Wszystko dla biznesu

Spółka komandytowa – podstawowe informacje

Marzeniem wielu osób jest prowadzenie własnego biznesu. Daje to ogromną swobodę, a także niezależność. Dzięki temu człowiek może wdrożyć do rzeczywistości coś, co miał w swojej głowie od bardzo długiego czasu. Każdy kto myśli o takim sposobie na życie, może razem ze swoimi wspólnikami powołać do życia formę działalności jaką jest spółka komandytowa. Jest ona bardzo podobna do spółki jawnej. Reguluje ją kodeks prawa handlowego. Stanowi ona odrębny podmiot od wspólników, który zarządza swoim, niezależnym majątkiem.

Podstawowe informacje o spółce komandytowej

Spółka komandytowa to podmiot, który nie ma osobowości prawnej. Zasadą jest tutaj stały i niezmienny skład osobowy wspólników. Podmiot ten posiada dwie kategorie wspólników, a mianowicie komandytariuszy i komplementariuszy. Jest to najważniejsze cecha, która odróżnia ją od spółki jawnej. Jest to także najważniejsza zaleta tej formy działalności.

Powstanie spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w momencie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Umowę spółki zawiera się w formie aktu notarialnego. Istotne jest to, że firma prowadzona w formie spółki komandytowej ma nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy. Wykorzystuje się również dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszcza się jednak używanie skrótu sp. k. w obrocie gospodarczym.

Co warto wiedzieć na temat komplementariusza?

Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Co więcej, ma dominujący wpływ na prowadzenie spraw spółki w zakresie, który nie przekracza spraw zwykłego zarządu. Reprezentuje także spółkę na zewnątrz. Określić można, że charakter członkostwa tego wspólnika jest niezwykle podobny do spółki jawnej. Warto podkreślić, że komplementariusz zobowiązany jest do ponoszenia osobistej, nieograniczonej, a także solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Podstawowe informacje dotyczące komandytariusza

Komandytariusz z kolei ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, do wysokości sumy komandytowej. Wartość ta stanowi granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza. Ciekawe jest także to, że suma komandytowa to nie jest wkład spółki. Są to niezależne elementy umowy spółki, które jednak są ze sobą powiązane. Związane jest to z tym że komandytariusz zwolniony jest z odpowiedzialności w granicach wkładu, jaki wniesiony jest do spółki komandytowej. Zatem wkład wniesiony przez komandytariusza zmniejsza odpowiedzialność, a jej granice wskazane są przez sumę komandytową. Komandytariusz nie odpowiada za zobowiązania majątkiem spółki. Gdy wkład jest wyższy niż suma komandytowa, jego odpowiedzialność osobista jest wyłączona. Natomiast wierzyciel otrzymuje zaspokojenie swoich roszczeń ze składników majątku spółki, w tym także tych, które wniósł komandytariusz.

Spółka komandytowa – zalety

Spółka komandytowa jest obecnie bardzo popularna wśród przedsiębiorców. Związane jest to z zakresem odpowiedzialności wspólników. Wyodrębnienie dwóch rodzajów wspólników sprawia, że możliwe jest tworzenie struktury, która w wysokim stopniu zabezpiecza prywatny majątek wspólników. Popularność tego rozwiązania wynika z braku odpowiedzialności komandytariusza, natomiast obecności tego zobowiązania w przypadku komplementariusza. Pierwszym może bez problemu zostać osoba fizyczna. Drugim natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej udziałowcy nie odpowiadają osobiście za zobowiązania podmiotu. Warto podkreślić fakt, że zarząd po spełnieniu pewnych warunków może wyłączyć siebie z tego obowiązku.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More