Wszystko dla biznesu

Spółka cywilna – podstawowe informacje

Osoby, które pragną uruchomić działalność gospodarczą, mogą ją prowadzić w formie spółki cywilnej. Podstawową zaletą jest to, że spółka cywilna jest bardzo łatwa w założeniu i prowadzeniu. W tym przypadku dokonuje się rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Co więcej, ponosi się tutaj również niskie koszty i niewymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Spółka cywilna i jej działanie jest regulowana przez kodeks cywilny.

Podstawowe informacje o spółce cywilnej

Spółka cywilna jest podmiotem, który nie posiada osobowości prawnej. W tej formie działalności osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, pragną zrealizować wspólny cel gospodarczy, przede wszystkim przez wniesienie wkładu. Warto podkreślić, że najczęściej wspólnikami spółki cywilnej są osoby fizyczne, ale mogą to być również osoby prawne.

Umowa spółki cywilnej

Preferowaną formą umowy spółki cywilnej jest zawarcie porozumienia na piśmie. Powinna ona uwzględniać takie elementy jak strony umowy, a więc imiona i nazwiska wspólników, cel gospodarczy, a ponadto realizowane działania.

Natomiast rozbudowana umowa może określać również wielkość i rodzaj wkładów. Mogą one występować jako własność lub prawa. Przykładem są nieruchomości bądź ruchomości. Kodeks cywilny zawiera podstawowe informacje dotyczące reprezentacji, czy też podziału zysku. Jednakże lepiej to zawrzeć dokładnie w umowie spółki. Dlatego w porozumieniu umieszcza się informacje dotyczące podejmowanych decyzji, zmiany treści umowy, podpisywania kontraktów z osobami trzecimi, czy też podziału majątku spółki po rozwiązaniu działalności.

W przypadku umowy spółki cywilnej reguluje się podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka wynosi 0,5 procent wartości wkładów, które wniesiono do spółki. Po podpisaniu umowy uzyskuje się wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszelkie czynności można przeprowadzić przez internet.

Ustalenie nazwy spółki cywilnej

W przypadku, gdy spółkę cywilną powołują do życia osoby fizyczne, w nazwie muszą znaleźć się co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Dodaje się ponadto skrót s. c. lub sformułowanie spółka cywilna.

Co warto wiedzieć na temat majątku spółki cywilnej?

Wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do równego uczestnictwa w zyskach i stratach podmiotu. W umowie można także ustalić proporcje udziału wspólników. Niektórzy mogą być zwolnieni z udziału w stratach. Ważne jest to, że nie można pozbawić wspólnika udziału w zyskach. Warto podkreślić, że podziału i wypłaty z zysków dokonuje się dopiero po rozwiązaniu podmiotu. Natomiast, gdy umowa jest zawarta na dłużej niż na rok obrotowy, wspólnicy mogą domagać się podziału i wypłaty z zysków na koniec każdego roku.

Wspólnicy spółki cywilnej za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie. Wówczas wierzyciel ma prawo wyboru, od kogo pragnie dochodzić należności. Może to być jeden wspólnik, wszyscy wspólnicy bądź też część z nich. W przypadku, gdy wierzyciel obciąży tylko niektórych wspólników, mogą oni żądać zwrotu kwoty od pozostałych. Wszystko zależy od wewnętrznych zasad odpowiedzialności za zobowiązania.

Podstawowe zalety i wady spółki cywilnej

Spółka cywilna ma wiele zalet. Warto podkreślić, że do jej założenia wystarczy umowa i zgłoszenie wspólników do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uzyskuje się również odrębny numer NIP, a także REGON. Podmiotowość prawna przysługuje wspólnikom, a nie spółce. Korzyścią są także niskie koszty związane z założeniem podmiotu. Wadą jest solidarna odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More