Wszystko dla biznesu

Druki ZUS – ważne dla przedsiębiorcy

Niezależnie, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą we własnym zakresie, czy zatrudniasz pracowników, powinieneś wiedzieć o dokumentach, które regularnie składasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy dotyczą miesięcznego rozliczania, ale też rejestracji i wyrejestrowania.

Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — jednorazowe

ZUS ZUA i ZUS ZZA — zgłoszenie do ubezpieczenia lub zmiana danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA jest to jeden z druków, jakie wypełniasz przy zakładaniu dzielności i zatrudnianiu każdej osoby, niezależnie czy na umowę zlecenie, czy o pracę. Masz na to 7 dni. Oprócz danych osobowych i firmowych oraz datach objęcia ubezpieczeniem musisz wskazać tytuł ubezpieczenia w polu V.1. Najpopularniejsze kody to:

  • 05 10 0 0 – przedsiębiorcy niekorzystający z małego ZUSu
  • 05 70 0 0 – przedsiębiorcy korzystający z małego ZUSu
  • 01 10 0 0 – przy rejestracji pracownika (jeśli nie ma specjalnych sytuacji typu renta, emerytura, niepełnosprawność itp.)

Dokładne kody można uzyskać na infolinii ZUSu – (22) 560 16 00

W przypadku, gdy jednocześnie pracujesz na etat w innej firmie lub korzystasz z ulgi na start, zamiast ZUS ZUA wypełniasz ZUS ZZA. Przy uldze na start obowiązuje kod 05 40 0 0.

ZUS ZWUA — wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Na jego złożenie masz 7 dni od daty ustania ubezpieczeń tzn. zamknięcia działalności, zwolnienia pracownika lub wygaśnięcia z nim umowy. Tutaj również podajesz dane ubezpieczonego i firmy oraz tytuł, który był podany w ZUS ZUA/ZZA. Dodatkowo w punkcie IV.3. wpisujesz kod przyczyny wyrejestrowania np.:

  • 100 – ustanie tytułu do ubezpieczenia,
  • 500 – zgon ubezpieczonego,
  • 600 – inna przyczyna,
  • 700 – zawieszenie wykonywania działalności
  • 800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy

Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — okresowe

ZUS RCA — imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

Składasz go, gdy rozliczasz więcej niż jedną osobę lub wypłacone zostały Ci świadczenia np. chorobowe czy zasiłek rodzicielski.

Pole formularza, gdzie często pojawiają się błędy to 01 bloku I. Wpisujemy numer raportu, czyli kolejną liczbę, miesiąc i rok. Zapis 01 10 2019 oznacza pierwszy druk w październiku 2019, zaś każdy kolejny korektę. Jednak korekt nie można generować w nieskończoność. Numery 51-69 zostały zarezerwowane dla jednostek administracyjnych i bankowych wymienionych w przepisach, zaś liczby 51-89 oznaczają dokumenty rozliczeniowe związane z rentami i emeryturami.

Blok III i IV jest przeznaczony dla pojedynczej osoby każdy. Jeśli zatrudniasz jednego pracownika, Twoje dane będą w bloku III, a pracownika w IV. Jeśli pracowników jest więcej, wypełniasz bloki IV-VI kilka razy. W polu 03 (wymiar czasu pracy) wpisujesz część jako ułamek np. 1/1, 1/2, 3/4, 7/8 lub w godzinach 150/168.

ZUS DRA — deklaracja rozliczeniowa

O ile w ZUS RCA rozpisałeś każdą osobę, to ZUS DRA jest zbiorczym raportem. Pole 01 w bloku I wypełniasz analogicznie.

W bloku III podajesz ogólną liczbę ubezpieczonych osób nawet jeśli nie są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu. Kwoty podstaw i składek sumujesz dla każdej komórki osobno ze wszystkich deklaracji ZUS RCA. Tutaj największa trudność polega na dokładnym przeniesieniu sum, szczególnie jeśli rozliczasz większą ilość pracowników.

Druki ZUS ważne dla przedsiębiorcy — jak zrobić to szybko i bez kolejek?

Każdy wspomniany formularz można wydrukować w domu lub pobrać z urzędu i wypełnić w wersji papierowej. Do ZUSu dostarczasz go wtedy osobiście, przez przedstawiciela lub przesyłką listową, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Jednak możesz zrobić to szybciej i bez wychodzenia z domu. Wystarczy założyć konto na platformie ZUS PUE.

Ważne, aby przy rejestracji wybrać opcję „dla przedsiębiorców„, a nie tylko „dla Ciebie” – nie będziesz miał dostępu do pełnych funkcjonalności. Późniejsze logowanie wymaga potwierdzenia za pomocą profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej. Potem wystarczy wybrać odpowiedni druk z listy, wypełnić go i wysłać. Ewentualne błędy spowodują monit i podkreślenie źle wypełnionych komórek.

Druga opcja to zlecenie prowadzenia kadr i księgowości biurowi podatkowemu. Jeśli zatrudniasz kilku pracowników, może być to dla Ciebie spore odciążenie przy dokładnym wyliczaniu składek, zwłaszcza gdy podstawa jest zmienna np. przy umowach zleceniach.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More