek od wypłacanych dywidend, a także innych dochodów, które pochodzą z udziału w zyskach. Istotne jest także to, że ten rodzaj podmiotu należy do podatników VAT. Rejestracja spółki odbywa się na mocy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas otrzymuje ona osobowość prawną.

Spółka z o.o. – pozwolenia i koncesje

W momencie rejestracji spółka otrzymuje numery NIP, a także REGON. Jednakże dodatkowo rejestruje się ją jako podatnika VAT. Niezbędnym działanie jest zaktualizowanie informacji w Urzędzie Skarbowym. Niektóre typy działalności wymagają uzyskania pozwoleń i koncesji. Można się o nie starać dopiero po zarejestrowaniu spółki.

Co warto wiedzieć na temat jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może powołać do życia jeden wspólnik. Czynności prawne, które przeprowadza jednoosobowy podmiot, wymagają zachowania aktu notarialnego. Ponadto wspólnika, który jest osobą fizyczną, traktuje się jak osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponosi zatem koszty dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More